Oecumenisch genieten

Op zondag 19 januari was er bij de start van de ‘week van gebed voor eenheid van Christenen’ een stemmige oecumenische dienst in een tot de laatste plaats gevulde Protestantse kerk die werd voorgegaan door dominee Marloes Meijer en Tineke Kaal namens de parochie. Tevens was dat weekend voor beide kerken de start van de actie kerkbalans. In haar overweging heeft Marloes ons voorgehouden dat oecumene meer is dan samen wat activiteiten ondernemen, hoe belangrijk dat ook is, maar dat het veel meer gaat om de echte relatie die je met elkaar onderhoudt. Aan de hand van wat ze de eerste bladzijden van een moeilijk boek van de filosoof Buber noemde, legde ze ons uit het verschil tussen de relaties ik – het, en ik – jij. Ik – het, kan een koele zakelijke relatie zijn. Wat we echter moeten willen is een warme ik – jij relatie. In zo’n relatie ben je echt in de ander geïnteresseerd en die ook in jou. Samen kun je zo je omgeving een stuk aangenamer en leefbaarder maken. Een erg inspirerend verhaal waarmee je goed aan de slag kan. Na de dienst was er een gezellige lunch in de St. Lambertuskerk. Naast worstenbroodjes, krentenmik en kisch, brachten veel bezoekers wat te eten mee. Ruim 50 aanwezigen genoten tijdens een gezellig praatje van al dat lekkers. Het was een geslaagde start van beide acties. Vooral de eenheid was duidelijk voelbaar.