Abdij van Berne

De norbertijnen zijn gesticht in het jaar 1120 en leven vanuit de regel van Augustinus. Over de hele wereld verspreid zijn er abdijen van de norbertijnen gevestigd. Een keer in de zes jaar komen de abten en andere gedelegeerden, zo’n 100 mensen, gedurende twee weken bijeen om elkaar op de hoogte te houden van wat er in de orde gebeurd. Alle huizen worden in die zes jaar bezocht en de bevindingen worden in het zogenaamd Generaal Kapittel besproken. Dit jaar wordt het kapittel gehouden in Nederland, in conferentieoord Rolduc in Kerkrade. In het tussenliggende weekend zullen zij een uitstapje maken naar de Abdij van Berne. Ze zullen de eucharistieviering in de abdijkerk meemaken en ze worden ontvangen door de harmonie en de gildes van Heeswijk en Dinther. Dat is in het weekend van 28-29 juli een hele organisatie in Heeswijk en pastor Boom heeft daarbij de leiding. Vandaar dat hij dit weekend niet aanwezig is en er een woord- en communiedienst wordt gehouden.

 

Familieviering

Op zondag 24 juni sloten we de communie- en vormselprojecten af met een gezellige familieviering rond het thema: ‘Dankbaarheid’. Het verhaal van de blinde Bartimeüs stond centraal, ondersteund met beelden op de grootbeeldtelevisie, en er werd ook een relatie gelegd met wat is bijzonder en wat is gewoon. De doelgroep was goed vertegenwoordigd en de viering werd muzikaal stemmig ondersteund door Natalia op het keyboard.

 

Muziek in de kerk

Op zaterdag 16 juni jl. waren ruim 50 bezoekers aanwezig bij een zeer gevarieerd zomeravondconcert in de St. Lambertuskerk. Tijdens dit concert werd geprobeerd de veelzijdigheid van het orgel hoorbaar te maken. Zo deed Wout Kalkman de aftrap met enkele werken waarbij het orgel te horen was in de kerkmuziek. Daarna lieten Natalia Kinzerskaya op orgel en dorpsgenoot Patrick Bendermacher op trompet onder andere het Ave Maria van Schubert horen. Een bijzonder mooie combinatie. Dat het orgel niet alleen voor kerkmuziek is, maar dat ook klassieke en moderne wereldse muziek er goed op klinken, liet Wout horen met een aantal mooie moderne werken, met veel verschillende klanken, afgesloten met een improvisatie waarbij hij helemaal los ging. Tenor Joost van de Wulp met zijn partner Ellen op hobo lieten samen met Wout horen dat het orgel ook een goed begeleidingsinstrument is met een mooie romantische klankkleur. Patrick en Natalia sloten het concert af met onder andere de populaire herkenningsmelodie van de Eurovisie-uitzendingen, waarna Natalia nog een bijzonder fraaie toegift gaf. De aanwezigen hebben zichtbaar genoten en lieten dit blijken met een groot applaus. De handelingen op het koor werden weer mooi in beeld gebracht via een grootbeeld televisie voor in de kerk. De organisatie kan terugzien op een geslaagde avond. Het volgende concert staat gepland op zaterdag 22 september.

 

 

 

 

 

 

Eerste Communie

Op zondag 27 mei was er een bijzonder stemmige Eerste Communieviering waarin 13 kinderen voor het eerst het brood van Jezus ontvingen. Het thema van de viering was: ‘Allemaal anders, maar toch gelijk’. De muzikale invulling werd gedaan door een gelegenheidskoor onder leiding van Natalia Kinzerkaya op de elektronische piano.

Vormselviering

Op zondag 13 mei werden 7 jongeren gevormd door Abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne. Het was een bijzonder sfeervolle viering waarin je voelde dat er echt iets waardevols gebeurde. De muzikale opluistering was in handen van het Crèvekoor.