Kerstviering jeugd

Klieder- en jongerenkerst

Op 22 december beleef je een kerst om nooit te vergeten. Om 16 uur zijn alle kinderen en jongeren van 1 tot ongeveer 20 jaar van harte welkom in de protestantse kerk aan De Kerkhof 3. Ouders van kinderen van 1-12 jaar zijn dan ook van harte welkom. Ouders van jongeren verwelkomen we om 17 uur bij de viering. We beginnen de middag met zijn allen, maar al vrij snel gaan we uit elkaar in groepen.

Kliederkerst De kinderen mogen kiezen uit verschillende knutsel-, speel- en creaprogramma’s. Kerstkoekjes versieren, Jozef en Maria helpen met koffers pakken, engelen knutselen, zingen in het engelenkoor… Jongerenkerst Jongeren mogen natuurlijk met de kinderen meedoen, maar we hebben ook een programma speciaal voor hen. Zij mogen (ter plaatse) kiezen uit: 

  • een muzikaal programma over engelen, met muziek van Billy Eilish, Sarah McLachlan, Alabama, Tommy Shane Steiner, oh, en Robby Williams natuurlijk.
  • een creatief programma: mega engelenvleugels maken
  • een uitdagend denk- en puzzelprogramma: papieren escaperoom.
  • Een deel van het programma vindt plaats in de katholieke kerk en/of parochie, daar lopen we met elkaar heen en we lopen later ook samen weer terug, want…

Viering Om 17 uur zetten we alle stoelen in de protestantse kerk klaar voor de afsluitende viering. Dominee Marloes vertelt een kerstverhaal en alle ontdekkingen die die middag zijn gedaan, krijgen een plaats in de viering. Rond 17.30 uur is het dan tijd voor thee, warme chocolademelk, kerststol en ander lekkers.

We willen ons goed voorbereiden, dus geef je (kind) vóór 16 december op via predikant@kerk-engelen.nl of secretariaat@parochie-engelen.nl. Via deze mailadressen kun je ook overige vragen of opmerkingen kwijt. Op www.kerk-engelen.nl of www.parochie-engelen.nl vind je telkens de laatste info over deze bijzondere middag.

Klieder- en jongerenkerst wordt georganiseerd door de kerken in Engelen en is voor iedereen. Als je geen lid bent van de kerk, mag je dus ook komen. Kosten zijn dan € 7,50 per kind. Volwassenen mogen gratis meedoen. Wie alleen naar de korte viering wil komen, is welkom vanaf 17 uur in de Protestantse kerk. Vind je het leuk om te helpen, vooraf, tijdens of na de Klieder- en jongerenkerst? Meld je dan zeker ook even aan!

Muziek in de kerk

Op zaterdag 14 december start om 20.00 uur weer een concert rondom het nieuwe orgel in de St. Lambertuskerk. U bent van harte welkom bij het winter / kerstconcert met onder andere Natalja Kinzerskaya op het orgel, Patrick Bendermacher, trompet, Saskia van Stroe, Ingrid Postma en Adri Bongers, zang. Op het programma staan diverse mooie werken, maar ook kerstliederen en tot slot een kerstsamenzang. De kerk is open om 19.30 uur en de koffie staat klaar. De entree is 5 euro.

Gezocht: kerstengelen

De gezamenlijke kerken van Engelen willen in de adventstijd engelen laten vliegen. Kerstengelen die vier weken lang aandacht, meeleven en liefde verspreiden over het dorp. Iedereen kan meedoen. U/jij ook!

Wat doet een kerstengel in Engelen?

Een kerstengel brengt op de zondagen van de advent (1,8,15 en 22 december) iemand anoniem een kaartje, (zelfgebakken) lekkers, een tekening of een bloemetje. Daarbij gaat het om het gebaar, niet om de hoeveelheid. En zeker niet om grote sommen geld. Als afzender zet je erbij: ‘je kerstengel van 2019’. Je doet dit anoniem, dis je hangt je cadeautje stiekem aan de deurknop, stopt iets in de brievenbus of verzint een andere manier om ongemerkt een engel te kunnen zijn. Iedereen, ongeacht geloof, geslacht, leeftijd, kan kerstengel zijn.

Voor wie zijn de kerstengelen?

Voor mensen, al dan niet uit onze kerkgemeenschappen, die een kerstengel nodig hebben: ouderen en jongeren, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types; iedereen die aandacht, medeleven of liefde kan gebruiken. Geef door wie u/jij denkt dat een kerstengel nodig heeft, en/of meld jezelf aan om kerstengel te zijn. Vele handen maken licht werk, ook bij engelen.

Wie koppelt de kerstengelen?

Aanmelden voor 18 november met naam en adres of je kerstengel wilt zijn of dat je iemand opgeeft om een kerstengel te krijgen. E-mail naar: predikant@kerk-engelen.nl of secretariaat@parochie-engelen.nl.

