900 jaar Norbertijnen

SONY DSC

2021 is voor de Norbertijnen over de hele wereld een bijzonder jaar. Het is dan precies 900 jaar geleden dat de orde werd gesticht door Norbertus van Gennep. In de kerstnacht van 1121 legde hij met enkele van zijn eerste volgelingen in het dal van Prémontré ( nabij de stad Laon in Noord-Frankrijk ) de religieuze geloften af en daarmee was zijn orde geboren. Toen hij op 6 juni 1134 als bisschop van Maagdenburg stierf telde zijn nieuwe beweging al heel wat kloostergemeenschappen. In zijn sterfjaar werd ook de abdij van Berne gesticht, niet in Heeswijk, maar in Berne bij Heusden aan de Maas. In 1857 gingen Norbertijnen na jaren in beslotenheid geleefd te hebben op verschillende pastoriën, in Den Bosch en in het Belgische Vilvoorde, in Heeswijk wonen: De abdij van Berne in Heeswijk-Dinther.

Wat uit de twee levensbeschrijvingen van Norbertus naar voren komt, is het beeld van een man die, gegrepen door zijn verlangen naar God en geraakt door woorden van het evangelie, in zijn tijd op zoek gaat naar nieuwe vormen waarin hij die gegrepenheid en die geraaktheid kan beleven. De tijd van Norbertus was er een van grote veranderingen. Daarin lijkt de tijd van Norbertus onmiskenbaar op onze tijd. De samenleving was in beweging, en van het oude leek veel afgedaan te zijn zonder dat voor de tijdgenoten duidelijk was wat er voor in de plaats zou komen. Daarmee was de tijd van Norbertus er ook een van onzekerheid, van het wegvallen van het vertrouwde houvast van traditionele denkwijzen, vormen en structuren.

Als zoon van een adelijk geslacht leek het bedje voor Norbertus gespreid. Hij werd kanunnik van het kapittel van Sint-Victor in Xanten, een kerkelijke erebaan die hem van een goed inkomen verzekerde, maar nauwelijks religieuze of pastorale verplichtingen met zich meebracht. Maar dan komt de ommekeer die Norbertus zo bijzonder maakt: hij brak radicaal met de wereld die hem had grootgemaakt, hij werd geraakt door de ervaring van een andere werkelijkheid, geraakt door God, en die geraaktheid maakte van hem een nieuw mens.. Maar hoe ? Dat wist hij niet meteen. Hij wist wel dat de oude vormen van religieus leven en de oude structuren van  de feodale Rijkskerk voor hem niet meer voldeden. Maar welke vorm dan nu te kiezen. De laatste jaren van zijn leven – Norbertus was toen aartsbisschop van Maagdenburg – vergat hij meer en meer zijn oude idealen. ’Eens reed hij barrevoets op een ezel, nu zit hij rijk geschoeid en hoog te paard ,’zo schreef een tijdgenoot.

Dingen zijn altijd anders dan ze vroeger waren. Daarom heeft het ook geen zin de levenswijze van Norbertus van Gennep nu te kopiëren als een model voor religieus leven in onze tijd. Wel kunnen we ons door de levensgeschiedenis van Norbertus laten inspireren. Hij leefde net als wij in een tijd van grote veranderingen. Hij ervoer, net als velen in onze tijd, dat de klassieke kerkelijke levensvormen niet meer voldeden om ruimte en kader te bieden aan de spirituele bezieling waardoor hij en een aantal tijdgenoten geraakt werden. Hij ging op zoek naar een nieuwe vorm. Wat we bij dat zoeken van hem kunnen leren, is: verzamel geestverwanten om je heen, doe het niet alleen, maar bouw een gemeenschap op van mensen die dezelfde bezieling willen delen. Want alleen kun je het niet. Dat maakt de laatste fase van het leven van Norbertus duidelijk: het systeem is machtiger dan de eenling. Je hebt elkaar nodig om te blijven herinneren aan waar het uiteindelijk om gaat, aan wat je oorspronkelijke geraaktheid was. In de zoektocht naar die geraaktheid kan Norbertus ook voor mensen uit hedendaagse geloofsgemeenschappen  – 900 jaar later – een inspirerende tochtgenoot zijn.

Abt Denis Hendrickx

Abdij van Berne

Wnd pastoor van Engelen en Bokhoven