Lezing abt Denis Hendrickx

Op woensdag 5 februari was er in de St. Lambertuskerk een lezing over kerk zijn in deze tijd en in de toekomst door abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne. Na een introductie door gespreksleider Hans van Dartel, kreeg de abt het woord. Hij is duidelijk voorstander van het feit dat de leiding in de kerk wordt gedaan door leken. Zowel vrouwen als mannen. En niet alleen door priesters (ongehuwde mannen). Het meer naar buiten gericht zijn, zoals bedoeld in het Tweede Vaticaanse concilie, is niet helemaal gelukt.

Voor de toekomst pleit hij voor de samenwerking met Bokhoven en vooral ook met de Protestantse gemeente ter plaatse. Een fusie met andere parochies doet afbreuk aan de lokale gemeenschap. Kijk bij het samenwerken met de Protestantse kerk vooral naar de overeenkomsten. En die zijn er op allerlei gebied. Probeer elkaars verschillen met respect in stand te houden. Voor het benaderen van nieuwe doelgroepen zal vooral aan enkele activiteiten per jaar moeten worden gedacht. De tijd dat men elke week in de kerk was, loopt ten einde.

Na een aantal vragen en reacties werd de avond informeel besloten met een drankje. Ruim 35 personen genoten van een inspirerende lezing.