EN TOCH WORDT HET PASEN

Op woensdag 26 februari is de vastentijd begonnen, de tijd van voorbereiding op Pasen; een tijd van bezinning en verdieping. Het is de tijd waarin wij bewust een stapje terugdoen om stil te worden en na te denken. Een tijd om onszelf iets te onthouden om te voelen wat velen in onze wereld allemaal moeten missen’.

We wisten toen met elkaar dat er – nog ver van ons verwijderd  – een coronavirus welig tierde, maar nagenoeg niemand vermoedde toen dat enkele weken later dit onheil ons leven helemaal in de greep zou hebben .

Het virus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook onze kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Wat doet het pijn dat we op zondag geen viering kunnen houden  en dit met het vooruitzicht dat het ook  geldt voor de bijzondere vieringen van Goede week en eerste en tweede paasdag.

De prefatie van deze vastentijd zegt het zo mooi over deze veertigdagentijd: ‘Tijd van meer toeleg op het bidden en van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste’. We kunnen nu op zondagen –  en op bijzondere dagen in de week die we goed noemen- niet meer samen komen om te bidden. Maar we kunnen het wel alleen doen, in ons eigen dagelijks leefverband. Tijd van stilte en bezinning, met een aandachtig oor voor het woord van de Schrift die de liturgie voor deze tijd voorziet. We zullen in deze dagen meer teruggetrokken leven. Soms wel echt in quarantaine of in heel beperkte kring. We zullen de vieringen en vooral de eucharistie erg missen. Ook in die zin moeten we nu vasten. Maar laten we ons niet alleen voelen. We blijven wel met elkaar diep verbonden: verbonden in gebed en in een wereldwijde solidariteit .

De vastentijd wordt ook wel genoemd een tijd van beproeving. Te midden van alle angst en zorgen rondom het coronavirus , beginnen hier en daar ook andere geluiden te klinken. Biedt deze crisis onze samenleving niet ook onverwachte kansen ? Zou de pandemie niet het startpunt kunnen zijn van een eenvoudige levensstijl of een nieuwe economie ? En zouden we als gelovigen met onze kerken daarin niet het voortouw kunnen nemen ? Oude vaak diep christelijke waarden kunnen nieuwe betekenis krijgen:  Rust en aandacht voor elkaar, zorg voor de schepping, een duurzame levensstijl, een economie van het genoeg, ruimte voor persoonlijke reflectie en gebed.

En als Pasen dan met rasse schreden nadert  dan gaat het er toch vooral om dat we bij en met elkaar in herinnering roepen dat de paasboodschap over leven gaat, over nieuw en groter leven. Klamp je niet vast aan ‘hier ‘zegt Pasen. Want er is meer, veel meer. D engel zegt niet tot de vrouwen ”Hij is niet hier , hij is elders’. Het gaat niet om ‘hier ‘ of ‘elders ‘, maar om ‘hier’ of ‘anders ‘.

Pasen is het feest van het leven. De verrijzenis gebeurt hier en nu, overal waar het leven nieuwe en betere kansen krijgt. De verrijzenis begint waar mensen het hoofd niet laten hangen, maar moedig hun weg gaan en hun kruis dragen. De verrijzenis begint waar mensen, die elkaars vijanden waren en jarenlang niet met elkaar spraken, elkaar de hand weer reiken. Verrijzenis begint waar mensen uit hun kleine cirkel treden om anderen te steunen, te troosten of te helpen. De verrijzenis begint waar mensen nieuw leven behoeden , beschermen of verdedigen. Verrijzenis begint waar mensen het opnemen voor meer menselijkheid en rechtvaardigheid .

Pasen als feest van het leven moeten we dit jaar vieren door afstand te houden van elkaar Afstand houden in deze dagen betekent juist dat we werkelijk zorgen voor elkaar en zo de overdracht  van het levensbedreigende virus willen stoppen.

Zalig en gezegend Pasen en laten we elkaar goed in de gaten houden opdat het aan het noodzakelijke niet ontbreekt.    

 abt Denis Hendrickx

Hulpcirkel

Het is belangrijk om u op een of andere manier wat ondersteuning te bieden in deze onzekere tijden. Bijvoorbeeld als u boodschappen nodig hebt en niet de deur uit kunt. Of als u behoefte hebt aan een praatje. Samen met de kerken is de seniorenvereniging bezig om na te gaan hoe ze dat kunnen regelen. We houden u daarvan op de hoogte. Mocht u nu al een vraag hebben of ook een aanbod willen doen om anderen te ondersteunen, dan kunt u daarvoor nu al terecht bij: Hans van Dartel, voorzitter seniorenvereniging: hansvandartel@ziggo.nl, telefoon Hans: 06-15124866, dominee Marloes Meijer: hulpinEngelen@gmail.com, telefoon Marloes: 06-36501973, Antoinette Jacobs, bezoekgroep van de kerken: amc.jacobs@ziggo.nl, telefoon Antoinette: 073-6311470, Yolie Mulkens, lid bestuursraad: yoliemulkens@hetnet.nl,  telefoon Yolie: 06-53965482

Lichtjes van hoop in Engelen

Gezamenlijk initiatief van de kerken in Engelen als reactie op de oproep van de raad van kerken: Lichtjes van hoop op 18 maart, 25 maart en 1 april van 19.00-19.15 uur luiden de kerkklokken en branden er lichtjes
achter vele ramen in Engelen, als teken van hoop en solidariteit.
Doe je ook mee?

