Doopsel
   
 
Doopsel

Een geboorte van een zoon of een dochter is iets om dankbaar voor te zijn. Gelovige mensen willen die dankbaarheid tonen door hun baby te laten dopen en daarmee op te laten nemen in de grote geloofsgemeenschap. In een speciale doopviering op de tweede zondag van de maand wordt voor de dopeling gebeden, er wordt licht ontstoken, ze worden gezalfd en met water gedoopt.
Om dat alles goed te laten verlopen is er een bepaalde voorbereiding nodig. Allereerst bellen de ouders de doopwerkgroep. In de Tweeterp staat het telefoonnummer van de werkgroep.
Iemand van de werkgroep komt dan op bezoek, meestal overdag, om te praten over de gang van zaken tijdens de doopviering en over het doopgesprek met de pastor.
De ouders kiezen zelf voor een bepaalde viering. In onze parochie hebben we twee standaardboekjes die gebruikt kunnen worden. Sommige mensen vinden het leuker om een echte eigen viering samen te stellen.

Een aantal weken voor de doopviering is er op de pastorie een gesprek met de pastor. Samen met de andere ouders van die zondagmiddag vertellen ze iets over zichzelf, over wat dopen nu eigenlijk inhoudt, en waarom ze hun kind willen laten dopen. Meestal zijn dat zeer geanimeerde gesprekken, met een lach en soms een traan, maar altijd met koffie. Tijdens die avond maakt de pastor ook nog een afspraak voor een apart huisbezoek aan de hand van het boekje.

De doop zelf is het hoogtepunt van heel de voorbereiding. De familie verzamelt zich voor in de kerk; de peter en meter, de ouders en eventueel broertjes en zusjes gaan helemaal voor in de kerk zitten. De dopeling krijgt doopnamen, wordt ingeschreven in het doopboek van de parochie, wordt gedoopt met water en gezalfd met chrisma. Tenslotte vragen we Maria om de kinderen bij te staan en te steunen op hun levensweg. Na de viering wordt ook de doop ingeschreven in het eventuele trouwboekje en krijgt de dopeling een mooie oorkonde mee naar huis.

Meer informatie kunt U opvragen via pastor@parochie-engelen.nl