De organiserende engelen, ds. Marloes Meijer, Enny Coppée en Tino Pol verzamelen de namen van engelen en ontvangers en koppelen deze. De engelen krijgen een naam en adres van iemand voor wie hij/zij kerstengel worden, op loop-/fietsafstand van hun woning. Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. De kerstengel is alleen in de komende adventstijd in functie.

Geslaagde Allerzielenviering

Op zaterdag 2 november jl. waren ongeveer 90 belangstellenden bijeen voor de jaarlijkse Allerzielenviering in de Sint Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdienst met als thema ‘Leven in God’ klonk de hoop en de verwachting door dat er na de dood wel een ‘hemel’ moet zijn. Wat men zich daarbij voor moet stellen, blijft een vraag. De liefde kan over de grens van de dood niet zomaar over zijn. Er werden, deels door nabestaanden, 11 kaarsen ontstoken bij het noemen van de namen van de parochianen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Het Crévekoor zorgde voor een mooie muzikale omlijsting. Na een half uur vertrokken de aanwezigen in een soort processie naar de begraafplaats. Hier sloten zich nog een aantal niet-kerkbezoekers aan.

Op het kerkhof zorgden de herfstwind, vele kaarsjes en beperkte verlichting voor een speciale sfeer. Gelukkig bleef het droog. Dominee Marloes Meijer sprak een woord van welkom, er werd gezongen en een gedicht voorgedragen. Twee leden van de werkgroep Avondwake noemden ruim 40 namen van aangemelde overledenen. Na afloop ging de chocolademelk er goed in De organisatie kan wederom terugzien op een geslaagde eigentijdse manier van Allerzielen vieren.

Lezing zet aan tot nadenken

Op woensdagmiddag 16 oktober werd er in de St. Lambertuskerk een lezing gehouden rond het thema ‘Handelen’ door historicus Rob Gruben en ethicus Hans van Dartel. Ruim 40 bezoekers genoten van twee schitterende verhalen.

Rob noemde op een luchtige manier een aantal gebeurtenissen in de historie van Engelen zoals De slag bij Engelen in 1587, de Tweede Wereldoorlog en de annexatie met de gemeente ’s-Hertogenbosch en als gevolg daarvan, het verhuizen van de BlindenZorg (BLIZO) naar Vught. Bij elke gebeurtenis is, in meer of mindere mate, het dilemma goed of slecht gehandeld te bespeuren. Vaak vanuit welke hoek je het bekijkt en vaak kan vele jaren na dato je mening hierover veranderen. Bij elke gebeurtenis werd een aantal mooie historische foto’s gepresenteerd.

Hans analyseerde eerst het handelen van mensen en richtte zich daarna op een oorlogssituatie. Iedere natie heeft het recht zich te verdedigen. Hierdoor kan er sprake zijn van een rechtvaardige oorlog. Steeds moeten daarbij de burgers worden ontzien en de schade zoveel mogelijk beperkt blijven. Ook noemde hij de verandering in de opleiding tot soldaat. Voorheen werd een soldaat geleerd vooral te doen wat zijn meerdere zegt, nu ligt meer de nadruk op ook het zelf beslissen en wordt aanbevolen het menselijke daarbij vast te houden. Situaties als meewerken met de vijand om levens te redden en wat te doen als door de vijand een menselijk schild wordt ingezet, werden besproken. Ook de oorlog tussen Syrië en Turkije, MH17, Irak en IS kwamen daarbij ter sprake. Beide sprekers noemden ook de ramp in Engelen op 29 oktober 1944 waarbij 18 dorpsgenoten omkwamen. De Engelse bevrijders dachten dat het verkleedde Duitsers waren en schoten granaten. Was dit nou goed of fout? Ook als hun gedachte juist was geweest en het werkelijk de vijand was?

Na afloop werd onder het genot van een drankje nog uitgebreid nagepraat. Het verhaal van Rob gaf vooral een beeld van herkenning van het Engelen van voorheen, het verhaal van Hans gaf vooral reden tot nadenken. Hoe zou ik in die situatie handelen? Het werd een interessante middag.

Prekenbundel

Bij het afscheid van pastor Fons Boom op zondag 15 september is hem een prekenbundel aangeboden. Deze bundel is samengesteld door de werkgroep Nieuwe kijk op de kerk. We krijgen nu vragen of deze bundel ook te koop is. Hebt u belangstelling voor zo’n prekenbundel voor € 5,00 per stuk?  Laat het dan even weten bij het secretariaat: e-mail: secretariaat@parochie-engelen.nl of op maandagochtend: 073-631 1216. Bij voldoende reacties laten we er nog wat bijdrukken.

Abt Denis Hendrickx

SONY DSC

Het afscheid van pastor Fons Boom per 1 september j.l. heeft nogal wat gevolgen voor het pastoraat en de dienst van de leiding Het is nog veel te vroeg om ook maar enigszins aan te kunnen geven wat dat in de dagelijkse praktijk allemaal gaat betekenen.

