Muziek in de kerk

Op zaterdag 16 juni start om 20.00 uur het vierde concert rondom het nieuwe orgel in de St. Lambertuskerk. De vier jaargetijden volgend staat dit concert in het teken van de zomer. Ook deze avond begeleid het orgel weer solisten en staan er werken op het programma van legendarische componisten.

U bent van harte welkom. De kerk is open om 19.30 uur en de koffie staat klaar. De entree is 5 euro.

 

Week Nederlandse Missionaris (WNM)

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor Nederlandse missionarissen en missionair werkers. Elk jaar voert de WNM campagne voor deze mensen, die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Dit jaar staan pater Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in Indonesië, en Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala centraal in de campagne. Zij zetten zich in voor de ander, net als honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Vanuit hun geloof gaan zij de strijd aan tegen armoede en onrecht. Samen gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt.

Pater Bert Hagendoorn
Van de geschatte drie miljoen inwoners in Papoea behoort slechts een derde nog tot de oorspronkelijke bevolking. Transmigratieprogramma’s, mijnbouw en grootscheepse boskap voor palmolieplantages brachten met zich mee dat Indonesiërs van buiten Papoea naar het gebied kwamen.
‘De kerk zag het als haar taak de bevolking van Papoea klaar te maken voor een soepele aansluiting bij de nieuwe maatschappij die van buitenaf hun land binnenkwam,’ vertelt pater Bert. Dat was het Nederlandse koloniale bewind en later de regering van de republiek Indonesië. Onderwijs en gezondheidszorg speelden toen een grote rol. De eerste scholen waren doorgaans gestart door missionarissen en in de kleine klinieken en ziekenhuizen waren zusters werkzaam. ‘Met respect voor de traditionele manier van grond bewerken werden nieuwe vormen van land- en tuinbouw geïntroduceerd,’ voegt de franciscaan eraan toe. Maar er is veel veranderd in de afgelopen veertig jaar. Het land heeft zich ontwikkeld. Regeringsdiensten hebben het werk in het onderwijs en de gezondheidszorg overgenomen. Het wegennet is uitgebreid waardoor de binnenlanden beter bereikbaar werden.

Inge Kuiphuis
Missionair werker Inge Kuiphuis (1986) is sinds drie jaar werkzaam in San Marcos in het westen van Guatemala aan de grens met Mexico. Met steun van de St. Pancratius Parochie in Tubbergen en de WNM is zij uitgezonden en werkzaam bij landarbeidersbeweging MTC.
De landarbeidersbeweging bestaat twintig jaar en is ontstaan vanuit het sociaal pastoraat. De crisis in de koffiesector leidde er destijds toe dat veel landarbeiders werden ontslagen zonder dat zij ook maar enige vergoeding kregen. Daarnaast zijn de arbeidsomstandigheden in de koffieplantages erg slecht. ‘Het loon is ongeveer een derde van het minimumloon. De meeste koffieplukkers hebben geen ziektekostenverzekering noch een pakket met arbeidsvoorwaarden. Als zij vanuit de hoogvlakte in vrachtwagens naar de koffieplantages vervoerd worden gebeuren er regelmatig dodelijke ongelukken,’ weet Inge. De beweging MTC maakt zich dan ook sterk voor de rechten van de landarbeiders.

Wees solidair

Wilt u bijdragen aan dit werk? Steun de WNM met een gift op NL30 RABO 0171 2111 11 of middels een bijdrage in de extra collecte op eerste pinksterdag in de St. Lambertuskerk. Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer informatie over de WNM Pinksteractie.

Roepingenzondag

Op zondag 22 april was er door de werkgroep Liturgie in het kader van Roepingenzondag een mooie viering samengesteld. Goede teksten waarvan enkele uit het hart geschreven maakte duidelijk dat roeping voorheen meestal te maken had met een religieuze ervaring. Tegenwoordig krijgt het een bredere betekenis: het geroepen worden om op te pakken waar je talenten liggen. Wat je raakt, je bezielt, wat je passie is. Waartoe je je ‘geroepen’ voelt. Een inspirerende overweging en goed gekozen muziek maakte er een viering van waarna je voldaan huiswaarts ging.

 

Sam’s kledingactie

De jaarslijkse kledingactie voor Mensen in Nood die werd gehouden op zaterdag 21 april jl. heeft met ongeveer 50 zakken ruim 200 kilo opgebracht. De werkgroep Wereldkerk bedankt iedereen voor dit mooie resultaat en hoopt dat u oude kleding wilt blijven bewaren.

 

 

Herder met schapen

Op zondag 18 maart was de eerste jaargedachtenis van het overlijden van Ans Bindels. We hebben in de eucharistieviering samen met een aantal familieleden haar dienstbaarheid aan de parochie herdacht en geluisterd naar jongenskoor Libera als haar lievelingsmuziek. Als tastbare blijvende herinnering aan Ans is in de gedachteniskapel een kunstwerkje opgehangen gemaakt door Tom Dubelaar. Het kunstwerk is van bewerkt glas en hierop is een herder met schapen afgebeeld. Dit is symbolisch voor de zorg en betrokkenheid die ze ruim 35 jaar heeft gehad voor de kerk en de parochianen. Ze was het gezicht en de motor van de parochie, ook in de periode zonder vaste pastor.