Dit jaar staat de campagne in het teken van aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven.

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom steunen we dit jaar vier projecten die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. Het betreft het opvangen van straatkinderen in Congo, de strijd tegen armoede in El Salvador, verminderen van onnodige sterfgevallen in Sierra Leone en zonnepanelen en een bloedbank voor een ziekenhuis in Somalië. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven.

Help Adventsactie deze projecten te ondersteunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie of bij de extra collecte in de kerk op zondag 18 december. Voor meer informatie: www.adventsactie.nl.

Viering in vergaderzaal

Op zondag 13 november jl. werd voor het eerst de viering niet in de kerk, maar in de vergaderzaal van de pastorie gehouden. In verband met de hoge gasprijs zal dit deze winter bij gewone zondagsvieringen vaker gebeuren. Uiteraard zijn de vieringen met kerst en als er meer bezoekers worden verwacht, gewoon in een verwarmde kerk.

Stemmige muziek van Laatbloeiers

Op 20 november jl. luisterden seniorenorkest De Laatbloeiers in de Sint Lambertuskerk de zondagviering op met sfeervolle muziek. Na een aantal repetities fanatiek oefenen onder leiding van dirigent Antoine van Venrooij brachten zij een zeer stemmig en bijzonder goed uitgevoerd programma waarvan de aanwezige kerkbezoekers zeker hebben genoten. Tijdens de koffie na afloop gaven zowel de muzikanten als de organisatie aan deze jaarlijkse traditie van spelen in de kerk, indien mogelijk, graag in stand te willen houden.

Geslaagde Allerzielenviering

Op woensdag 2 november jl. waren ongeveer 70 belangstellenden bijeen voor de jaarlijkse Allerzielenviering in de Sint Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdienst, voorgegaan door diaken Jan Joosten en Harmke Scholing stond het thema ‘Ruimte voor gemis’ centraal. Er werden, deels door nabestaanden, 11 kaarsen ontstoken bij het noemen van de namen van de parochianen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Zanggroep Unlimited zorgde voor een mooie muzikale omlijsting. Na een half uur vertrokken de aanwezigen in een soort processie naar de begraafplaats. Hier sloten zich nog een aantal niet-kerkbezoekers aan.

Op het kerkhof zorgden de vele kaarsjes en beperkte verlichting voor een speciale sfeer. Gelukkig bleef het droog. De diaken sprak een woord van welkom, Patrick Bendermacher speelde op de trompet en er werd een gedicht voorgedragen. Ruim 30 namen van aangemelde overledenen werden genoemd. Na afloop ging de chocolademelk er goed in. De organisatie kan terugzien op een geslaagde eigentijdse manier van Allerzielen vieren.

Viering is terug te kijken via link: https://youtu.be/YwoPDlod4aM

Engelen project 2022 Engelen en Bokhoven

Word engel en vlieg uit op:   27 november, 4 december, 11 december en 18 december

Engel zijn gaat als volgt:
Je maakt of koopt 4 keer een klein cadeautje, een kaartje, iets lekkers of een tekening voor een ander. Je bezorgt dat anoniem bij iemand die als ontvanger is voorgedragen. En zie… je hebt de eerste stap naar ‘vrede op aarde’ gezet. Want met dat kleine gebaar maak je een ander blij, en jezelf waarschijnlijk ook.


Ik denk aan jou. Niet vergeten hoor.
Jouw kerstengel

Als engel hoef je geen gelovige te zijn. Kerstengel zijn is iets universeels. Iedereen van goede wil kan meedoen. Meld je aan als kerstengel via engelenprojectEngelen@gmail.com of bel of app naar:
Marloes Meijer: 06 36501973. Geef jouw naam, e-mailadres en woonadres door. De organisatie van het engelenproject koppelt de engelen aan ontvangers in hun buurt. Je krijgt uiterlijk 20 november de naam en het adres door van degene voor wie jij gedurende 4 weken een engel kunt zijn. Misschien ken je diegene, of juist niet – dat maakt niet uit.

Ik kan niet vliegen, maar ben toch in de wolken…
Een ontvanger

Iedereen kan iemand voordragen als ontvanger. De reden hoeft niet te worden genoemd en je hoeft niet zelf engel te worden om iemand te mogen voordragen.

Misschien ken je iemand die wel wat licht kan gebruiken. Meld diegene dan aan als engelenontvanger via engelenprojectEngelen@gmail.com of bel of app naar: Marloes Meijer: 06 36501973. Geef de naam en het adres van diegene door, dan zorgen wij dat er een engel op zijn of haar pad wordt gezet.


Soms doe ik gewoon wat gelukkig maakt, niet wat het beste voor mij is. Een kerstengel

Zieken- en ouderendag

Op zondag 11 september vierden we samen met de Protestantse gemeente op oecumenische wijze de jaarlijkse zieken- en ouderendag. De sfeervolle viering, voorgegaan door dominee Marloes Meijer en Tineke Kaal werd goed bezocht. De bezoekgroep van beide kerken had weer gezorgd voor een leuke attentie voor alle zieken en 85-plussers. Na de viering dronken de bezoekers koffie of thee in de tuin van de pastorie.

Genieten in de tuin

Op zaterdag 10 september jl. organiseerde de parochie een bijeenkomst voor de vrijwilligers onder de titel ‘Genieten in de tuin’. Rond 17.00 uur kwamen ruim 45 bezoekers naar de tuin van de pastorie voor een gezellig informeel samenzijn. Er was een drankje en uitgebreid aantal hapjes in Italiaanse sfeer. Als afsluiter was er ijs en koffie met bonbons, dit laatste zelf gemaakt door vice-voorzitter Denis Dartee. Als blijk van waardering was ook abt Denis Hendricks aanwezig en de diakens Anton van Diessen en Jan Joosten, beide met partner. De organisatie kan terugzien op een zeer geslaagde avond met een bijzondere leuke sfeer. Dankjewel aan alle vrijwilligers die ook hiervoor weer de handen uit de mouwen hebben gestoken.

Vormsel

Op zondag 17 juli werden vijf jongeren gevormd door Abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne. In een sfeervolle viering liet de abt de vormelingen nadenken over omgaan met hun talenten en hun wensen voor de toekomst. De muzikale opluistering was in handen van Natalia Kinzerskaya

Eerste Communie

Op zondag 29 mei kregen in een feestelijke eucharistieviering 10 kinderen voor de eerste keer het brood van Jezus. Het thema van de viering was ‘Bij-zonder’ waarbij het leren vliegen en omgaan van bijen met elkaar centraal stond. De viering werd voorgegaan door abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne. Door de mooie aankleding en de enthousiaste medewerking van de jeugd, enkele ouders en de werkgroep, werd het een stemmige viering.