Allerzielen

Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd. Op begraafplaatsen, in parken, in musea denken wij op zaterdag 2 november aan hen die gestorven zijn. In Engelen willen wij op deze dag iedereen, gelovige en niet-gelovige mensen, de gelegenheid bieden om een overleden dierbare te herdenken, ondersteund door familie, bekenden en lotgenoten. Op zaterdag 2 november om 19.00 uur nodigen wij belangstellenden uit om zich in de St. Lambertuskerk te verzamelen. Dan zullen we beginnen met een gebedsdienst, waarin wij kaarsen branden voor de overleden parochianen van dit jaar. Vanaf de kerk lopen we rond 19.30 uur onder begeleiding van het Crèvekoor in een lichttocht naar het kerkhof. Hiervoor is ieder van harte uitgenodigd, ook mensen die niet bij de gebedsdienst aanwezig willen zijn. Natuurlijk kunt u een kaars of lampion meebrengen. Op het kerkhof zullen we de namen noemen van overledenen die op ons kerkhof liggen, die gecremeerd zijn, aan de wetenschap geschonken zijn, of die ergens anders begraven zijn. Het noemen van hun naam houdt hun gedachtenis levend.

Wilt u dat wij op het kerkhof de naam van uw dierbare overledenen noemen, dan kunt u deze naam opgeven bij allerzielenengelen@gmail.com of bij het secretariaat van de St. Lambertusparochie: 073 6311216 of bij Marie-Louise Dubelaar-Dartee, telefoonnummer: 073-6330133. Na deze viering is er de mogelijkheid om bij de ingang van het kerkhof na te praten. Voor warme chocomel wordt gezorgd. U bent van harte uitgenodigd!

Lezing zet aan tot nadenken

Op woensdagmiddag 16 oktober werd er in de St. Lambertuskerk een lezing gehouden rond het thema ‘Handelen’ door historicus Rob Gruben en ethicus Hans van Dartel. Ruim 40 bezoekers genoten van twee schitterende verhalen.

Rob noemde op een luchtige manier een aantal gebeurtenissen in de historie van Engelen zoals De slag bij Engelen in 1587, de Tweede Wereldoorlog en de annexatie met de gemeente ’s-Hertogenbosch en als gevolg daarvan, het verhuizen van de BlindenZorg (BLIZO) naar Vught. Bij elke gebeurtenis is, in meer of mindere mate, het dilemma goed of slecht gehandeld te bespeuren. Vaak vanuit welke hoek je het bekijkt en vaak kan vele jaren na dato je mening hierover veranderen. Bij elke gebeurtenis werd een aantal mooie historische foto’s gepresenteerd.

Hans analyseerde eerst het handelen van mensen en richtte zich daarna op een oorlogssituatie. Iedere natie heeft het recht zich te verdedigen. Hierdoor kan er sprake zijn van een rechtvaardige oorlog. Steeds moeten daarbij de burgers worden ontzien en de schade zoveel mogelijk beperkt blijven. Ook noemde hij de verandering in de opleiding tot soldaat. Voorheen werd een soldaat geleerd vooral te doen wat zijn meerdere zegt, nu ligt meer de nadruk op ook het zelf beslissen en wordt aanbevolen het menselijke daarbij vast te houden. Situaties als meewerken met de vijand om levens te redden en wat te doen als door de vijand een menselijk schild wordt ingezet, werden besproken. Ook de oorlog tussen Syrië en Turkije, MH17, Irak en IS kwamen daarbij ter sprake. Beide sprekers noemden ook de ramp in Engelen op 29 oktober 1944 waarbij 18 dorpsgenoten omkwamen. De Engelse bevrijders dachten dat het verkleedde Duitsers waren en schoten granaten. Was dit nou goed of fout? Ook als hun gedachte juist was geweest en het werkelijk de vijand was?

Na afloop werd onder het genot van een drankje nog uitgebreid nagepraat. Het verhaal van Rob gaf vooral een beeld van herkenning van het Engelen van voorheen, het verhaal van Hans gaf vooral reden tot nadenken. Hoe zou ik in die situatie handelen? Het werd een interessante middag.

Prekenbundel

Bij het afscheid van pastor Fons Boom op zondag 15 september is hem een prekenbundel aangeboden. Deze bundel is samengesteld door de werkgroep Nieuwe kijk op de kerk. We krijgen nu vragen of deze bundel ook te koop is. Hebt u belangstelling voor zo’n prekenbundel voor € 5,00 per stuk?  Laat het dan even weten bij het secretariaat: e-mail: secretariaat@parochie-engelen.nl of op maandagochtend: 073-631 1216. Bij voldoende reacties laten we er nog wat bijdrukken.

Abt Denis Hendrickx

SONY DSC

Het afscheid van pastor Fons Boom per 1 september j.l. heeft nogal wat gevolgen voor het pastoraat en de dienst van de leiding Het is nog veel te vroeg om ook maar enigszins aan te kunnen geven wat dat in de dagelijkse praktijk allemaal gaat betekenen.

