Sfeervolle Allerzielenviering

 

Op vrijdag 2 november jl. verzamelden zich ongeveer 90 belangstellenden in de Sint Lambertuskerk voor de jaarlijkse Allerzielenviering. In deze gebedsdienst met als thema ‘In liefde’ klonken woorden van kleine lichtpuntjes ondanks het verdriet en liefde over de grens van de dood heen. Er werden, deels door nabestaanden, 18 kaarsen ontstoken bij het noemen van de namen van de parochianen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Het Crèvekoor zorgde voor de muzikale omlijsting.

Na een half uur vertrokken de aanwezigen in een soort processie naar de begraafplaats. Hier sloten zich nog een groot aantal niet-kerkbezoekers aan.

Op het kerkhof zorgden vele kaarsjes en beperkte verlichting voor een zeer speciale sfeer. Pastor Boom sprak er een woord ven welkom, er werd gezongen en er werden gedichten voorgedragen. Ook werden door twee leden van de werkgroep Avondwake ruim 40 namen van aangemelde overledenen genoemd. Na afloop ging er de chocolademelk goed in.

De organisatie kan wederom terugzien op een geslaagde eigentijdse manier van Allerzielen vieren.