Dorpshuis in kerk komt in zicht

Denis Dartee

Het kerkbestuur van de Sint Lambertusparochie is al enige tijd bezig met een andere invulling van het kerkgebouw. De kerk is in 1933 gebouwd, mede gefinancieerd door Engelenaren, door onze ouders of voorouders. Een kerk gebouwd door de Engelenaren voor de Engelenaren. De huidige bezetting, staat van onderhoud en de huidige tijdsgeest maakt het noodzakelijk een koerswijziging door te voeren. We hebben naar verschillende scenario’s gekeken en verschillende opties de revue laten passeren. Ook is gekeken naar de mogelijkheden met intergratie met de omgeving. Bijna gelijktijdig heeft het bestuur van De Engelenburcht contact gezocht over de mogelijkheden binnen de kerk om gedeeltelijk de activiteiten van De Engelenburcht in de kerk te laten plaatsvinden.

Daarover zijn we gesprekken begonnen. Er was ruggenspraak met de Abdij van Berne en het bisdom. Ook zij zien dat we op zoek moet naar andere mogelijkheden en ook zij stemmen in met het verder exploreren van de mogelijkheden om de sociaal culturele activiteiten van Engelen in de kerk te concentreren. Recent zijn er berekeningen gemaakt waarbij de exploitatie van De Engelenburcht in de kerk is doorgerekend. Dat lijkt een haalbaar geheel. In het huidige voorlopige plan blijft de kerk grotendeels intact, de pastorie wordt omgebouwd voor de horecafaciliteiten. In de kerk komt een dynamische scheidingswand, zodat er twee ruimtes ontstaan, die bij gelegenheid ook één grote zaal kunnen vormen.

Wij, als parochie, blijven kerken in de kerk of de directe omgeving. In een kleinere zaal, net als onze zaal in de pastorie, waar we sinds kort op zondag samen komen. Op hoogtijdagen en bij een uitvaart kunnen we dan alsnog gebruik maken van de oorspronkelijke ruimtes van de kerk.

Parallel aan deze metamorfose zal er ook wat op het terrein van De Engelenburcht gaan veranderen. Samen met de gemeente wordt er een omgevingsplan gemaakt waarbij speciale aandacht zal zijn voor speciale woningbouw. Huisvesting voor ouderen en jongeren met ondersteunende voorzieningen. Onze ouderen hoeven dan niet gedwongen Engelen uit en jongeren kunnen ook langer in ons dorp verblijven.

Een mogelijk scenario is dat de parochie, de kerk aan een te vormen stichting verkoopt en dat wij, de parochie, dan een ruimte voor de zondagse samenkomsten terug huren. Met de opbrengsten uit de verkoop hopen we, in de vorm van een lening, een financiële boost te kunnen geven aan de nieuwe woningen en voorzieningen in de directe omgeving. De opbrengsten daarvan komen weer ten goede aan de exploitatie van de parochie.

Al met al een enthousiast plan met vele uitdagingen. We zijn samen met een enthousiaste groep mensen aan deze uitdaging begonnen. Het begint meer vorm te krijgen. We hopen alle betrokkenen daarin te kunnen blijven betrekken. We hebben als stip op de horizon een goed draaiend sociaal cultureel centrum in ons dorp met theaterfaciliteiten en een hedendaags kerkgebouw en daarom heen een levendig dorpshart met woningen met ondersteuning waar nodig voor mensen uit het dorp.