Vormsel

Op zondag 17 juli werden vijf jongeren gevormd door Abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne. In een sfeervolle viering liet de abt de vormelingen nadenken ov...

Eerste Communie

Op zondag 29 mei kregen in een feestelijke eucharistieviering 10 kinderen voor de eerste keer het brood van Jezus. Het thema van de viering was ‘Bij-zonder’ waa...

Goede week en Pasen

We kijken tevreden terug op de vieringen rond Pasen. Met Palmzondag een drukke familieviering met de palmpasenstokken van de jeugd. Op Witte Donderdag in de mid...

Sam’s kledingactie

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood die werd gehouden op zaterdag 9 april, heeft 65 zakken kleding opgebracht. Veel dorpsgenoten hadden hun kledingka...

Presentatieviering

Op zondag 20 maart presenteerde zich de 10 eerste communicanten en 4 vormelingen van dit jaar aan de parochiegemeenschap. Een mooi namenverhaal, eigentijdse lie...

Succesvol benefietconcert

Op zaterdag 2 april jl. was er in de St. Lambertuskerk een benefietconcert voor Oekraïne. Centraal stond pianiste Natalia Kinzerskaya. Zij werd geboren en groei...

Viering zondag 14 augustus

De viering van zondag 14 augustus kunt u thuis volgen via onderstaande link https://youtu.be/f35xL4TiRmc

Vrijwilliger van het jaar

Traditioneel wordt voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel van de parochie elk jaar door de vice-voorzitter van het kerkbestuur, Denis Dartee, de vrijwilliger van ...

Geslaagde Allerzielenviering

Op dinsdag 2 november jl. waren ongeveer 80 belangstellenden bijeen voor de jaarlijkse Allerzielenviering in de Sint Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdi...