Vormsel

Aan het eind van de basisschool kunnen de kinderen gevormd worden.
Voor de vormeling is het een keuze naar de toekomst, namelijk  waar hij of zij zegt de weg van Jezus te willen gaan. Het Vormsel is voor de geloofsgemeenschap het moment waarop we zeggen: hij of zij kan zelfstandig keuzes maken en we vragen of de kinderen het eens zijn met de beslissing van hun ouders toen ze hun kind hebben laten dopen.
De kinderen van groep 8, en hun ouders, worden uitgenodigd voor een informatieve avond waar duidelijk gemaakt wordt wat het Vormsel wil en kan betekenen. Na die avond geven de kinderen zich op om gevormd te worden.
Dan volgt er een aantal voorbereidingsbijeenkomsten, want zo’n keuze moet goed voorbereid worden. Tijdens die voorbereiding komen we te spreken over het Zichtbare en Niet-zichtbare, over God, Jezus, de Heilige Geest, de bijbel en de kerk. En aan de kinderen de vraag hoe mensen nu, en natuurlijk zijzelf, over God spreken.

In het hele traject zijn er vier vieringen in de kerk, waar de  vormelingen speciaal voor worden uitgenodigd. Op de eerste plaats is dat de presentatieviering, samen met de kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste Communie;

Vormsel

op de tweede plaats is dat de paaswake, waarin de vormelingen een bijdrage leveren; op de derde plaats de vormselviering zelf en tot slot, als afsluiting, een speciale viering aan het eind van het schooljaar om nog een terug te kijken naar dit bijzondere jaar.

Het toedienen van het Vormsel gebeurt door de abt van Berne, vanwege de speciale en historische band met de Abdij van Berne, of door de plaatselijke bisschop van Den Bosch. In de viering vragen we Gods Geest de kinderen te begeleiden op hun levensweg, de weg van kind-zijn, via de puberteit, naar volwassenheid en zelfstandigheid. Het is goed om daar bij stil te staan, want zo vanzelfsprekend is dat niet.

Meer informatie kunt U opvragen via pastor@parochie-engelen.nl

Vormsel