Ziekenzondag en afscheid

Traditioneel is de oecumenische viering van de jaarlijkse ziekendag in september. De ziekendag komt tot stand door samenwerking tussen parochie St. Lambertus en de Protestantse Kerk Engelen. Tevens is deze eucharistieviering het afscheid van pastor Fons Boom. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door het Crèvekoor met daarnaast orgelspel van Natalia Kinzerskaya. Na afloop van de viering zal, zoals gebruikelijk, een attentie aan zieken en senioren worden bezorgd en drinken we gezamenlijk koffie of thee op het kerkplein. Hierna is er gelegenheid afscheid van Fons te nemen. Wilt u nog meedoen aan het gezamenlijke cadeau? Dan kunt u dit doen door het overmaken van een bedrag op bankrekening NL04 RABO 0121 9076 43 ten name van Parochie St. Lambertus Engelen, onder vermelding van: cadeau pastor Boom.