Coronavirus

Update

Update 24 maart: Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd, worden nu verlengd tot en met 1 juni! De eerste communie wordt gepland in september.

Update 18 maart: De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart.

Het evenement Stap in de Passion wat gepland stond op woensdag 1 april gaat ook niet door. De organisatie vraagt woensdag 24 maart 2021 alvast in uw agenda te reserveren.

Bericht 1: Op advies van het RIVM heeft het bisdom Den Bosch besloten dat er tot en met 31 maart geen kerkdiensten worden gehouden.
Dat wil zeggen dat ook in onze parochie de vieringen komen te vervallen.

Verdere ontwikkelingen kunt u op onze website lezen.

Voor bemoedigend woord van de bisschop: zie op homepagina van deze site het kopje ‘Corona’.

Bewegen en ontmoeten

Op zondag 8 maart was er in de kerk een mooie woord- en communieviering voorgegaan door Herman Voss en Els Roest-de Bekker. Het thema was ‘Kom in beweging en ontmoet elkander’. Muzikaal werd de viering ingevuld door De Laatbloeiers onder leiding van Willem Minkels. Met ruim 20 muzikanten brachten ze een aantal stemmige muziekstukken die bijzonder goed klonken. Het werd een leuke viering met na afloop koffie waarbij het ‘ontmoeten’ uit het thema, direct in praktijk werd gebracht.

Vastenactie voor Voedselbank

De Protestantse gemeente en de parochie St. Lambertus in Engelen gaan in de Vastentijd actie voeren voor de Voedselbank Den Bosch e.o.

Voor de kerken is de Vastentijd een tijd van voorbereiding, bezinning en iets goeds doen voor een ander. De kerken willen hieraan dit jaar een doel, dicht bij huis, verbinden. De Voedselbank is daarbij logisch, omdat daar mensen komen die dat nodig hebben en zo geholpen worden om elke dag een gezonde maaltijd op tafel te krijgen.

Tijdens de kerkdiensten in deze periode zullen er in de kerken folders worden uitgedeeld en kratten klaarstaan waarin u houdbare etenswaren en huishoudelijke verbruiksartikelen kunt doneren. Denk daarbij aan rijst, pasta, groente en fruit in blik of pot, koffie, ontbijtkoek, peulvruchten, thee, ontbijtgranen, broodbeleg als pindakaas, hagelslag of appelstroop, schoonmaakmiddelen, toilet- en keukenpapier enz. Na Pasen wordt de inhoud van de kratten uitgedeeld bij de Voedselbank.

We willen ook op andere manieren inzamelen. We willen bij de opschoondag (21 maart) met een groep mensen Engelen schoonmaken ten bate van de Voedselbank.Wilt u hieraan meedoen, meld u zich dan uiterlijk zondag 15 maart aan bij: Peter Polling, diaconie@kerkengelen.nl, 06-14643282.

Sam’s Kledingactie

Op zaterdag 25 april tussen 10.00 en 12.00 uur is weer de jaarlijkse kledinginzameling voor Mensen in Nood bij de St.Lambertuskerk aan de Graaf van Solmsweg. Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van de oudste charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Deze kledinginzameling wordt ondersteund door 1200 vrijwilligers.

Muziek in de kerk

Helaas moeten we, door omstandigheden, muziek in de kerk van 14 maart uitstellen. U hoort binnenkort de nieuwe datum.

Kleurrijke presentatieviering

Op zondag 16 februari was in de St. Lambertuskerk een presentatieviering waar 10 communicanten en 3 vormelingen zich voorstelde aan de parochiegemeenschap. Centraal in deze viering stonden de kleuren van de regenboog. Een mooi namenverhaal, eigentijdse liedjes en een toespraak met ballonnen door diaken Anton van Diessen, maakte er een gezellige viering van.

Themaviering Taizé

Op zondag 9 februari was er in de St. Lambertuskerk een stemmige themaviering, in de vorm van een woord- en communiedienst, waarin de kerkgemeenschap in Taizé centraal stond.  Vooral het op weg zijn als pelgrims in leven en geloof, de liefde, het moeten doorzetten en het vertrouwen op God kwamen sterk naar voren. De viering werd samengesteld en voorgegaan door Els Roest – de Bekker en Riet Mangnus. De typische muziek van Taizé, mooie beelden op de grootbeeldtelevisie en de inspirerende teksten maakte er een mooie, eigentijdse viering van.