Wie ben ik?

Wie ben ik? Mens zijn in een vloeibaar geworden wereld

Onze wereld is vloeibaar geworden, vol onzekerheden, zonder de stabiliteit die het gewone leven vroeger karakteriseerde. In die vloeibaar geworden wereld staan mensen voor de opgave om houvast te vinden. Waar valt dat houvast te vinden? Hoe kun je vormgeven aan je identiteit? Hoe kun je antwoord geven op de vraag wie je bent? Zo’n vijftig geïnteresseerde toehoorders luisterden op 20 februari in de Lambertuskerk naar twee inleiders die vanuit heel verschillende perspectieven ingingen op die vragen. In de eerste plaats betrof dat bisschop Gerard de Korte die inging op de visie van de kerk op christelijke identiteit en de kernwaarheden die daarmee zijn gegeven. In de tweede plaats betrof dat ethicus Hans van Dartel die inging op de manier waarop moderne filosofen tegen persoonlijke identiteit aankijken. Terwijl de bisschop vooral de nadruk legde op kernelementen van het christelijk geloof zoals zich vanaf het begin van de kerk hebben ontwikkeld, beklemtoonde Van Dartel vooral de opgave waar moderne mensen voor staan, namelijk om zichzelf te ontwikkelen aan de hand van verhalen en zo een steeds duidelijker beeld te vormen over wie zij zijn. Hoe uiteenlopend ook, beide inleiders bekrachtigden allebei, zoals dagvoorzitter pastor Fons Boom aan het einde van de avond vaststelde, het belang van verhalen. En van de wijze waarop die verhalen zich doorzetten in het leven van individuele mensen. Al met al vormde de avond, getuige ook de reacties van de bezoekers, een mooi voorbeeld van Anders Kerk zijn.