Kleurrijke presentatieviering

Op zondag 16 februari was in de St. Lambertuskerk een presentatieviering waar 10 communicanten en 3 vormelingen zich voorstelde aan de parochiegemeenschap. Centraal in deze viering stonden de kleuren van de regenboog. Een mooi namenverhaal, eigentijdse liedjes en een toespraak met ballonnen door diaken Anton van Diessen, maakte er een gezellige viering van.

Themaviering Taizé

Op zondag 9 februari was er in de St. Lambertuskerk een stemmige themaviering, in de vorm van een woord- en communiedienst, waarin de kerkgemeenschap in Taizé centraal stond.  Vooral het op weg zijn als pelgrims in leven en geloof, de liefde, het moeten doorzetten en het vertrouwen op God kwamen sterk naar voren. De viering werd samengesteld en voorgegaan door Els Roest – de Bekker en Riet Mangnus. De typische muziek van Taizé, mooie beelden op de grootbeeldtelevisie en de inspirerende teksten maakte er een mooie, eigentijdse viering van.

Cursussen in samenwerking met protestantse kerk

Cursus ‘De bijbel’

De bijbel is niet uit de hemel komen vallen, maar is een bibliotheek van boeken uit allerlei tijden, streken en tradities. Tegelijk is het ook een ‘geloofsboek’. We halen er nogal wat inspiratie en richting uit. En soms stoten en storen we ons er ook aan.

In 4 bijeenkomsten van 2 uur verdiepen we ons in de bijbel. De bijeenkomsten vormen een vervolg op elkaar en zijn lastig los te volgen.

  • 12 februari ontstaan van de bijbel en de opbouw
  • 19 februari Oude Testament
  • 4 maart Evangeliën en Handelingen
  • 18 maart Brieven en Openbaringen

De bijeenkomsten zijn theoretisch van opzet en bestaan uit een ‘college’, ruimte voor vragen en een kort gesprek.

Meld je aan bij Marloes en geef aan of je op de middag (14.30-16.30 uur) en/of op de avond (20 tot 22 uur) kunt. Bij voldoende aanmeldingen gaan beide bijeenkomsten door, anders kiezen we obv aanmelding.

Cursus ‘Raar verhaal’

In de bijbel staan nogal wat ‘rare’ verhalen die we in de diensten niet zomaar zullen horen. Geweld, mishandeling, seksuele uitspattingen, opdrachten die inhumaan zijn… moeten we concluderen dat we daar niks mee kunnen en ze links laten liggen, of gaan we de uitdaging aan en kijken we wat de verhalen ons te vertellen hebben? Wat mij betreft doen we dat laatste. Dat is spannend!, maar ook erg leuk, leert de ervaring.

De eerste bijeenkomst vormt een basis voor de keren daarna. Met de inleiding in het achterhoofd, zijn de overige bijeenkomsten evt ook ‘los’ te volgen. Het is echter het leukst om met elkaar mee te denken en samen te zoeken en te leren. Deze avonden draaien om je eigen vragen en ervaringen, ondersteund door wat theorie / theologie.

22 april, 13 mei, 27 mei, 17 juni en daarna evt nog verder in overleg. Bij voldoende aanmeldingen gaan beide bijeenkomsten door, anders kiezen we obv aanmelding.

Meld je aan bij Marloes en geef aan of je op de middag (14.30-16.30 uur) en/of op de avond (20 tot 22 uur) kunt.

Lezing abt Denis Hendrickx

Op woensdag 5 februari was er in de St. Lambertuskerk een lezing over kerk zijn in deze tijd en in de toekomst door abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne. Na een introductie door gespreksleider Hans van Dartel, kreeg de abt het woord. Hij is duidelijk voorstander van het feit dat de leiding in de kerk wordt gedaan door leken. Zowel vrouwen als mannen. En niet alleen door priesters (ongehuwde mannen). Het meer naar buiten gericht zijn, zoals bedoeld in het Tweede Vaticaanse concilie, is niet helemaal gelukt.

