Kledingactie

Op zaterdag 3 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur is weer de jaarlijkse kledinginzameling voor Mensen in Nood bij de St. Lambertuskerk aan de Graaf van Solmsweg. Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van de oudste charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Deze kledinginzameling wordt ondersteund door 1200 vrijwilligers.

MIVA

Op 29 en 30 augustus vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor vluchtelingen in Bangladesh. Pionier Anwar (53) werkt in het zuiden van Bangladesh op de grens van Bangladesh en Myanmar. De situatie van de vluchtelingen is hier heel schrijnend. Zijn droom is om het leed van de mensen hier te verzachten. Anwar zet zich hier dag en nacht voor in.

U kunt MIVA helpen door een gift over te maken op NL42 INGB 0000 002950 ten name van MIVA of royaal meedoen tijdens de kerkcollecte op zondag 30 augustus.

We zijn weer gestart

Op zondag 5 juli jl. was weer de eerste viering in de St. Lambertuskerk nadat door het corona-virus de kerk op slot ging. Het was een fijne ervaring om weer samen te zijn, mede door de inspirerende woorden van voorganger diaken Jan Joosten en de instrumentale invulling door Charles ter Ellen op het orgel. Samen zingen is helaas nog niet toegestaan.

Tijdens de periode dat de kerk gesloten was heeft men niet stil gezeten. De spinnenwebben in het hoge gedeelte van de kerk, onder andere bij de bovenste ramen, zijn verwijderd door schoonmaakbedrijf De Lelie. Dat was zes jaar geleden voor het laatst gebeurd. Het lage werk en  de vloer is mede schoongemaakt door de eigen werkgroep Interieurverzorging. De werkgroep Onderhoud heeft het kerkplein en de pad vanaf de Achterstraat ontdaan van een grote hoeveelheid onkruid. De leden van het Parochieel Pastoraal Overleg (PPO) hebben de kerk corona-proof gemaakt met kuchscherm, handgel en stickers waar men mag zitten om de 1,5 meter van elkaar te waarborgen.

Pinksterbloem

In de week voor Pinksteren is bij onder andere de parochianen van 75 jaar en ouder en alle vrijwilligers, een plantje bezorgd om een beetje geluk en aandacht aan elkaar te geven. We kunnen elkaar in deze moeilijke tijd helaas niet echt ontmoeten. Hopelijk mogen we iedereen na 1 juli weer begroeten in ons kerkgebouw.

Heel Engelen vouwt

Op paaszondag reikte het ‘Passionteam’ van de beide Engelense kerken, bestaande uit Enny Coppee, Riet Mangnus, Els Roest en ds. Marloes Meijer, papieren kraanvogels uit. Uiteraard gebeurde dit aan de Kraanvogellaan tegenover gezondheidscentrum De Lage Leun. Wereldwijd staat de kraanvogel symbool voor gezondheid, lang leven, trouw en geluk. Het was de bedoeling de meegenomen vogel weer door te geven. Menigeen kan in deze bizarre tijd wel een oppeppertje gebruiken. Een week voor Pasen was iedereen al opgeroepen een vogel te vouwen en die in te leveren. Het vouwen was nog een hele klus. Ondanks de duidelijke handleiding viel het zeker niet mee. Toch werden er in en soms ver buiten Engelen ruim 200 vogels gemaakt en ingeleverd, voorzien van wensen als liefde, geluk, vrijheid en hoop. De hele middag door kwamen mensen langs om een kraanvogel op te halen. Ook passanten die toevallig langsfietsten hielden even halt. Een bijzonder geslaagde actie en mooi alternatief op deze eerste paasdag die geheel anders was dan andere jaren.

