Hulp aan India

Ieder jaar voert de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de vastenperiode actie voor mensen over de gehele wereld die leven onder moeilijke omstandigheden. Dat doen we, omdat we geloven dat ieder mens waardevol is en omdat we vinden dat we best iets van onze rijkdom kunnen delen. Dit jaar ondersteunen de Norbertijner parochies weer een project in India. Inkomsten genereren De dorpen Paraswara, Jamtara en Saliwada liggen in de deelstaat Madhya Pradesh. De bewoners beschikken over onvoldoende financiële middelen om verbetering aan te brengen in hun leefomstandigheden. De inkomsten die verkregen worden uit seizoensarbeid en als dagloner zijn minimaal. Ze kunnen er nauwelijks van rondkomen en er zijn geen financiële middelen om inkomens genererende activiteiten te ontplooien. Ook is er veel analfabetisme zodat men alleen maar de laagstbetaalde banen krijgt. Om de economische omstandigheden van 84 families te verbeteren worden er middelen ter beschikking gesteld, Hierover is overleg geweest met de bewoners om te weten wat de mogelijkheden zijn en waar hun interesses liggen. Daaruit is voortgekomen dat 4 families hulp krijgen bij het opzetten van een groentewinkeltje, kosten € 1500,00, 2 families krijgen hulp bij het opzetten van een slagerij (€ 800,00), 30 vrouwen gaan kaarslontjes maken voor de verkoop (€ 1470,00), 30 landbouwers worden voorzien van zaden en mest (€ 1495,00), 15 families krijgen ieder 2 geiten (€ 2400,00) en 3 families gaan bakstenen maken (€ 2200,00). Om een optimaal resultaat te behalen worden de families begeleid in het opzetten van deze activiteiten. Meedoen Uw financiële bijdrage kunt u storten op bankrekening NL18RABO0120110660 van Stichting Solidair met India o.v.v. Vastenactie met vermelding projectnummer 401225. Uw gift wordt door vastenactie met 50% verhoogd! U kunt ook meedoen aan de extra collecte op palmzondag in de kerk.