Themaviering Barmhartigheid

Op zondag 25 oktober was er in de St. Lambertuskerk een stemmige themaviering, in de vorm van een woord- en communiedienst, waarin barmhartigheid centraal stond.  Dominicanes Holkje van der Veer formuleerde zeven nieuwe werken van barmhartigheid. Bij deze zeven werken werd uitgebreid stilgestaan en hiervan stonden symbolen voor het altaar. De viering werd samengesteld en voorgegaan door Els Roest – de Bekker en Riet Mangnus. Toepasselijke muziek en inspirerende teksten maakte er een mooie, eigentijdse viering van.

Allerzielen

Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd. Vorig jaar een mooie viering en tocht naar de begraafplaats, in verband met de Corona regels kunnen we dit jaar niet zo doen.  Op maandag  2 november gedenken wij hen die gestorven zijn. Om 19.00 uur nodigen wij belangstellenden uit om zich in de St. Lambertuskerk te verzamelen voor een oecumenische gebedsdienst, waarin wij kaarsen ontsteken voor de overleden parochianen en gemeenteleden van dit jaar. In verband met de coronabeperkingen zullen we voor deze viering een reserveringssysteem hanteren. Gelieve zich uiterlijk maandag 26 oktober aan te melden via e-mail: secretariaat@parochie-engelen.nl, tijdens het spreekuur op maandagochtend via tel: 073-631 1216 of via een briefje in de brievenbus bij de pastorie. Geef s.v.p. aan met hoeveel personen uit één gezin u komt. Mocht er onverhoopt voor u geen ruimte meer zijn, dan laten wij dit tijdig weten. Zonder tegenbericht, is er ruimte beschikbaar.

Nu de herdenking op de begraafplaats niet door kan gaan, nodigen we een ieder uit om op 2 november een waxinelichtje in een glazen potje te plaatsen op de tekening op het plein van de St Lambertuskerk (aan de Dieze). Zo vormen we met elkaar een lichtend hart, als teken van de liefde waarin we met elkaar verbonden blijven, over de grenzen van de dood heen. Het plein is de hele dag toegankelijk, zodat het goed mogelijk is om voldoende afstand tot elkaar te blijven houden. Neem dan ook gerust de tijd.

Interessante lezing ‘ethiek’

Op zondagmiddag 27 september was er een interessante lezing als introductie van het komende oecumenische Leerhuis over ‘ethiek’. Hans van Dartel hield een duidelijke presentatie over ethiek in het algemeen en de vier stromingen, dominee Marloes Meijer legde daarbij steeds tussendoor voornamelijk de praktische link en de interactie met de ongeveer 20 aanwezige personen. De lezing gaf een goed beeld van wat men op de vier Leerhuis-avonden mag verwachten. Naast telkens een korte inleiding spelen dan steeds de actieve inbreng van de aanwezigen een grote rol.

Eerste Communie

Op zondag 27 september kregen in een feestelijke eucharistieviering 10 kinderen voor de eerste keer het brood van Jezus. Door corona was de kerk veel minder vol en waren enkele onderdelen anders en minder uitbundig als we gewend zijn. Door de mooie aankleding en de enthousiaste medewerking van de jeugd, enkele ouders, de werkgroep en pastor Fons Boom werd het toch een stemmige viering.

Ziekendag

Op zondag 13 september vierden we samen met de Protestantse gemeente op oecumenische wijze de jaarlijkse ziekendag. De sfeervolle viering, voorgegaan door dominee Marloes Meijer en Tineke Kaal en muzikaal verzorgd door Natalia Kinzerskaya, werd goed bezocht. Het thema van de viering was ‘hoop’ en de kraanvogels kwamen regelmatig in beeld. De bezoekgroep van beide kerken had weer gezorgd voor een leuke attentie voor alle zieken en 85-plussers.

Doneer voor Moria

Dringende oproep: doneer (opnieuw) digitaal voor Moria op Lesbos!

In het voorjaar hebben we in Engelen ingezameld voor kamp Moria op Lesbos. Rosa Duran uit Bokhoven is er werkzaam voor Movement on the Ground. De situatie was er toen al benard vanwege coronadreiging voor de dicht opeen gepakte vluchtelingen.

Daar komen nu verwoestende branden bij. De situatie is meer dan schrijnend en hulp is meer dan ooit nodig!

Daarom opnieuw een oproep: steun de vluchtelingen om tegen de klippen op een menswaardig leven te kunnen behouden en weer op te bouwen en doneer! Uw donatie gaat rechtstreeks naar Movement on the Ground en we houden contact ter plekke.

Maak uw bijdrage over naar: IBAN-rekeningnummer: NL86 RABO 0307 9928 10 t.a.v. Stichting Movement On The Ground

Kledingactie

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood die werd gehouden op zaterdag 3 oktober, heeft zeker het dubbele van eerdere jaren opgebracht. Veel dorpsgenoten hadden hun kledingkast eens extra goed opgeruimd. De gebrachte kleding wordt gesorteerd en gaat daarna naar de afnemers. Zomerkleding gaat vooral naar Afrika, winterkleding vooral naar Oost-Europa. In deze regio’s hebben mensen grote behoefte aan goede draagbare kleding. De werkgroep Wereldkerk bedankt iedereen voor de fantastische bijdrage en hoopt dat u oude kleding wilt blijven bewaren.