Ik ben blij dat onze bisschop Gerard de Korte heeft ingestemd met mijn aanbod om waarnemend pastoor te zijn per 1 september. Wat dat precies allemaal kan betekenen zal in de komende tijd langzaam maar zeker helder moeten worden. In ieder geval moet worden vastgesteld dat pastorale dienstverlening door een lid van de abdijgemeenschap niet of in zeer geringe mate kan plaatsvinden. Er zijn nu eenmaal geen norbertijnen meer beschikbaar. Wel leeft zowel in Engelen als in Bokhoven, maar ook in en rond de abdij.de behoefte om met elkaar verbonden te blijven.

In de komende tijd zal overleg plaatsvinden met de twee parochiebesturen om de verschillende mogelijkheden te bekijken. Onze bisschop heeft er in mijn benoemingsbrief op aangedrongen de samenwerking te bevorderen tussen Engelen en Bokhoven. Ik wil dat graag doen omdat ik ook een groot voorstander ben van samen optrekken en wat mij betreft zouden we dat ook moeten bevorderen met de Protestantse gemeenschap. Ik voel me daarin ook nadrukkelijk gesterkt door de uitkomst van een overleg dat ik op maandag 30 september in Bokhoven mocht meemaken. ‘Daar waar samenwerking een meerwaarde kan betekenen, moeten die stappen gezet worden’, zo luidde een breed gedragen conclusie.

Voor de weekendliturgie zijn diverse pastores (diakens en priesters) beschikbaar. In beide geloofsgemeenschappen is het wekelijks samenkomen – ontmoeten en vieren – zeker voorlopig gegarandeerd. Wel lijkt het mij goed dat gezocht wordt naar een toegewijd persoon die het dagelijks pastoraat coördineert en een bescheiden dienstverband krijgt aangeboden. Het pastoraat is immers breder dan de zondagse liturgie: leren, dienen en vieren liggen in elkaars verlengde en dienen als zodanig ook onderdeel te zijn van het dagelijks pastoraat.

De nieuw ontstane situatie kent nog heel wat vragen. Het is niet duidelijk hoe aan zo’n nieuwe tijd inhoud gegeven kan en moet worden. Wel duidelijk is dat nieuwe wegen enkel bewandeld kunnen worden als de handen in elkaar geslagen worden.  Bokhoven met zo’n lange traditie van 650 jaar heeft heel wat veranderingen gekend en ondergaan en al is dan Engelen veel jonger ook daar hebben de tijden voor de nodige wisselingen gezorgd. Langzaam maar zeker is een kerkvorm gegroeid waarin de gelovige gemeenschap zichzelf draagt, daarbij gesteund en geholpen door gewijde en ongewijde maar vooral toegewijde leidinggevenden. Een vorm van kerk-zijn die meer verweven is met wat er al aan ‘gemeenschap ‘leeft. Geen verticaal kerkbeeld, maar horizontaal. Zo’n gemeenschapsideaal heeft postgevat in de beide ‘randstad parochies ‘ van Den Bosch. Ik heb bij een eerste kennismaking mogen proeven hoe weldadig dat wordt ervaren, maar natuurlijk ook dat er indringende vragen leven met het oog op de toekomst.

Mag de nieuwe periode welke is aangebroken een gemeenschappelijke uitdaging zijn om de handen ineen te slaan om onze God een plaats te blijven geven in de samenleving van vandaag, onderweg naar morgen.

Dankwoord pastor Boom

Beste mensen,

Wat een prachtige dag. Het weer was uitzonderlijk en werkte aan alle kanten mee. Ik heb genoten van het uitgegeven boekje met aandacht voor mijn overwegingen. Wat zal het een klus zijn geweest om al die tientallen, honderden preken door te lezen en op waarde te schatten. Maar het is een heel mooie bundeling geworden met van alles er in: droevige en blijde overwegingen, beetje moralistisch soms, grote levensvragen; maar altijd met een begin in de realiteit en een vraag aan het einde. En een geweldig mooie en frisse opmaak van het geheel met stukjes van elders. En afsluitend met een mooie foto (al zeg ik het zelf). Kortom: Dank jullie wel voor dit prachtige cadeau. Een ander hoogtepunt was de viering, Samen met de dominee en vertegenwoordigers van de Protestantse kerk, het Crevekoor en ‘onze eigen mensen’. Liederen en teksten waarvan jullie wisten dat ik ze mooi vond: een mooie menselijke viering. Met een prachtige Madonnabeeld van Riet; half uit de steen komend, nog in de steen gevat. Maria zal er pas uitkomen als haar zoon in de publiciteit komt: het gaat tenslotte niet om haar maar om Jezus. Een mooi beeld van bescheidenheid en dienstbaarheid. Ook de receptie buiten op het plein, was erg geanimeerd, gezellig en spontaan. Veel emoties, van ontroering tot boosheid, maar ook van geluk over de afgelopen 20 jaar. Al met al: een dag om in te lijsten en nooit meer de vergeten. Allen die mee hebben gewerkt, op welke manier dan ook, veel dank; mede voor het geweldige cadeau. De invulling daarvan hoort u spoedig.