Goede week en Pasen

Zondag 14 april: Palmzondag om 10.00 uur: familieviering

Donderdag 18 april: Witte Donderdag om 14.30 uur: viering rond Laatste avondmaal met senioren

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag om 19.00 uur: herdenkingsdienst in Bokhoven

Zaterdag 20 april: Stille zaterdag om 19.00 uur: paaswake m.m.v. het Crèvekoor kinderwoorddienst en eieren zoeken voor de jeugd

Zondag 21 april Eerste Paasdag om 10.00 uur: plechtige eucharistieviering met samenzang

Maandag 22 april geen viering

Themaviering

Op zondag 7 april was door de werkgroep Liturgie een viering samengesteld rond het thema ‘Lijden’. Lijden is iets waar we allemaal mee te maken kijken. Je vraagt je af ‘Waarom is er lijden?’ Een levensvraag waarop je eigenlijk geen antwoord kunt geven. Het is belangrijk om de hoop en het geloof daarbij niet te verliezen. Inspirerende teksten, ondersteund met beelden, een duidelijke preek van pastor Fons Boom en bijpassende instrumentale muziek maakte er een mooie viering van.

Stap in de Passion

Op woensdag 10 april organiseerde de parochie en de Protestantse gemeente gezamenlijk ‘Stap in de Passion’. Een activiteit om de jaarlijkse televisie-uitzending op Witte Donderdag eens anders en actief te beleven. Tegen half acht verzamelden zich jong en oud, zo’n 75 bezoekers, op het versierde kerkplein aan de Dieze om vervolgens in de kerk de eerste fragmenten van eerdere uitvoeringen van ‘The Passion’ te bekijken. Deze beelden werden afgewisseld met eigentijdse teksten. Daarna ging het gezelschap, geleid door dominee en pastor, op stap naar de Protestantse kerk, waar zich nog meer belangstellenden aansloten. Hier werden de bezoekers gastvrij ontvangen met koffie en paasbrood waarbij de kerk informeel was ingericht als een soort ‘herberg’. Onderbroken door confronterende teksten, volgde weer een aantal fragmenten van ‘The Passion’. Tussendoor kon men middels memo’s ook eigen woorden geven aan ‘vriendschap en verraad’. Deze werden later op het kruis getimmerd. Na een ogenblik van rust en stilte, keerde iedereen met een contactkaartje van beide kerken en een witte roos, huiswaarts. De organisatie kan terugzien op een geslaagde bijeenkomst.

Meditatiemoment

Op woensdag 20 maart was het derde meditatiemoment in de kerk. ‘Waarom is er lijden en dood?’ is het thema in de parochie in de veertigdagentijd. Met zijn twaalven hielden we ons tijdens het meditatiemoment stil, luisterden we naar muziek en teksten. ‘Welke vragen komen we tegen als we stilstaan bij het lijden dat mensen treft, welhaast zonder uitzondering, goede mensen’. Hoe treffend in relatie tot de gebeurtenissen van de afgelopen periode in ons land en in de wereld. Het volgende moment van stilte en bezinning is op woensdag 22 mei.