Vrijwilliger van het jaar

Traditioneel wordt voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel van de parochie elk jaar door de vice-voorzitter van het kerkbestuur, Denis Dartee, de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Dit jaar kon dat niet gebeuren omdat door het coronavirus de kerk rond de jaarwisseling gesloten was. Daarom werd dit alsnog gedaan op de eerste zondag dat de kerk weer open was en de eer is deze keer voor Herman Voss. Hij staat altijd klaar als er een beroep wordt gedaan en dat kunnen uiteenlopende activiteiten zijn. Bijvoorbeeld zijn tomeloze inzet voor de woord- en communievieringen, waarnemer als lector met zijn heldere stem, acoliet bij uitvaarten en steevast de technicus voor licht en geluid op de begraafplaats tijdens Allerzielen. De huldiging met de paaskaars van het afgelopen jaar en bloemen was dan ook zeker op z’n plaats.

Als geloofsgemeenschap in Engelen proberen we de pastorale steun te geven die nodig is. Dat gebeurt o.a. door het toedienen van sacramenten (doop, communie, vormsel) en de voorbereiding daarop, maar dat gebeurt ook bij ziekte en overlijden, begeleiding van stervenden en nabestaanden.

Ook als u geen regelmatige bezoeker van de kerk bent, kan dit gebouw een plek van betekenis voor u zijn. Het is een sfeervolle plek om te vieren. Het is ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of andere ingrijpende gebeurtenis. Ook dit kerkgebouw vraagt de nodige tijd, energie en geld. Het moet een plek zijn waar de geloofsgemeenschap zich thuis kan voelen.

Om al onze activiteiten vol te houden, hebben we ook uw financiële hulp nodig.

Deze maand ontvangt u in uw brievenbus weer de jaarlijkse brief van de Kerkbalans. Deze actie Kerkbalans is noodzakelijk om de parochie financieel gezond te houden. Doet u mee dit jaar door eenmalig of maandelijks een financiële donatie?

Eerste communie / Vormsel

Wil je dit jaar meedoen met de Eerste communie of het Vormsel. Vergeet je niet aan te melden uiterlijk 30 januari a.s. via secretariaat@parochie-engelen.nl.

We gaan weer van start

We gaan weer van start op zondag 23 januari met een viering met diaken om 10.00 uur in onze kerk.

Geslaagde Allerzielenviering

Op dinsdag 2 november jl. waren ongeveer 80 belangstellenden bijeen voor de jaarlijkse Allerzielenviering in de Sint Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdienst, voorgegaan door Ds. Marloes Meijer en Hans van Dartel stond het thema ‘De hemel gaat open’ centraal. Er werden, deels door nabestaanden, 21 kaarsen ontstoken bij het noemen van de namen van de parochianen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Kees van Schijndel met gitaar en Saskia van Stroe met zang zorgde voor een mooie muzikale omlijsting. Na een half uur vertrokken de aanwezigen in een soort processie naar de begraafplaats. Hier sloten zich nog een aantal niet-kerkbezoekers aan.

Op het kerkhof zorgden de vele kaarsjes en beperkte verlichting voor een speciale sfeer. Gelukkig bleef het droog. Dominee Marloes Meijer sprak een woord van welkom, Patrick Bendermacher speelde op de trompet en er werd een gedicht voorgedragen. Ruim 40 namen van aangemelde overledenen werden genoemd. Na afloop ging de chocolademelk er goed in. De organisatie kan terugzien op een geslaagde eigentijdse manier van Allerzielen vieren.

Zieken- en ouderendag

Op zondag 12 september vierden we samen met de Protestantse gemeente op oecumenische wijze de jaarlijkse zieken- en ouderendag. De sfeervolle viering, voorgegaan door dominee Marloes Meijer en Tineke Kaal en muzikaal mede verzorgd door Charles ter Ellen, werd goed bezocht. Het thema van de viering was ‘vriendschap’. De bezoekgroep van beide kerken had weer gezorgd voor een leuke attentie voor alle zieken en 85-plussers. Na de viering werd er koffie en thee gedronken en gezellig gebuurt op het kerkplein.

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek, gesubsidieerd door de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en de Provincie Noord-Brabant en uitgevoerd door architectenbureau Moons uit Waalwijk, is al aardig op weg. In dit onderzoek wordt gekeken hoe we als parochie en dorpsgemeenschap ook in de toekomst het beste met kerk en pastorie kunnen omgaan, ondanks de vermindering van het aantal kerkbezoekers en de financiële middelen. Er worden vier verschillende scenario’s uitgewerkt, van sociaal-cultureel met wonen tot geheel commercieel. Van elke scenario wordt de financiële haalbaarheid doorgerekend. Het kerkbestuur heeft de intentie om een gedeelte van het kerkgebouw te blijven behouden voor de eredienst, ruimte te scheppen voor ontmoeting en de organisatie van de parochie.

Sam’s Kledingactie

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood die werd gehouden op zaterdag 17 april, heeft zeker 75 zakken kleding opgebracht. Veel dorpsgenoten hadden hun kledingkast eens extra goed opgeruimd. De gebrachte kleding wordt gesorteerd en gaat daarna naar de afnemers. Zomerkleding gaat vooral naar Afrika, winterkleding vooral naar Oost-Europa. In deze regio’s hebben mensen grote behoefte aan goede draagbare kleding. De werkgroep Wereldkerk bedankt iedereen voor de fantastische bijdrage en hoopt dat u oude kleding wilt blijven bewaren.