Adventsactie

Solidariteit met mensen die het minder hebben, is soms ver te zoeken, zeker als ze ver weg wonen. De Adventsactie vraagt aandacht voor hen, in het bijzonder voor moeders & kinderen.

Iedere ouder hoopt het beste voor zijn kind. Iedere nieuwgeborene is een nieuwe kans op een mens die opkomt voor een betere wereld. Ieder kind brengt in zich de hoop en het verlangen naar een betere toekomst.

Dit jaar vraagt de Adventsactie aandacht voor vier projecten in het buitenland te weten Burkina Faso, Rwanda, Congo en Malawi. De projecten van Adventsactie willen niet ‘bemoederen’ maar de zelfredzaamheid van mensen vergroten. Adventsactie ziet mensen bij haar projecten niet als object van liefdadigheid, maar als partners bij de opbouw van een rechtvaardige wereld.

U kunt bijdragen middels een gift op NL89 INGB 06531 00000 t.n.v. Adventsactie Den Haag of in de extra collecte in de kerk op zondag 23 december a.s. Voor meer informatie: www.adventsactie.nl