Doneer voor Moria

Dringende oproep: doneer (opnieuw) digitaal voor Moria op Lesbos!

In het voorjaar hebben we in Engelen ingezameld voor kamp Moria op Lesbos. Rosa Duran uit Bokhoven is er werkzaam voor Movement on the Ground. De situatie was er toen al benard vanwege coronadreiging voor de dicht opeen gepakte vluchtelingen.

Daar komen nu verwoestende branden bij. De situatie is meer dan schrijnend en hulp is meer dan ooit nodig!

Daarom opnieuw een oproep: steun de vluchtelingen om tegen de klippen op een menswaardig leven te kunnen behouden en weer op te bouwen en doneer! Uw donatie gaat rechtstreeks naar Movement on the Ground en we houden contact ter plekke.

Maak uw bijdrage over naar: IBAN-rekeningnummer: NL86 RABO 0307 9928 10 t.a.v. Stichting Movement On The Ground