Meezingen met Kerstmis

We kunnen terugzien op drie mooie vieringen tijdens Kerstmis. Op kerstavond was er een goedbezochte familieviering voorgegaan door Hans van Dartel en Tineke Kaal van onze werkgroep en muzikaal zeer goed begeleid door Diewertje Fijnvandraad op de dwarsfluit. Tijdens de voorbede werd de jeugd uitgebreid betrokken bij het lezen van de teksten en het aanmaken van de kaarsen. De  drukke ‘nachtmis’ werd voorgegaan door diaken Jan Joosten en muzikaal begeleid door een bijzonder goed klinkend gelegenheidskoor. In deze viering stond het kleine vlammetje van hoop centraal. Op eerste kerstdag was er een rustige viering, ook voorgegaan door diaken Jan Joosten en muzikaal zeer stemmig begeleid door Charles ter Ellen op het orgel. Opvallend was dat in alle drie de vieringen veel bekende kerstliederen waren opgenomen die door de aanwezigen enthousiast werden meegezongen.