Avondwake en uitvaart

Bij overlijden proberen we als geloofsgemeenschap een zo goed mogelijke begeleiding te geven aan de nabestaanden.
Wanneer het tijdstip van de uitvaart bekend is, in samenwerking met uitvaartonderneming en secretariaat van de parochie, dan zal mevr. Marie Louise Dartee-Dubelaar zo snel mogelijk contact opnemen met de familie. Dan worden de eerste contacten gelegd. Wanneer er al eerder contact is geweest, b.v. in verband met een ziekenzalving, dan wordt daar op doorgeborduurd. Wanneer de zakelijke kant van avondwake en uitvaart geregeld zijn, komen de voorganger van de avondwake en de voorganger van de uitvaart om de inhoudelijke kant van de vieringen te overleggen. Hierbij houden we zo veel mogelijk, maar begrensd binnen onze cultuur en traditie, rekening met de wensen van de overledene en de wensen van de nabestaanden.
Er is keus uit een viertal boekjes voor de avondwake en een tweetal boekjes voor de uitvaart.
Deze kunnen waar nodig aangepast worden, of er kan gekozen worden voor het maken van een eigen liturgieboekje.

Meer informatie kunt U opvragen via pastor@parochie-engelen.nl

Uitvaart