Geslaagde Allerzielenviering

Op zaterdag 2 november jl. waren ongeveer 90 belangstellenden bijeen voor de jaarlijkse Allerzielenviering in de Sint Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdienst met als thema ‘Leven in God’ klonk de hoop en de verwachting door dat er na de dood wel een ‘hemel’ moet zijn. Wat men zich daarbij voor moet stellen, blijft een vraag. De liefde kan over de grens van de dood niet zomaar over zijn. Er werden, deels door nabestaanden, 11 kaarsen ontstoken bij het noemen van de namen van de parochianen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Het Crévekoor zorgde voor een mooie muzikale omlijsting. Na een half uur vertrokken de aanwezigen in een soort processie naar de begraafplaats. Hier sloten zich nog een aantal niet-kerkbezoekers aan.

Op het kerkhof zorgden de herfstwind, vele kaarsjes en beperkte verlichting voor een speciale sfeer. Gelukkig bleef het droog. Dominee Marloes Meijer sprak een woord van welkom, er werd gezongen en een gedicht voorgedragen. Twee leden van de werkgroep Avondwake noemden ruim 40 namen van aangemelde overledenen. Na afloop ging de chocolademelk er goed in De organisatie kan wederom terugzien op een geslaagde eigentijdse manier van Allerzielen vieren.