Bezinningsmoment

Op 1 september was het eerste bezinningsmoment op zondag met ongeveer 25 bezoekers. Deze viering van bezinning, samengesteld door Hans van Dartel, was opgebouwd rond fragmenten uit de bijbel, enkele gedichten, stilten en klassieke muziek. Het thema ‘handelen’ stond centraal. Wat is goed handelen? Wie of wat stuurt mijn doen en laten? Hoe verhoud ik mij in mijn handelen tot de ander? En tot de Eeuwige? Vanuit deze gedachten werd stilzijn geoefend en van rust genoten.