Op zondag 17 september organiseerden de beide Engelense kerken de bakwedstrijd ‘Heel Engelen bakt’. Na de zondagsviering toonden 8 deelnemers hun creatie in een tent nabij de Protestantse kerk. De jury bestaande uit Hansje, Bert en Kyra had het zichtbaar moeilijk om het beste product vast te stellen. En bij het publiek liep het water uit de mond bij het zien van al dat lekkers. Maar zij moesten toch echt wachten tot de jury klaar was met proeven. De namen van de prijswinnaars volgen later.

Concert bijzonder geslaagd

Op zaterdag 16 september jl. was er in de St.Lambertuskerk een concert rond het thema ‘Candlelight’. Centraal stond pianiste Natalia Kinzerskaya. Zij speelde op een vleugel verschillende bekende en minder bekende stukken van onder andere Bach, Mozart en Rachmaninoff. Daarnaast speelde Natalia ook enkele stukken met aankomend talent Saar Spijksma en begeleide ze Patrick Bendermacher die speelde op bugel en trompet, Diewertje van der Hart op dwarsfluit, Alain Plasschaert op cello en zangeres Tetiana Palinkash die evenals Natalia ook uit Oekraïne komt. Tussen de muziekstukken door bracht Geert-Jan van den Heuvel inspirerende teksten geschreven door Cokky van Dongen. Mede door de bijzondere verlichting en veel brandende kaarsen genoten de ruim 100 aanwezigen van een mooie sfeervolle muzikale avond. De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement.

Zieken- en ouderendag

Op zondag 10 september vierden we samen met de Protestantse gemeente op oecumenische wijze de jaarlijkse zieken- en ouderendag. De sfeervolle viering, voorgegaan door dominee Marloes Meijer en Tineke Kaal en muzikaal begeleid op het orgel door Natalia Kinzerskaya, werd goed bezocht. De bezoekgroep van beide kerken had weer gezorgd voor een ‘opkikkertje’ voor alle zieken en 85-plussers. Na de viering dronken de bezoekers koffie of thee op het kerkplein.

Philip van Beek

Zaterdag, 5 augustus, is Philip van Beek overleden. Het bericht van zijn overlijden heeft ons zeer geraakt. Philip was van 2002 tot 2015 lid van de werkgroep Woord- en communiediensten en van december 2014 tot heden secretaris van het kerkbestuur van onze Sint Lambertuskerk. 

We zijn Philip dankbaar voor zijn inzet voor onze kerk. Hij heeft heel integer en bevlogen invulling gegeven aan zijn bestuurstaken. We wensen zijn vrouw en de kinderen heel veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Eerste Communie

Op zondag 21 mei kregen in een feestelijke eucharistieviering twee kinderen voor de eerste keer het brood van Jezus. De kleuren van de regenboog en de ark van Noach stonden daarbij centraal. De viering werd voorgegaan door abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne. Door de mooie aankleding en de enthousiaste medewerking van de jeugd, enkele ouders en de werkgroep, werd het een stemmig gebeuren.

Sam’s kledingactie

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood die werd gehouden op zaterdag 22 april, heeft 50 zakken kleding opgebracht. Veel dorpsgenoten hadden hun kledingkast weer goed opgeruimd. De gebrachte kleding en schoenen worden gesorteerd en gaan daarna naar de afnemers. Zomerkleding gaat vooral naar Afrika, winterkleding vooral naar Oost-Europa. In deze landen hebben mensen grote behoefte aan goede draagbare kleding. Door een onverwacht grote opbrengst bij andere inleverpunten in onze regio kon de vervoerder niet zoals gebruikelijk op zaterdagmiddag, maar pas op maandag de gebrachte kleding bij ons komen ophalen. De werkgroep Wereldkerk bedankt iedereen voor de fantastische bijdrage en hoopt dat u oude kleding wilt blijven bewaren.

Goede week en Pasen

We kijken tevreden terug op de vieringen rond Pasen. Met Palmzondag een drukke familieviering met de palmpasenstokken van de jeugd. Op Witte Donderdag in de middag weer een mooie eigentijdse viering met ongeveer 25 senioren aan tafels in de kerk en ontvangst met een kop koffie en cake. Deze viering werd muzikaal begeleid door organist Charles ter Ellen. Op stille zaterdag was de nieuwe activiteit Night of Light. Bijzonder sfeervol met de kaarsjes langs de straat tussen beide kerken. In de Protestantse kerk was het gezellig druk met het Kadekoor. In de Lambertuskerk was het rustiger, maar werd wel genoten van kwartet TWOforTWO en Natalia Kinzerskaya op het grote orgel. Op eerste paasdag was er een drukke, stemmige viering met enthousiaste zang van Unlimited. Samen met de inspirerende woorden van de voorgangers Wim van Herwijnen en Jan Joosten werden het mooie vieringen. Veel vrijwilligers hebben er weer uren aan gewerkt!

Vormsel

Op zondag 16 april werden 3 jongeren gevormd door abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne. In een sfeervolle viering liet de abt de vormelingen nadenken over hun wensen voor de toekomst. De muzikale opluistering was in handen van Natalia Kinzerskaya

Presentatieviering

Op zondag 12 maart presenteerde zich de twee eerste communicanten en drie vormelingen van dit jaar aan de parochiegemeenschap. Het namenverhaal, eigentijdse liedjes en een toespraakje met een touw door diaken Anton van Diessen, maakte er een gezellige informele viering van.