We zijn weer gestart

Op zondag 5 juli jl. was weer de eerste viering in de St. Lambertuskerk nadat door het corona-virus de kerk op slot ging. Het was een fijne ervaring om weer samen te zijn, mede door de inspirerende woorden van voorganger diaken Jan Joosten en de instrumentale invulling door Charles ter Ellen op het orgel. Samen zingen is helaas nog niet toegestaan.

Tijdens de periode dat de kerk gesloten was heeft men niet stil gezeten. De spinnenwebben in het hoge gedeelte van de kerk, onder andere bij de bovenste ramen, zijn verwijderd door schoonmaakbedrijf De Lelie. Dat was zes jaar geleden voor het laatst gebeurd. Het lage werk en  de vloer is mede schoongemaakt door de eigen werkgroep Interieurverzorging. De werkgroep Onderhoud heeft het kerkplein en de pad vanaf de Achterstraat ontdaan van een grote hoeveelheid onkruid. De leden van het Parochieel Pastoraal Overleg (PPO) hebben de kerk corona-proof gemaakt met kuchscherm, handgel en stickers waar men mag zitten om de 1,5 meter van elkaar te waarborgen.