Ik ben blij dat onze bisschop Gerard de Korte heeft ingestemd met mijn aanbod om waarnemend pastoor te zijn per 1 september. Wat dat precies allemaal kan betekenen zal in de komende tijd langzaam maar zeker helder moeten worden. In ieder geval moet worden vastgesteld dat pastorale dienstverlening door een lid van de abdijgemeenschap niet of in zeer geringe mate kan plaatsvinden. Er zijn nu eenmaal geen norbertijnen meer beschikbaar. Wel leeft zowel in Engelen als in Bokhoven, maar ook in en rond de abdij.de behoefte om met elkaar verbonden te blijven.

In de komende tijd zal overleg plaatsvinden met de twee parochiebesturen om de verschillende mogelijkheden te bekijken. Onze bisschop heeft er in mijn benoemingsbrief op aangedrongen de samenwerking te bevorderen tussen Engelen en Bokhoven. Ik wil dat graag doen omdat ik ook een groot voorstander ben van samen optrekken en wat mij betreft zouden we dat ook moeten bevorderen met de Protestantse gemeenschap. Ik voel me daarin ook nadrukkelijk gesterkt door de uitkomst van een overleg dat ik op maandag 30 september in Bokhoven mocht meemaken. ‘Daar waar samenwerking een meerwaarde kan betekenen, moeten die stappen gezet worden’, zo luidde een breed gedragen conclusie.

Voor de weekendliturgie zijn diverse pastores (diakens en priesters) beschikbaar. In beide geloofsgemeenschappen is het wekelijks samenkomen – ontmoeten en vieren – zeker voorlopig gegarandeerd. Wel lijkt het mij goed dat gezocht wordt naar een toegewijd persoon die het dagelijks pastoraat coördineert en een bescheiden dienstverband krijgt aangeboden. Het pastoraat is immers breder dan de zondagse liturgie: leren, dienen en vieren liggen in elkaars verlengde en dienen als zodanig ook onderdeel te zijn van het dagelijks pastoraat.

De nieuw ontstane situatie kent nog heel wat vragen. Het is niet duidelijk hoe aan zo’n nieuwe tijd inhoud gegeven kan en moet worden. Wel duidelijk is dat nieuwe wegen enkel bewandeld kunnen worden als de handen in elkaar geslagen worden.  Bokhoven met zo’n lange traditie van 650 jaar heeft heel wat veranderingen gekend en ondergaan en al is dan Engelen veel jonger ook daar hebben de tijden voor de nodige wisselingen gezorgd. Langzaam maar zeker is een kerkvorm gegroeid waarin de gelovige gemeenschap zichzelf draagt, daarbij gesteund en geholpen door gewijde en ongewijde maar vooral toegewijde leidinggevenden. Een vorm van kerk-zijn die meer verweven is met wat er al aan ‘gemeenschap ‘leeft. Geen verticaal kerkbeeld, maar horizontaal. Zo’n gemeenschapsideaal heeft postgevat in de beide ‘randstad parochies ‘ van Den Bosch. Ik heb bij een eerste kennismaking mogen proeven hoe weldadig dat wordt ervaren, maar natuurlijk ook dat er indringende vragen leven met het oog op de toekomst.

Mag de nieuwe periode welke is aangebroken een gemeenschappelijke uitdaging zijn om de handen ineen te slaan om onze God een plaats te blijven geven in de samenleving van vandaag, onderweg naar morgen.

Dankwoord pastor Boom

Beste mensen,

Wat een prachtige dag. Het weer was uitzonderlijk en werkte aan alle kanten mee. Ik heb genoten van het uitgegeven boekje met aandacht voor mijn overwegingen. Wat zal het een klus zijn geweest om al die tientallen, honderden preken door te lezen en op waarde te schatten. Maar het is een heel mooie bundeling geworden met van alles er in: droevige en blijde overwegingen, beetje moralistisch soms, grote levensvragen; maar altijd met een begin in de realiteit en een vraag aan het einde. En een geweldig mooie en frisse opmaak van het geheel met stukjes van elders. En afsluitend met een mooie foto (al zeg ik het zelf). Kortom: Dank jullie wel voor dit prachtige cadeau. Een ander hoogtepunt was de viering, Samen met de dominee en vertegenwoordigers van de Protestantse kerk, het Crevekoor en ‘onze eigen mensen’. Liederen en teksten waarvan jullie wisten dat ik ze mooi vond: een mooie menselijke viering. Met een prachtige Madonnabeeld van Riet; half uit de steen komend, nog in de steen gevat. Maria zal er pas uitkomen als haar zoon in de publiciteit komt: het gaat tenslotte niet om haar maar om Jezus. Een mooi beeld van bescheidenheid en dienstbaarheid. Ook de receptie buiten op het plein, was erg geanimeerd, gezellig en spontaan. Veel emoties, van ontroering tot boosheid, maar ook van geluk over de afgelopen 20 jaar. Al met al: een dag om in te lijsten en nooit meer de vergeten. Allen die mee hebben gewerkt, op welke manier dan ook, veel dank; mede voor het geweldige cadeau. De invulling daarvan hoort u spoedig.