Kerkbalans

Als geloofsgemeenschap in Engelen proberen we de pastorale steun te geven die nodig is. Dat gebeurt o.a. door het toedienen van sacramenten (doop, communie, vormsel) en de voorbereiding daarop, maar dat gebeurt ook bij ziekte en overlijden, begeleiding van stervenden en nabestaanden.

Ook als u geen regelmatige bezoeker van de kerk bent, kan dit gebouw een plek van betekenis voor u zijn. Het is een sfeervolle plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen, bij een doop of huwelijk. Het is ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of andere ingrijpende gebeurtenis. Ook dit kerkgebouw vraagt de nodige tijd, energie en geld. Het moet een plek zijn waar de geloofsgemeenschap zich thuis kan voelen.

Om al onze activiteiten vol te houden, hebben we ook uw financiële hulp nodig.
Deze maand ontvangt u in uw brievenbus weer de jaarlijkse brief van de Kerkbalans. Deze actie Kerkbalans is noodzakelijk om de parochie financieel gezond te houden. Doet u mee dit jaar door eenmalig of maandelijks een financiële donatie?

Vrijwilliger van het jaar

Jos van Bladel

Voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers wordt elk jaar de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Dat als een hulde aan al die vrijwilligers die hun bijdrage aan onze kerk hebben geleverd. Deze keer viel de beurt aan de heer Jos van Bladel. Jos is al vele jaren collectant en lid van de onderhoudsgroep op maandagochtend. Samen met de andere leden van de groep heeft hij al veel klussen zoals de renovatie van de garage en het tegelpad in de pastorietuin tot een voortreffelijk einde gebracht. Iets maken met metaal is Jos zijn specialiteit. Samen met Piet Klerkx zijn hierdoor al vele behoeften vanuit kerk en pastorie tot een goede oplossing gebracht. Een huldiging met de paaskaars van het afgelopen jaar en bloemen voor zijn partner Corry waren dan ook zeker op z’n plaats.

Eerste Communie

 

De eerste heilige communie zal in Engelen plaatsvinden op zondag 27 mei 2018. Kinderen van groep 4 kunnen worden aangemeld door een mail te sturen naar communiegroepengelen@hotmail.com.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Margot Jans, 06-1733187 of Debby Teulings, 06-27595812. We ontvangen graag uiterlijk begin januari 2018 uw aanmelding.

Je doet toch ook je vormsel!

Wat het vormsel betekent en wat er van iemand die gevormd is, verwacht wordt, willen we graag uitleggen tijdens een algemene en gezellige informatieavond voor jullie en je ouders. Die avond is op dinsdag 30 januari om 19.30 uur in de parochiezaal van de pastorie. Omdat we het een en ander moeten klaarzetten, willen we graag weten hoeveel jongeren en ouders die avond zullen komen. Wil je dit uiterlijk 25 januari laten weten per e-mail: pastor@parochie-engelen.nl

Hink-stap-sprong op kerstavond

Kerstmis ligt alweer achter ons. We hebben drie sfeervolle vieringen gehad die goed werden bezocht. In de familieviering op kerstavond speelde een ensemble van Muziek Collectief Engelen een aantal mooie kerstmelodieën. Natalia Kinzerskaya begeleidde op het key-board de traditionele kerstliederen die door Raisa en Rhani van Boekel werden voorgezongen en natuurlijk zong iedereen mee. Ontroerend was het Silent Night gezongen door Jeremey van Stroe met begeleiding van Natalia.

In de overweging maakte pastor Fons Boom de vergelijking van een hink-stap-sprong bij atletiek met het kerstfeest. Hij nodigde de kinderen uit dit samen met hem vooraan in de kerk mee te doen. Eerst een hink, waarbij je landt op hetzelfde been: dan zien we alleen maar rendieren, kerstmannen en kerstbomen. Daarna een stap, dan landt je op het andere been, naar het bekende kerstverhaal over Jozef en Maria. En tenslotte een sprong naar de lichtpuntjes in donkere tijden. Dan sta je weer recht op. Dan heb je de hink-stap-sprong gemaakt.

Tijdens de nachtmis in een volle kerk zong het Crèvekoor met volle bezetting weer de sterren van de hemel. Mooi teksten, de saamhorigheid met kerst en de hoop op een betere wereld waar de pastor in zijn overweging over sprak en de gehele sfeer maakte er een viering van waar je met een warm gevoel vandaan ging.

Op eerste kerstdag was er samenzang begeleid door Charles ter Ellen en mee voorgezongen door Jan van de Ven. Ook hier zong iedereen weer naar hartenlust mee. Diewertje Fijnvandraat trakteerde de aanwezigen op enkele sfeervolle goeduitgevoerde nummers, gespeeld op de dwarsfluit.