Hulpcirkel

Het is belangrijk om u op een of andere manier wat ondersteuning te bieden in deze onzekere tijden. Bijvoorbeeld als u boodschappen nodig hebt en niet de deur uit kunt. Of als u behoefte hebt aan een praatje. Samen met de kerken is de seniorenvereniging bezig om na te gaan hoe ze dat kunnen regelen. We houden u daarvan op de hoogte. Mocht u nu al een vraag hebben of ook een aanbod willen doen om anderen te ondersteunen, dan kunt u daarvoor nu al terecht bij: Hans van Dartel, voorzitter seniorenvereniging: hansvandartel@ziggo.nl, telefoon Hans: 06-15124866, dominee Marloes Meijer: hulpinEngelen@gmail.com, telefoon Marloes: 06-36501973, Antoinette Jacobs, bezoekgroep van de kerken: amc.jacobs@ziggo.nl, telefoon Antoinette: 073-6311470, Yolie Mulkens, lid bestuursraad: yoliemulkens@hetnet.nl,  telefoon Yolie: 06-53965482

Abt Denis Hendrickx

SONY DSC

Het afscheid van pastor Fons Boom per 1 september j.l. heeft nogal wat gevolgen voor het pastoraat en de dienst van de leiding Het is nog veel te vroeg om ook maar enigszins aan te kunnen geven wat dat in de dagelijkse praktijk allemaal gaat betekenen.

Ik ben blij dat onze bisschop Gerard de Korte heeft ingestemd met mijn aanbod om waarnemend pastoor te zijn per 1 september. Wat dat precies allemaal kan betekenen zal in de komende tijd langzaam maar zeker helder moeten worden. In ieder geval moet worden vastgesteld dat pastorale dienstverlening door een lid van de abdijgemeenschap niet of in zeer geringe mate kan plaatsvinden. Er zijn nu eenmaal geen norbertijnen meer beschikbaar. Wel leeft zowel in Engelen als in Bokhoven, maar ook in en rond de abdij.de behoefte om met elkaar verbonden te blijven.

In de komende tijd zal overleg plaatsvinden met de twee parochiebesturen om de verschillende mogelijkheden te bekijken. Onze bisschop heeft er in mijn benoemingsbrief op aangedrongen de samenwerking te bevorderen tussen Engelen en Bokhoven. Ik wil dat graag doen omdat ik ook een groot voorstander ben van samen optrekken en wat mij betreft zouden we dat ook moeten bevorderen met de Protestantse gemeenschap. Ik voel me daarin ook nadrukkelijk gesterkt door de uitkomst van een overleg dat ik op maandag 30 september in Bokhoven mocht meemaken. ‘Daar waar samenwerking een meerwaarde kan betekenen, moeten die stappen gezet worden’, zo luidde een breed gedragen conclusie.

Voor de weekendliturgie zijn diverse pastores (diakens en priesters) beschikbaar. In beide geloofsgemeenschappen is het wekelijks samenkomen – ontmoeten en vieren – zeker voorlopig gegarandeerd. Wel lijkt het mij goed dat gezocht wordt naar een toegewijd persoon die het dagelijks pastoraat coördineert en een bescheiden dienstverband krijgt aangeboden. Het pastoraat is immers breder dan de zondagse liturgie: leren, dienen en vieren liggen in elkaars verlengde en dienen als zodanig ook onderdeel te zijn van het dagelijks pastoraat.

De nieuw ontstane situatie kent nog heel wat vragen. Het is niet duidelijk hoe aan zo’n nieuwe tijd inhoud gegeven kan en moet worden. Wel duidelijk is dat nieuwe wegen enkel bewandeld kunnen worden als de handen in elkaar geslagen worden.  Bokhoven met zo’n lange traditie van 650 jaar heeft heel wat veranderingen gekend en ondergaan en al is dan Engelen veel jonger ook daar hebben de tijden voor de nodige wisselingen gezorgd. Langzaam maar zeker is een kerkvorm gegroeid waarin de gelovige gemeenschap zichzelf draagt, daarbij gesteund en geholpen door gewijde en ongewijde maar vooral toegewijde leidinggevenden. Een vorm van kerk-zijn die meer verweven is met wat er al aan ‘gemeenschap ‘leeft. Geen verticaal kerkbeeld, maar horizontaal. Zo’n gemeenschapsideaal heeft postgevat in de beide ‘randstad parochies ‘ van Den Bosch. Ik heb bij een eerste kennismaking mogen proeven hoe weldadig dat wordt ervaren, maar natuurlijk ook dat er indringende vragen leven met het oog op de toekomst.

Mag de nieuwe periode welke is aangebroken een gemeenschappelijke uitdaging zijn om de handen ineen te slaan om onze God een plaats te blijven geven in de samenleving van vandaag, onderweg naar morgen.