Presentatieviering

Op zondag 12 maart presenteerde zich de twee eerste communicanten en drie vormelingen van dit jaar aan de parochiegemeenschap. Het namenverhaal, eigentijdse liedjes en een toespraakje met een touw door diaken Anton van Diessen, maakte er een gezellige informele viering van.