Wat is tijd?

In de Adventsperiode staat de vraag ‘Wat is tijd?’ centraal in alle activiteiten die in deze vier weken voor Kerstmis worden gehouden. Tijd is een vreemd iets. Als het leuk en aangenaam is, duurt het maar kort, als iets vervelend of saai is duurt het heel lang. Soms duren vijf minuten uren, soms duurt een uur maar vijf minuten. Tijd is een rekbaar begrip. Als we leven, gaat de tijd met ons mee, is meetbaar maar niet maakbaar. Als er een begin is, is er ook een eind. Maar wat is dan eeuwigheid? We vragen ons dan ook af: hoe was het verleden, hoe staan wij in het nu en wat brengt ons de toekomst? Vragen om eens bij stil te staan.

Verbonden

Op zondagmorgen 4 november was er in de kerk een drukke, inspirerende viering met als thema ‘Verbinden’. In een door de werkgroep zelf geschreven inleiding kwam naar voren dat we de hele dag met alles en iedereen verbonden zijn, maar geen contact hebben. Pas als we echt luisteren naar onszelf, kunnen we luisteren naar de ander en ontstaat er contact. In een filmpje via de grootbeeldtelevisie en via passende lezingen en teksten kwam duidelijk naar voren dat de verbinding met God zit in het kleine, daar waar je Hem niet verwacht. In zijn overweging legde pastor Boom de link naar een bol wol om je met elkaar te verbinden. De eerste persoon moest het uiteinde vasthouden en de bol naar een ander toespelen. Die tweede hield de draad vast en gooide de bol weer naar een ander. Zo werden alle personen via een wirwar van draden met elkaar verbonden. Zo speelt God de bol ook naar ons. Om verbinding met Hem en elkaar te maken, om in contact te blijven. Muzikaal werd dit afgewisseld met stemmige instrumentale muziek. Na afloop gingen de bezoekers met een goed gevoel huiswaarts.

 

Sfeervolle Allerzielenviering

 

Op vrijdag 2 november jl. verzamelden zich ongeveer 90 belangstellenden in de Sint Lambertuskerk voor de jaarlijkse Allerzielenviering. In deze gebedsdienst met als thema ‘In liefde’ klonken woorden van kleine lichtpuntjes ondanks het verdriet en liefde over de grens van de dood heen. Er werden, deels door nabestaanden, 18 kaarsen ontstoken bij het noemen van de namen van de parochianen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Het Crèvekoor zorgde voor de muzikale omlijsting.

Na een half uur vertrokken de aanwezigen in een soort processie naar de begraafplaats. Hier sloten zich nog een groot aantal niet-kerkbezoekers aan.

Op het kerkhof zorgden vele kaarsjes en beperkte verlichting voor een zeer speciale sfeer. Pastor Boom sprak er een woord ven welkom, er werd gezongen en er werden gedichten voorgedragen. Ook werden door twee leden van de werkgroep Avondwake ruim 40 namen van aangemelde overledenen genoemd. Na afloop ging er de chocolademelk goed in.

De organisatie kan wederom terugzien op een geslaagde eigentijdse manier van Allerzielen vieren.