Geslaagde Allerzielenviering

Op woensdag 2 november jl. waren ongeveer 70 belangstellenden bijeen voor de jaarlijkse Allerzielenviering in de Sint Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdienst, voorgegaan door diaken Jan Joosten en Harmke Scholing stond het thema ‘Ruimte voor gemis’ centraal. Er werden, deels door nabestaanden, 11 kaarsen ontstoken bij het noemen van de namen van de parochianen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Zanggroep Unlimited zorgde voor een mooie muzikale omlijsting. Na een half uur vertrokken de aanwezigen in een soort processie naar de begraafplaats. Hier sloten zich nog een aantal niet-kerkbezoekers aan.

Op het kerkhof zorgden de vele kaarsjes en beperkte verlichting voor een speciale sfeer. Gelukkig bleef het droog. De diaken sprak een woord van welkom, Patrick Bendermacher speelde op de trompet en er werd een gedicht voorgedragen. Ruim 30 namen van aangemelde overledenen werden genoemd. Na afloop ging de chocolademelk er goed in. De organisatie kan terugzien op een geslaagde eigentijdse manier van Allerzielen vieren.

Viering is terug te kijken via link: https://youtu.be/YwoPDlod4aM