Night of Light

Heel veel kaarsjes zullen de kerken in Engelen verlichten. Er klinkt live muziek. Er is aandacht voor je ziel, rust om te zijn. Je kunt wat lezen, de kunst bekijken, of gewoon even in stilte aanwezig zijn. En natuurlijk kun je ook zelf een kaarsje aansteken.

Op zaterdag 8 april zijn zowel de katholieke Sint Lambertus als de protestantse Oude Lambertus geopend van 20.00-22.00 uur. Of je nu kiest voor de rooms-katholieke kerk (entree via de Achterstraat / parkeerplaats Engelenburcht) of de protestantse kerk (De Kerkhof), of beiden kerken bezoekt: er is voor iedereen inspiratie te vinden. Bij Plus Mulder en in de kerken staan in de eerste week van april de kaarsjes klaar, die je deze nacht kunt aansteken.

Muzikale medewerking wordt verleend door: het Kadekoor, kwartet TWOforTWO en door Natalia op het orgel. Het exacte schema nog wordt vermeld op de sites van de beide kerken.

Sam’s kledingactie

Op zaterdag 22 april tussen 10.00 en 12.00 uur is weer de jaarlijkse kledinginzameling voor Mensen in Nood bij de St. Lambertuskerk aan de Graaf van Solmsweg. Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van de oudste charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Deze kledinginzameling wordt ondersteund door 1200 vrijwilligers.

Presentatieviering

Op zondag 12 maart presenteerde zich de twee eerste communicanten en drie vormelingen van dit jaar aan de parochiegemeenschap. Het namenverhaal, eigentijdse liedjes en een toespraakje met een touw door diaken Anton van Diessen, maakte er een gezellige informele viering van.

Engelense kerken zamelen in

Tijdens de vastentijd, van woensdag 22 februari tot zaterdag 8 april, zamelen de beide Engelense kerken dit jaar samen in voor de Voedselbank. De Voedselbank Den Bosch en omstreken helpt wekelijks mensen, die het tijdelijk zelf niet redden, aan voedselpakketten. Dat doen ze uitsluitend met vrijwilligers. Zo zorgen ze er voor dat armoede wordt bestreden én minder voedsel wordt verspild. 

Wilt u ook meedoen? Tijdens de vieringen in deze periode staan in beide kerken kratten, die gevuld kunnen worden met voldoende lang houdbare artikelen, denk aan rijst, pasta, conserven, olie, houdbare ontbijtproducten, koffie en thee. Ook kunnen ze drogisterijartikelen (tandpasta, shampoo, bad- en doucheproducten) en was- en schoonmaakmiddelen heel goed gebruiken.

Wij willen u vragen in deze bijzondere kerkelijke periode uw bijdrage te leveren aan het helpen van mensen die tijdelijk van de hulp van de Voedselbank afhankelijk zijn.

Carnavalszondag

Op zondag 19 februari verzorgde diaken Jan Joosten de viering, die als gewone viering gepland, toch carnavalesk werd. Jan was gekleed in de carnavalskleuren van Berkel-Enschot en Terpersdurp en zong de preek op de melodie van Glory Halleluja. Daarop reageerde organist Charles ter Ellen met het refrein van het Terperdurps volkslied op de melodie van Nie kniezen, nie zeuren. Alle bezoekers waren blij verrast met dit een onverwacht carnavalstintje op carnavalszondag.

Als geloofsgemeenschap in Engelen proberen we de pastorale steun te geven die nodig is. Dat gebeurt o.a. door het toedienen van sacramenten (doop, communie, vormsel) en de voorbereiding daarop, maar dat gebeurt ook bij ziekte en overlijden, begeleiding van stervenden en nabestaanden. Om al onze activiteiten vol te houden, hebben we ook uw financiële hulp nodig.

Deze maand ontving u in uw brievenbus weer de jaarlijkse brief van de Kerkbalans. Deze actie Kerkbalans is noodzakelijk om de parochie financieel gezond te houden. Doet u mee dit jaar door eenmalig of maandelijks een financiële donatie?

Dorpshuis in kerk komt in zicht

Denis Dartee

Het kerkbestuur van de Sint Lambertusparochie is al enige tijd bezig met een andere invulling van het kerkgebouw. De kerk is in 1933 gebouwd, mede gefinancieerd door Engelenaren, door onze ouders of voorouders. Een kerk gebouwd door de Engelenaren voor de Engelenaren. De huidige bezetting, staat van onderhoud en de huidige tijdsgeest maakt het noodzakelijk een koerswijziging door te voeren. We hebben naar verschillende scenario’s gekeken en verschillende opties de revue laten passeren. Ook is gekeken naar de mogelijkheden met intergratie met de omgeving. Bijna gelijktijdig heeft het bestuur van De Engelenburcht contact gezocht over de mogelijkheden binnen de kerk om gedeeltelijk de activiteiten van De Engelenburcht in de kerk te laten plaatsvinden.

