Zieken- en ouderendag

Op zondag 12 september vierden we samen met de Protestantse gemeente op oecumenische wijze de jaarlijkse zieken- en ouderendag. De sfeervolle viering, voorgegaan door dominee Marloes Meijer en Tineke Kaal en muzikaal mede verzorgd door Charles ter Ellen, werd goed bezocht. Het thema van de viering was ‘vriendschap’. De bezoekgroep van beide kerken had weer gezorgd voor een leuke attentie voor alle zieken en 85-plussers. Na de viering werd er koffie en thee gedronken en gezellig gebuurt op het kerkplein.

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek, gesubsidieerd door de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en de Provincie Noord-Brabant en uitgevoerd door architectenbureau Moons uit Waalwijk, is al aardig op weg. In dit onderzoek wordt gekeken hoe we als parochie en dorpsgemeenschap ook in de toekomst het beste met kerk en pastorie kunnen omgaan, ondanks de vermindering van het aantal kerkbezoekers en de financiële middelen. Er worden vier verschillende scenario’s uitgewerkt, van sociaal-cultureel met wonen tot geheel commercieel. Van elke scenario wordt de financiële haalbaarheid doorgerekend. Het kerkbestuur heeft de intentie om een gedeelte van het kerkgebouw te blijven behouden voor de eredienst, ruimte te scheppen voor ontmoeting en de organisatie van de parochie.

Vrijwilliger van het jaar

Traditioneel wordt voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel van de parochie elk jaar de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Dit jaar kon dat niet gebeuren omdat door het coronavirus de kerk rond de jaarwisseling enkele maanden gesloten was. Daarom werd dit alsnog gedaan op Palmzondag en was de eer voor Jan Bouwens. Jan is samen met zijn vrouw wijkcontactpersoon en met gouden handen en groene vingers elke maandagochtend rond en in de kerk te vinden. Hij staat altijd klaar om bij te springen en heeft met auto en aanhanger al menig ritje gemaakt om spullen te halen of weg te brengen. Hij is zeer gewaardeerd door de medevrijwilligers en is iemand die niet snel op de voorgrond zal treden. De huldiging met de paaskaars van het afgelopen jaar en bloemen was dan ook zeker op z’n plaats.

Sam’s Kledingactie

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood die werd gehouden op zaterdag 17 april, heeft zeker 75 zakken kleding opgebracht. Veel dorpsgenoten hadden hun kledingkast eens extra goed opgeruimd. De gebrachte kleding wordt gesorteerd en gaat daarna naar de afnemers. Zomerkleding gaat vooral naar Afrika, winterkleding vooral naar Oost-Europa. In deze regio’s hebben mensen grote behoefte aan goede draagbare kleding. De werkgroep Wereldkerk bedankt iedereen voor de fantastische bijdrage en hoopt dat u oude kleding wilt blijven bewaren.

Videoboodschap 6

Voor deze week, de eerste week van de veertigdagentijd, op weg naar Pasen, een opname met pastoor Ben van Bronkhorst.

Videoboodschap 5

Deze week heeft Hans van Dartel, één van de voorgangers van de werkgroep woord- en communievieringen, en treffende aansluiting gemaakt tussen de lezingen van deze zondag en de huidige tijd.

Hieronder de link.

Video boodschap 3

Deze week hebben we met Herman Voss, één van de voorgangers van de werkgroep Woord- en Communieviering, een opname gemaakt met het thema “GEZAG”.

Hieronder de link.