Verbonden

Op zondagmorgen 4 november was er in de kerk een drukke, inspirerende viering met als thema ‘Verbinden’. In een door de werkgroep zelf geschreven inleiding kwam naar voren dat we de hele dag met alles en iedereen verbonden zijn, maar geen contact hebben. Pas als we echt luisteren naar onszelf, kunnen we luisteren naar de ander en ontstaat er contact. In een filmpje via de grootbeeldtelevisie en via passende lezingen en teksten kwam duidelijk naar voren dat de verbinding met God zit in het kleine, daar waar je Hem niet verwacht. In zijn overweging legde pastor Boom de link naar een bol wol om je met elkaar te verbinden. De eerste persoon moest het uiteinde vasthouden en de bol naar een ander toespelen. Die tweede hield de draad vast en gooide de bol weer naar een ander. Zo werden alle personen via een wirwar van draden met elkaar verbonden. Zo speelt God de bol ook naar ons. Om verbinding met Hem en elkaar te maken, om in contact te blijven. Muzikaal werd dit afgewisseld met stemmige instrumentale muziek. Na afloop gingen de bezoekers met een goed gevoel huiswaarts.