Nieuwe kijk op de kerk

De tijd van de pastoor die zijn kudde aanvoerde is voorbij. Met andere woorden, de parochie is teruggegeven aan de parochianen, met als doel om naar elkaar om te zien, elkaar te ondersteunen en te versterken en om verantwoordelijkheid te dragen voor het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap. Deze manier van parochie zijn, hebben kerkbestuur en pastoraatsgroep zich ter harte genomen en met aanvulling is hieruit een nieuwe werkgroep gevormd.

Nieuwe activiteiten

In de afgelopen maanden is er een werkgroep bezig geweest om over de gang van zaken binnen de parochie na te denken. En ze stelden vast dat er veel goede dingen gebeuren. Die moeten als het mogelijk is vastgehouden worden. Daarnaast zullen er her en der nieuwe dingen georganiseerd gaan worden. Dit met als doel om het bereik van de parochie te verbreden en de parochie een duidelijk onderdeel te laten zijn van het dorp.

Levensvragen

De zes levensvragen die iedereen zich stelt, gelovig of niet, worden gekoppeld aan de zes perioden in het kerkelijk jaar.

-Advent: Wat is tijd? Iets ons gegeven, iets waar we iets mee moeten, iets menselijks, iets Goddelijks?

-Kerstmis en de periode erna: Wie ben ik? Dat is de vraag naar eigen identiteit, naar de oorsprong, etc.

Veertigdagentijd: Waarom is er lijden en dood? In al zijn facetten van eigen dood, dood van de ander, etc.

-Pasen en de periode tot Pinksteren: Wie is de ander? Dat is de vraag naar mijn verhouding met andere mensen.

-Door het jaar: voor de vakantie: Wat is natuur, milieu, schepping? Hoe verantwoordelijk zijn wij etc.

-Door het jaar: na de vakantie: Waarom handelen mensen zoals ze handelen? (relatie met ethiek), ook criminaliteit, mantelzorg.

Deel van samenleving

Hierdoor krijgt de parochie een duidelijk gezicht in de samenleving, want juist de themawoorden sluiten aan bij wat er in de maatschappij gaande is. Zo laat de kerk zien dat zij niet naast de samenleving staat, maar er juist middenin. Dat laat de parochie ook zien door waar mogelijk deel te nemen aan dorpsactiviteiten, waarbij ze vanuit die themawoorden meedoet.

Vrijwilligersbijeenkomst

Op woensdag 19 september was over deze ‘Nieuwe kijk op de kerk’ een vrijwilligersbijeenkomst in de pastorie. Een aantal vrijwilligers gingen hier met elkaar in gesprek over deze nieuwe weg die de parochie ingaat. Ze staan achter de aanpak, maar wijzen duidelijk op de valkuilen als het negatieve beeld van de kerk en hoe de doelgroep van parochianen zo goed mogelijk te bereiken. Er werden suggesties gedaan om bij andere geloofsgemeenschappen ideeën op te doen en er werden enkele levensvragen besproken. Naar voren kwam dat de zorg voor elkaar een hoge prioriteit moet hebben binnen de parochie evenals de ontmoeting met elkaar. Hiervoor is van belang dat er een goede sfeer is van je thuis voelen en erbij willen horen.

Meditatie viering

De nieuwe aanpak start in de Advent, de start van het nieuwe kerkelijk jaar.

Naast twee eucharistievieringen, een woord- en communiedienst en de gebruikelijke boeteviering op zondagmorgen en een orgelconcert op zaterdagavond staat in deze periode op woensdagavond 12 december om 20.00 uur een korte meditatieve viering gepland. De gedachte hierachter is om bezoekers op een andere tijd en andere manier, na een dag haasten en presteren, een half uurtje rust te gunnen, om even echt uit het dagritme te kunnen stappen, om even te kunnen bezinnen en echt tot rust te komen. Al deze activiteiten staan in het teken van ‘Wat is tijd?’

Voor de periode erna staat al een themabijeenkomst over ‘Identiteit’ gepland.

Op deze manier hoopt de parochie al het goede en waardevolle te behouden, volop gericht op aandacht en zorg voor elkaar en duidelijk midden in de samenleving te staan. Ze wil hiermee laten zien hoe dat ook kan vanuit de gelovige houding die de parochianen kenmerkt.

Voor meer informatie: secretariaat@parochie-engelen.nl.