Voor de toekomst pleit hij voor de samenwerking met Bokhoven en vooral ook met de Protestantse gemeente ter plaatse. Een fusie met andere parochies doet afbreuk aan de lokale gemeenschap. Kijk bij het samenwerken met de Protestantse kerk vooral naar de overeenkomsten. En die zijn er op allerlei gebied. Probeer elkaars verschillen met respect in stand te houden. Voor het benaderen van nieuwe doelgroepen zal vooral aan enkele activiteiten per jaar moeten worden gedacht. De tijd dat men elke week in de kerk was, loopt ten einde.

Na een aantal vragen en reacties werd de avond informeel besloten met een drankje. Ruim 35 personen genoten van een inspirerende lezing.

Oecumenisch genieten

Op zondag 19 januari was er bij de start van de ‘week van gebed voor eenheid van Christenen’ een stemmige oecumenische dienst in een tot de laatste plaats gevulde Protestantse kerk die werd voorgegaan door dominee Marloes Meijer en Tineke Kaal namens de parochie. Tevens was dat weekend voor beide kerken de start van de actie kerkbalans. In haar overweging heeft Marloes ons voorgehouden dat oecumene meer is dan samen wat activiteiten ondernemen, hoe belangrijk dat ook is, maar dat het veel meer gaat om de echte relatie die je met elkaar onderhoudt. Aan de hand van wat ze de eerste bladzijden van een moeilijk boek van de filosoof Buber noemde, legde ze ons uit het verschil tussen de relaties ik – het, en ik – jij. Ik – het, kan een koele zakelijke relatie zijn. Wat we echter moeten willen is een warme ik – jij relatie. In zo’n relatie ben je echt in de ander geïnteresseerd en die ook in jou. Samen kun je zo je omgeving een stuk aangenamer en leefbaarder maken. Een erg inspirerend verhaal waarmee je goed aan de slag kan. Na de dienst was er een gezellige lunch in de St. Lambertuskerk. Naast worstenbroodjes, krentenmik en kisch, brachten veel bezoekers wat te eten mee. Ruim 50 aanwezigen genoten tijdens een gezellig praatje van al dat lekkers. Het was een geslaagde start van beide acties. Vooral de eenheid was duidelijk voelbaar.

Adventsengelen

Er vlogen heel wat engelen over ons dorp, afgelopen adventsperiode. Op diverse adressen bezorgden zij platte pakjes, kaarten en andere aardigheden. Het project wordt op meer plaatsen in Nederland uitgevoerd, maar het is fijn dat het ook nu in Engelen gebeurt.

Onze kerken namen het initiatief hiervoor. We hoopten op deze manier wat verbondenheid in het dorp te creëren en op creatieve wijze mensen te betrekken bij het idee van advent: uitzien naar het Licht.

Het was geweldig om te merken dat heel veel mensen bereid waren om mee te doen én dat zoveel mensen namen konden noemen van mensen die een engel konden gebruiken.

Het was ook mooi om te horen hoe enthousiast en creatief mensen ervan werden. Het ‘stiekem’ bezorgen, het verzinnen van originele cadeautjes en de kaartjes en berichtjes die aan de deur hingen, omdat de ontvangers hun engel graag wilden bedanken.

In De Tweeterp staan wat reacties van engelen en ontvangers. Deze is wat vertraagd, maar valt hopelijk binnenkort bij u op de mat.

Als organisatie vinden we het project geslaagd en we kijken nu al uit naar volgend jaar.

Uiteraard hopen we ook dat mensen niet alleen met advent, maar alle dagen van het jaar naar elkaar omzien en elkaar wat aandacht en licht bezorgen, in welke vorm dan ook.

Namens de rooms katholieke en protestantse kerk van engelen, en namens organisatie engelen Enny Coppee en Tino Pol,

ds Marloes Meijer

Kerkbalans

Als geloofsgemeenschap in Engelen proberen we de pastorale steun te geven die nodig is. Dat gebeurt o.a. door het toedienen van sacramenten (doop, communie, vormsel) en de voorbereiding daarop, maar dat gebeurt ook bij ziekte en overlijden, begeleiding van stervenden en nabestaanden.