Daarover zijn we gesprekken begonnen. Er was ruggenspraak met de Abdij van Berne en het bisdom. Ook zij zien dat we op zoek moet naar andere mogelijkheden en ook zij stemmen in met het verder exploreren van de mogelijkheden om de sociaal culturele activiteiten van Engelen in de kerk te concentreren. Recent zijn er berekeningen gemaakt waarbij de exploitatie van De Engelenburcht in de kerk is doorgerekend. Dat lijkt een haalbaar geheel. In het huidige voorlopige plan blijft de kerk grotendeels intact, de pastorie wordt omgebouwd voor de horecafaciliteiten. In de kerk komt een dynamische scheidingswand, zodat er twee ruimtes ontstaan, die bij gelegenheid ook één grote zaal kunnen vormen.

Wij, als parochie, blijven kerken in de kerk of de directe omgeving. In een kleinere zaal, net als onze zaal in de pastorie, waar we sinds kort op zondag samen komen. Op hoogtijdagen en bij een uitvaart kunnen we dan alsnog gebruik maken van de oorspronkelijke ruimtes van de kerk.

Parallel aan deze metamorfose zal er ook wat op het terrein van De Engelenburcht gaan veranderen. Samen met de gemeente wordt er een omgevingsplan gemaakt waarbij speciale aandacht zal zijn voor speciale woningbouw. Huisvesting voor ouderen en jongeren met ondersteunende voorzieningen. Onze ouderen hoeven dan niet gedwongen Engelen uit en jongeren kunnen ook langer in ons dorp verblijven.

Een mogelijk scenario is dat de parochie, de kerk aan een te vormen stichting verkoopt en dat wij, de parochie, dan een ruimte voor de zondagse samenkomsten terug huren. Met de opbrengsten uit de verkoop hopen we, in de vorm van een lening, een financiële boost te kunnen geven aan de nieuwe woningen en voorzieningen in de directe omgeving. De opbrengsten daarvan komen weer ten goede aan de exploitatie van de parochie.

Al met al een enthousiast plan met vele uitdagingen. We zijn samen met een enthousiaste groep mensen aan deze uitdaging begonnen. Het begint meer vorm te krijgen. We hopen alle betrokkenen daarin te kunnen blijven betrekken. We hebben als stip op de horizon een goed draaiend sociaal cultureel centrum in ons dorp met theaterfaciliteiten en een hedendaags kerkgebouw en daarom heen een levendig dorpshart met woningen met ondersteuning waar nodig voor mensen uit het dorp.

Vrijwilliger van het jaar

Voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel van de parochie wordt elk jaar de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Deze keer was de eer voor Marianne Evers – Dielissen. Marianne heeft het vrijwilligerswerk met de paplepel binnengekregen. Haar vader was op elke mogelijke manier door de jaren heen bij de vrijwilligers van de kerk betrokken. Ze was vele jaren lid van de werkgroep Eerste Communie, is lid van de siergroep, verzorgd mede het bloemetje van de week, is wijkcontactpersoon, al vele jaren lector, is lid van het Parochieel Pastoraal Overleg,  is acoliet bij uitvaarten en verzorgt iedere maandagochtend mede het secretariaat. Ze kent iedereen, heeft een enorme belangstelling in de ander en staat altijd klaar als een beroep op haar wordt gedaan. De huldiging met de paaskaars van het afgelopen jaar en bloemen was dan ook zeker op z’n plaats.

Meezingen met Kerstmis

We kunnen terugzien op drie mooie vieringen tijdens Kerstmis. Op kerstavond was er een goedbezochte familieviering voorgegaan door Hans van Dartel en Tineke Kaal van onze werkgroep en muzikaal zeer goed begeleid door Diewertje Fijnvandraad op de dwarsfluit. Tijdens de voorbede werd de jeugd uitgebreid betrokken bij het lezen van de teksten en het aanmaken van de kaarsen. De  drukke ‘nachtmis’ werd voorgegaan door diaken Jan Joosten en muzikaal begeleid door een bijzonder goed klinkend gelegenheidskoor. In deze viering stond het kleine vlammetje van hoop centraal. Op eerste kerstdag was er een rustige viering, ook voorgegaan door diaken Jan Joosten en muzikaal zeer stemmig begeleid door Charles ter Ellen op het orgel. Opvallend was dat in alle drie de vieringen veel bekende kerstliederen waren opgenomen die door de aanwezigen enthousiast werden meegezongen.