Vormsel

Op zondag 17 juli werden vijf jongeren gevormd door Abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne. In een sfeervolle viering liet de abt de vormelingen nadenken over omgaan met hun talenten en hun wensen voor de toekomst. De muzikale opluistering was in handen van Natalia Kinzerskaya

Eerste Communie

Op zondag 29 mei kregen in een feestelijke eucharistieviering 10 kinderen voor de eerste keer het brood van Jezus. Het thema van de viering was ‘Bij-zonder’ waarbij het leren vliegen en omgaan van bijen met elkaar centraal stond. De viering werd voorgegaan door abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne. Door de mooie aankleding en de enthousiaste medewerking van de jeugd, enkele ouders en de werkgroep, werd het een stemmige viering.

Goede week en Pasen

We kijken tevreden terug op de vieringen rond Pasen. Met Palmzondag een drukke familieviering met de palmpasenstokken van de jeugd. Op Witte Donderdag in de middag weer een mooie eigentijdse viering met ongeveer 30 senioren aan tafels in de kerk en ontvangst met een kop koffie en cake. Op Goede Vrijdag een sfeervolle herdenkingsdienst door onze eigen werkgroep. Zowel donderdag als vrijdag werd muzikaal mooi begeleid door organist Charles ter Ellen. Op eerste paasdag was er een drukke, stemmige viering met mooi orgelspel door Natalia Kinzerskaya. Samen met de inspirerende woorden van de voorgangers Wim van Herwijnen en Jan Joosten werden het mooie vieringen. Veel vrijwilligers hebben er weer uren aan gewerkt!

Sam’s kledingactie

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood die werd gehouden op zaterdag 9 april, heeft 65 zakken kleding opgebracht. Veel dorpsgenoten hadden hun kledingkast eens extra goed opgeruimd. De gebrachte kleding wordt gesorteerd en gaat daarna naar de afnemers. Zomerkleding gaat vooral naar Afrika, winterkleding vooral naar Oost-Europa. In deze regio’s hebben mensen grote behoefte aan goede draagbare kleding. De werkgroep Wereldkerk bedankt iedereen voor de fantastische bijdrage en hoopt dat u oude kleding wilt blijven bewaren.

Presentatieviering

Op zondag 20 maart presenteerde zich de 10 eerste communicanten en 4 vormelingen van dit jaar aan de parochiegemeenschap. Een mooi namenverhaal, eigentijdse liedjes en een toespraak met ballonnen door diaken Anton van Diessen, maakte er een gezellige informele viering van.

Succesvol benefietconcert

Op zaterdag 2 april jl. was er in de St. Lambertuskerk een benefietconcert voor Oekraïne. Centraal stond pianiste Natalia Kinzerskaya. Zij werd geboren en groeide op in Oekraïne en is nu organiste in onze kerk. Tijdens dit concert speelde zij op een vleugel verschillende mooie stukken van Bach, Mozart en Liszt. Tussen de muziekstukken door vertelde Sylvia IJpelaar de levensloop van Natalia. Hoe ze als 6 jarig meisje zeker wist dat ze ooit pianiste wilde worden. Hoe de liefde haar 23 jaar geleden naar Nederland heeft gebracht. Hoe haar 89-jarige moeder en zus nu leven in het westen van een land in oorlog, maar niet willen vluchten.

Tevens speelde Natalia enkele stukken met aankomend talenten Saar Sijksma en Lina Mol. Ook begeleide ze sopraan Annet Dellegro onder andere tijdens het Ave Maria en speelde samen met cellist Alain Passchaert. De regie was in handen van Cokky van Dongen. Ruim 200 bezoekers genoten van een bijzonder mooie muzikale avond met verschillende kippenvelmomenten. De opbrengst voor Oekraïne is ruim 2000 euro. De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement.  

Vrijwilliger van het jaar

Traditioneel wordt voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel van de parochie elk jaar door de vice-voorzitter van het kerkbestuur, Denis Dartee, de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Dit jaar kon dat niet gebeuren omdat door het coronavirus de kerk rond de jaarwisseling gesloten was. Daarom werd dit alsnog gedaan op de eerste zondag dat de kerk weer open was en de eer is deze keer voor Herman Voss. Hij staat altijd klaar als er een beroep wordt gedaan en dat kunnen uiteenlopende activiteiten zijn. Bijvoorbeeld zijn tomeloze inzet voor de woord- en communievieringen, waarnemer als lector met zijn heldere stem, acoliet bij uitvaarten en steevast de technicus voor licht en geluid op de begraafplaats tijdens Allerzielen. De huldiging met de paaskaars van het afgelopen jaar en bloemen was dan ook zeker op z’n plaats.

Geslaagde Allerzielenviering

Op dinsdag 2 november jl. waren ongeveer 80 belangstellenden bijeen voor de jaarlijkse Allerzielenviering in de Sint Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdienst, voorgegaan door Ds. Marloes Meijer en Hans van Dartel stond het thema ‘De hemel gaat open’ centraal. Er werden, deels door nabestaanden, 21 kaarsen ontstoken bij het noemen van de namen van de parochianen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Kees van Schijndel met gitaar en Saskia van Stroe met zang zorgde voor een mooie muzikale omlijsting. Na een half uur vertrokken de aanwezigen in een soort processie naar de begraafplaats. Hier sloten zich nog een aantal niet-kerkbezoekers aan.

Op het kerkhof zorgden de vele kaarsjes en beperkte verlichting voor een speciale sfeer. Gelukkig bleef het droog. Dominee Marloes Meijer sprak een woord van welkom, Patrick Bendermacher speelde op de trompet en er werd een gedicht voorgedragen. Ruim 40 namen van aangemelde overledenen werden genoemd. Na afloop ging de chocolademelk er goed in. De organisatie kan terugzien op een geslaagde eigentijdse manier van Allerzielen vieren.