Nieuwe kijk op kerk zijn

De tijd van de pastoor die zijn kudde aanvoerde is voorbij. Met andere woorden, de parochie is teruggegeven aan de parochianen, met als doel om naar elkaar om te zien, elkaar te ondersteunen en te versterken en om verantwoordelijkheid te dragen voor het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap. Deze manier van parochie zijn, hebben kerkbestuur en pastoraatsgroep zich ter harte genomen en met aanvulling is hieruit een werkgroep gevormd.

Nieuwe activiteiten

In het afgelopen jaar is de werkgroep bezig geweest om over de gang van zaken binnen de parochie na te denken. En ze stelden vast dat er veel goede dingen gebeuren. Die moeten als het mogelijk is vastgehouden worden. Ook in 2020 zullen er her en der nieuwe dingen georganiseerd gaan worden. Dit met als doel om het bereik van de parochie te verbreden en de parochie een duidelijk onderdeel te laten zijn van het dorp.

Levensvragen

De zes levensvragen die iedereen zich stelt, gelovig of niet, worden gekoppeld aan de zes perioden in het kerkelijk jaar. In 2019/2020 is dit:

-Advent: Wie ben ik? Dat is de vraag naar eigen identiteit, naar de oorsprong, etc.

-Tussen Kerstmis en Carnaval: Wat is tijd? Iets ons gegeven, iets waar we iets mee moeten, iets menselijks, iets Goddelijks?

-Veertigdagentijd: Wie is de ander? Dat is de vraag naar mijn verhouding met andere mensen.

-Tussen Pasen en Pinksteren: Wat is natuur, milieu, schepping? Hoe verantwoordelijk zijn wij etc.

-Door het jaar: voor de vakantie: Waarom handelen mensen zoals ze handelen? (relatie met ethiek), ook criminaliteit, mantelzorg.

-Door het jaar: na de vakantie: Waarom is er lijden en dood? In al zijn facetten van eigen dood, dood van de ander, etc.

Deel van samenleving

Hierdoor krijgt de parochie een duidelijk gezicht in de samenleving, want juist de themawoorden sluiten aan bij wat er in de maatschappij gaande is. Zo laat de kerk zien dat zij niet naast de samenleving staat, maar er juist middenin. Dat laat de parochie ook zien door waar mogelijk deel te nemen aan dorpsactiviteiten, waarbij ze vanuit die themawoorden meedoet.

Voor meer informatie: secretariaat@parochie-engelen.nl.