Weekendvieringen

Elke week is er op zondag om 10.00 uur een viering in onze kerk. Drie of vier maal in de maand is dat een eucharistieviering, voorgegaan door pastor A. Boom o.praem of een vervanger. Ėén maal in de maand is er op die tijd een woord- en communieviering, geleid door leden van de werkgroep.

De vieringen worden regelmatig muzikaal verzorgd door ons gemengd koor.
Contactpersoon voor gemengd koor: Henk de Visser 6311720.
In de familievieringen richten we ons speciaal op de kleintjes onder de gelovigen. Ook het Crèvekoor verzorgt regelmatig vieringen. Speciale vieringen zijn er voor de presentatie van de eerste communicanten en de vormelingen, de eerste communieviering en de vormselviering.

Op bepaalde dagen in het jaar, zoals Aswoensdag of Allerzielen, zij  er speciale vieringen door de week. Zie hiervoor de agenda.

Meer informatie kunt U opvragen via

Weekendviering