Vastenaktie

Even minderen voor India

Van Aswoensdag 14 februari tot Pasen op 1 april is het vastentijd. Een tijd van bezinning en een tijd om het met wat minder te doen. Dan kunt u tijd, geld en aandacht delen met mensen die uw steun kunnen gebruiken. Wat dacht u van een dagje geen vlees? De auto wat vaker laten staan? De televisie een avond uit laten? Op www.vastenaktie kunt u zien hoe andere mensen de vastenperiode invullen.

Vastenactie

Ieder jaar voert de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de vastenperiode actie voor mensen over de gehele wereld die leven onder moeilijke omstandigheden. Dat doen we, omdat we geloven dat ieder mens waardevol is en omdat we vinden dat we best iets van onze rijkdom kunnen delen. Dit jaar ondersteunen de Norbertijner parochies in Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Berlicum-Middelrode, Tilburg, Engelen, Bokhoven, Hierden en de Abdijkerk van Berne een project in India.

Op de Nilgiriheuvel in de deelstaat Tamil ligt Kovilmedu village. Het dorpje ligt tegen een zeer schuine helling en is niet bereikbaar voor auto’s. De inkomsten van de bewoners zijn zeer laag. Het zijn meestal dagloners die op de nabijgelegen thee en groenteplantages werken. Ze bezitten geen grond en zijn afhankelijk van de grootgrondbezitters. Fr. Benjamin, een Indiase Norbertijn voelt zich erg betrokken bij deze bewoners en wil de levensomstandigheden verbeteren. Met de opbrengst van de Vastenactie worden 10 toiletten aangelegd, wordt er een coöperatie opgericht en onderwijs gegeven voor 20 kinderen. De totale kosten bedragen €24.255,-. Hiervan draagt de Vastenactie €8.085,- bij.

Toiletten

Omdat er geen toiletten en wasgelegenheden zijn, betekent dit de mensen naar buiten moeten om hun behoefte te doen of zichzelf te wassen. Dit is een onhygiënische situatie en is een gevaar voor de gezondheid. En vooral voor vrouwen en meisjes is het ook een onveilige situatie. Zij gaan voor zonsopgang en na zonsondergang, zodat ze niet gezien worden. Dit levert echter gevaarlijke situaties op in verband met de aanwezigheid van wilde dieren zoals slangen, tijgers en olifanten.

Oprichten coöperatie landloze vrouwen

De bedoeling is dat 5 vrouwen gaan samenwerken in een coöperatie. Hiermede kunnen ze extra inkomsten genereren voor hun gezinnen. Ze bepalen zelf wat er geplant gaat worden en waar de oogst verkocht zal worden. Een gedeelte van de opbrengst zal weer opnieuw geïnvesteerd worden. Om dit op te kunnen zetten dienen materialen aangeschaft te worden zoals gereedschap, zaden, vervoer en een dieselmotor om het land te kunnen irrigeren.

Onderwijs voor 20 kinderen uit arme families

Om de cirkel van armoede te doorbreken zijn veel ouders bereid om hun kinderen naar school te laten gaan. Ze zijn bereid om te betalen aan de studies, maar zijn daar niet toe in staat. Er zijn 20 gemotiveerde kinderen geselecteerd om hun school af te maken, zodat ze betere toekomstmogelijkheden hebben. Voor de meisjes voorkomt dit, dat ze al vroeg uitgehuwelijkt worden.

Meedoen

Uw financiële bijdrage kunt u storten op bankrekening NL18RABO0120110660 van Stichting Solidair met India o.v.v. Vastenactie met vermelding projectnummer 400354. U kunt ook meedoen aan de extra collecte op palmzondag in onze kerk.