Ook als u geen regelmatige bezoeker van de kerk bent, kan dit gebouw een plek van betekenis voor u zijn. Het is een sfeervolle plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen, bij een doop of huwelijk. Het is ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of andere ingrijpende gebeurtenis. Ook dit kerkgebouw vraagt de nodige tijd, energie en geld. Het moet een plek zijn waar de geloofsgemeenschap zich thuis kan voelen.

Om al onze activiteiten vol te houden, hebben we ook uw financiële hulp nodig.

Deze maand ontvangt u in uw brievenbus weer de jaarlijkse brief van de Kerkbalans. Deze actie Kerkbalans is noodzakelijk om de parochie financieel gezond te houden. Doet u mee dit jaar door eenmalig of maandelijks een financiële donatie?

Vrijwilliger van het jaar

Voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel van de parochie wordt elk jaar de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Deze keer was de eer voor Els Roest – de Bekker. Els was jarenlang actief lid van de werkgroep Wereldkerk, is nu lid van de werkgroep Liturgie voor het maken van themavieringen en is kartrekker van de werkgroep Nieuwe kijk op kerk zijn. Via deze werkgroep geeft zij mede vorm aan een aantal nieuwe activiteiten in en rond de kerk.  Met haar gave om te kunnen communiceren, te binden en uit te voeren levert zij een grote bijdrage aan de parochie. De huldiging met de paaskaars van het afgelopen jaar en bloemen was dan ook zeker op z’n plaats.

Tevreden en hoopvol

Bij de start van het nieuwe jaar is het traditie dat de vice-voorzzitter van het kerkbestuur, Denis Dartee, de parochianen toespreekt met, behalve de goede wensen, ook een terug- en vooruitblik. Naast mooie vieringen op zondag, waren er een aantal uitvaarten, werden er enkele kinderen gedoopt en deden een aantal hun eerste communie en het vormsel. Daarna vroeg hij de aanwezigen wat ze nog meer hadden meegemaakt in de kerk. Daarbij kwam het vertrek van Fons naar voren, maar ook activiteiten als de Passion, muziek in de kerk, de lezing van de bissschop, eten in de tuin en het Engelenproject.

Als vooruitblik refereerde hij naar de activiteiten op de flyer in de misboekjes tijdens kerst. Hij stelde vast dat dit alles niet mogelijk is zonder de grote inzet van vrijwilligers en vaak dezelfde. Daarom doet hij ook een oproep voor nieuwe vrijwilligers. Denis: “Wij mogen blij zijn met deze groep betrokkenen die onze parochie gaande houden ook zonder vaste pastor. We kijken terug op mooie kerstvieringen, zijn zeer ingenomen met onze eigen woord- en communievieringen en blij met voorgangers van buiten.”

Warme vieringen

Op kerstavond en eerste kerstdag waren er drie mooi vieringen in een sfeervol versierde Lambertuskerk. In de drukke familieviering zongen vier kinderen, samen met voorgangers Tineke Kaal en Hans van Dartel, de kerstliederen, muzikaal begeleid door Natalia Kinzerskaya. Een van de kinderen speelde ook op trompet. Na de viering was er beschuit met muisjes.

In de nachtmis zong het Crèvekoor weer vol energie en flair voor een volle kerk. Inspirerende teksten met na afloop chocolademelk, maakte er een viering van waar je een warm gevoel van kreeg.

Op eerste kerstdag was er een mooie viering waarbij de samenzang goed werd begeleid door Charles ter Ellen op het orgel.

Diaken Jan Joosten sprak in zijn kerstboodschap over het engelenproject van de beide Engelense kerken. Dit in contrast met het vele haat en geweld in de wereld. Hij symboliseerde de haat met een groot mes, de vrede liet hij zien in de vorm van een palmtak. Uit twee verhalen uit de krant die hij vertelde werd duidelijk dat er ook goede dingen gebeuren waar geweld omslaat in liefde en haat uiteindelijk vrede wordt. Hij hoopte dat de kerstengelen ook na de advent actief blijven.