Geslaagde Allerzielenviering

Op dinsdag 2 november jl. waren ongeveer 80 belangstellenden bijeen voor de jaarlijkse Allerzielenviering in de Sint Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdienst, voorgegaan door Ds. Marloes Meijer en Hans van Dartel stond het thema ‘De hemel gaat open’ centraal. Er werden, deels door nabestaanden, 21 kaarsen ontstoken bij het noemen van de namen van de parochianen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Kees van Schijndel met gitaar en Saskia van Stroe met zang zorgde voor een mooie muzikale omlijsting. Na een half uur vertrokken de aanwezigen in een soort processie naar de begraafplaats. Hier sloten zich nog een aantal niet-kerkbezoekers aan.

Op het kerkhof zorgden de vele kaarsjes en beperkte verlichting voor een speciale sfeer. Gelukkig bleef het droog. Dominee Marloes Meijer sprak een woord van welkom, Patrick Bendermacher speelde op de trompet en er werd een gedicht voorgedragen. Ruim 40 namen van aangemelde overledenen werden genoemd. Na afloop ging de chocolademelk er goed in. De organisatie kan terugzien op een geslaagde eigentijdse manier van Allerzielen vieren.