Hulpcirkel

Het is belangrijk om u op een of andere manier wat ondersteuning te bieden in deze onzekere tijden. Bijvoorbeeld als u boodschappen nodig hebt en niet de deur uit kunt. Of als u behoefte hebt aan een praatje. Samen met de kerken is de seniorenvereniging bezig om na te gaan hoe ze dat kunnen regelen. We houden u daarvan op de hoogte. Mocht u nu al een vraag hebben of ook een aanbod willen doen om anderen te ondersteunen, dan kunt u daarvoor nu al terecht bij: Hans van Dartel, voorzitter seniorenvereniging: hansvandartel@ziggo.nl, telefoon Hans: 06-15124866, dominee Marloes Meijer: hulpinEngelen@gmail.com, telefoon Marloes: 06-36501973, Antoinette Jacobs, bezoekgroep van de kerken: amc.jacobs@ziggo.nl, telefoon Antoinette: 073-6311470, Yolie Mulkens, lid bestuursraad: yoliemulkens@hetnet.nl,  telefoon Yolie: 06-53965482

Abt Denis Hendrickx

SONY DSC

Het afscheid van pastor Fons Boom per 1 september j.l. heeft nogal wat gevolgen voor het pastoraat en de dienst van de leiding Het is nog veel te vroeg om ook maar enigszins aan te kunnen geven wat dat in de dagelijkse praktijk allemaal gaat betekenen.

Ik ben blij dat onze bisschop Gerard de Korte heeft ingestemd met mijn aanbod om waarnemend pastoor te zijn per 1 september. Wat dat precies allemaal kan betekenen zal in de komende tijd langzaam maar zeker helder moeten worden. In ieder geval moet worden vastgesteld dat pastorale dienstverlening door een lid van de abdijgemeenschap niet of in zeer geringe mate kan plaatsvinden. Er zijn nu eenmaal geen norbertijnen meer beschikbaar. Wel leeft zowel in Engelen als in Bokhoven, maar ook in en rond de abdij.de behoefte om met elkaar verbonden te blijven.

In de komende tijd zal overleg plaatsvinden met de twee parochiebesturen om de verschillende mogelijkheden te bekijken. Onze bisschop heeft er in mijn benoemingsbrief op aangedrongen de samenwerking te bevorderen tussen Engelen en Bokhoven. Ik wil dat graag doen omdat ik ook een groot voorstander ben van samen optrekken en wat mij betreft zouden we dat ook moeten bevorderen met de Protestantse gemeenschap. Ik voel me daarin ook nadrukkelijk gesterkt door de uitkomst van een overleg dat ik op maandag 30 september in Bokhoven mocht meemaken. ‘Daar waar samenwerking een meerwaarde kan betekenen, moeten die stappen gezet worden’, zo luidde een breed gedragen conclusie.

Voor de weekendliturgie zijn diverse pastores (diakens en priesters) beschikbaar. In beide geloofsgemeenschappen is het wekelijks samenkomen – ontmoeten en vieren – zeker voorlopig gegarandeerd. Wel lijkt het mij goed dat gezocht wordt naar een toegewijd persoon die het dagelijks pastoraat coördineert en een bescheiden dienstverband krijgt aangeboden. Het pastoraat is immers breder dan de zondagse liturgie: leren, dienen en vieren liggen in elkaars verlengde en dienen als zodanig ook onderdeel te zijn van het dagelijks pastoraat.

De nieuw ontstane situatie kent nog heel wat vragen. Het is niet duidelijk hoe aan zo’n nieuwe tijd inhoud gegeven kan en moet worden. Wel duidelijk is dat nieuwe wegen enkel bewandeld kunnen worden als de handen in elkaar geslagen worden.  Bokhoven met zo’n lange traditie van 650 jaar heeft heel wat veranderingen gekend en ondergaan en al is dan Engelen veel jonger ook daar hebben de tijden voor de nodige wisselingen gezorgd. Langzaam maar zeker is een kerkvorm gegroeid waarin de gelovige gemeenschap zichzelf draagt, daarbij gesteund en geholpen door gewijde en ongewijde maar vooral toegewijde leidinggevenden. Een vorm van kerk-zijn die meer verweven is met wat er al aan ‘gemeenschap ‘leeft. Geen verticaal kerkbeeld, maar horizontaal. Zo’n gemeenschapsideaal heeft postgevat in de beide ‘randstad parochies ‘ van Den Bosch. Ik heb bij een eerste kennismaking mogen proeven hoe weldadig dat wordt ervaren, maar natuurlijk ook dat er indringende vragen leven met het oog op de toekomst.

Mag de nieuwe periode welke is aangebroken een gemeenschappelijke uitdaging zijn om de handen ineen te slaan om onze God een plaats te blijven geven in de samenleving van vandaag, onderweg naar morgen.