Ziekendag

Op zondag 13 september vierden we samen met de Protestantse gemeente op oecumenische wijze de jaarlijkse ziekendag. De sfeervolle viering, voorgegaan door dominee Marloes Meijer en Tineke Kaal en muzikaal verzorgd door Natalia Kinzerskaya, werd goed bezocht. Het thema van de viering was ‘hoop’ en de kraanvogels kwamen regelmatig in beeld. De bezoekgroep van beide kerken had weer gezorgd voor een leuke attentie voor alle zieken en 85-plussers.