Presentatieviering

Op zondag 24 februari presenteerde zich de eerste communicanten en vormelingen van dit jaar aan de parochianen tijdens een informele viering rond het thema ‘Laat de kinderen tot mij komen’. Dit gebeurde traditioneel met het namenverhaal. Pastoor Boom schreef weer een verhaal waarin de betekenis van de namen was verwerkt zoals ster, licht, waarheid, leven en cadeau van God. Bij het noemen van die betekenis kwam de eerste communicant of vormeling naar voren om zijn of haar foto op het bord te hangen Tijdens de eerste bijeenkomst van beide groepen is hun naam en de betekenis uitgebreid besproken. Bij de eerste communicanten vormden alle knutsels gezamenlijk een vis. De vormelingen hingen elk een schilderijtje met ‘welcome’ op.