Live stream

We zijn aan het proberen om de vieringen vanuit de kerk live uit te zenden via Youtube. De viering van zondag 29 november is thuis te volgen.

Via deze link kunt u contact maken: https://youtu.be/ukpjU_SSziQ

Adventura live

De Adventura-camper van de beide Engelense kerken staat op de vier zondagen van Advent op vier verschillende plaatsen in Engelen, telkens van 11.00 tot 13.00 uur. Kom tussen deze tijden langs om verhalen te delen. Reageer op een filmpje en op elkaar. Filmpjes en reacties vindt u na afloop terug op www.kerk-engelen.nl . Aanmelden is niet nodig.

Thema’s en locaties: Zondag 29-11: Waar hoop je op?  Live op De Kerkhof, zondag 6-12: Wie help jij?  Live op parkeerterrein PLUS, zondag 13-12: Waar word je blij van? Live nabij Engelerhart en zondag 20-12: Onmogelijke contacten? Relaties in coronatijd. Live op het Oberonplein Haverleij.

Sfeervolle vormselviering

Op zondag 22 november werden 3 jongeren gevormd door Abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne. In een sfeervolle viering liet de abt de vormelingen hun dromen voor de toekomst uitspreken. De muzikale opluistering was in handen van Natalia Kinzerskaya op het grote orgel. Helaas konden er door de corona-maatregelen maar een beperkt aantal bezoekers bij zijn.

Themaviering Barmhartigheid

Op zondag 25 oktober was er in de St. Lambertuskerk een stemmige themaviering, in de vorm van een woord- en communiedienst, waarin barmhartigheid centraal stond.  Dominicanes Holkje van der Veer formuleerde zeven nieuwe werken van barmhartigheid. Bij deze zeven werken werd uitgebreid stilgestaan en hiervan stonden symbolen voor het altaar. De viering werd samengesteld en voorgegaan door Els Roest – de Bekker en Riet Mangnus. Toepasselijke muziek en inspirerende teksten maakte er een mooie, eigentijdse viering van.

Geslaagde Allerzielenviering

Op maandag 2 november jl. was de jaarlijkse Allerzielenviering in de Sint Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdienst, voorgegaan door Ds. Marloes Meijer en Tineke kaal, met als thema ‘De dood voorbij’ stonden liefde en de troost centraal. Er werden, deels door nabestaanden, 6 kaarsen ontstoken, voor de parochianen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Op het kerkplein plaatsten belangstellenden gedurende de dag kaarsen in de vorm van een lichtend hart, als teken van de liefde waarin we met elkaar verbonden blijven, over de grenzen van de dood heen.

Interessante lezing ‘ethiek’

Op zondagmiddag 27 september was er een interessante lezing als introductie van het komende oecumenische Leerhuis over ‘ethiek’. Hans van Dartel hield een duidelijke presentatie over ethiek in het algemeen en de vier stromingen, dominee Marloes Meijer legde daarbij steeds tussendoor voornamelijk de praktische link en de interactie met de ongeveer 20 aanwezige personen. De lezing gaf een goed beeld van wat men op de vier Leerhuis-avonden mag verwachten. Naast telkens een korte inleiding spelen dan steeds de actieve inbreng van de aanwezigen een grote rol.

Eerste Communie

Op zondag 27 september kregen in een feestelijke eucharistieviering 10 kinderen voor de eerste keer het brood van Jezus. Door corona was de kerk veel minder vol en waren enkele onderdelen anders en minder uitbundig als we gewend zijn. Door de mooie aankleding en de enthousiaste medewerking van de jeugd, enkele ouders, de werkgroep en pastor Fons Boom werd het toch een stemmige viering.

Ziekendag

Op zondag 13 september vierden we samen met de Protestantse gemeente op oecumenische wijze de jaarlijkse ziekendag. De sfeervolle viering, voorgegaan door dominee Marloes Meijer en Tineke Kaal en muzikaal verzorgd door Natalia Kinzerskaya, werd goed bezocht. Het thema van de viering was ‘hoop’ en de kraanvogels kwamen regelmatig in beeld. De bezoekgroep van beide kerken had weer gezorgd voor een leuke attentie voor alle zieken en 85-plussers.

Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. 
De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. 
Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventsperiode. We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. 


Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie of bijdrage in de extra collecte in de kerk op zondag 20 december. Voor meer informatie: www.adventsactie.nl.

Kledingactie

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood die werd gehouden op zaterdag 3 oktober, heeft zeker het dubbele van eerdere jaren opgebracht. Veel dorpsgenoten hadden hun kledingkast eens extra goed opgeruimd. De gebrachte kleding wordt gesorteerd en gaat daarna naar de afnemers. Zomerkleding gaat vooral naar Afrika, winterkleding vooral naar Oost-Europa. In deze regio’s hebben mensen grote behoefte aan goede draagbare kleding. De werkgroep Wereldkerk bedankt iedereen voor de fantastische bijdrage en hoopt dat u oude kleding wilt blijven bewaren.