Genieten in de tuin

Op zaterdag 10 september jl. organiseerde de parochie een bijeenkomst voor de vrijwilligers onder de titel ‘Genieten in de tuin’. Rond 17.00 uur kwamen ruim 45 bezoekers naar de tuin van de pastorie voor een gezellig informeel samenzijn. Er was een drankje en uitgebreid aantal hapjes in Italiaanse sfeer. Als afsluiter was er ijs en koffie met bonbons, dit laatste zelf gemaakt door vice-voorzitter Denis Dartee. Als blijk van waardering was ook abt Denis Hendricks aanwezig en de diakens Anton van Diessen en Jan Joosten, beide met partner. De organisatie kan terugzien op een zeer geslaagde avond met een bijzondere leuke sfeer. Dankjewel aan alle vrijwilligers die ook hiervoor weer de handen uit de mouwen hebben gestoken.