Gezinsbijdrage

Onze parochie is een levende gemeenschap waarin vele activiteiten worden uitgevoerd voor en met parochianen.
Al die activiteiten, van catechese tot liturgie, van onderhoud tot versiering, kosten wel het nodige. De verwarming zal toch moeten branden als er een viering is; de voorbereidingsmappen voor de kinderen die hun Eerste Communie doen, moeten betaald worden; de werkzaamheden en uren van de voorgangers  brengen ook kosten met zich mee. En dan hebben we het nog niet over het onderhoud van onze fraaie kerk. Daarom vraagt de parochie om een financiële bijdrage, een gezinsbijdrage aan elke parochiaan voor al dat werk, voor al die begeleiding, voor al dat onderhoud. Want zonder uw bijdrage kan de gemeenschap niet vooruit, kan het kerkgebouw niet in stand worden gehouden.
Uw gezinsbijdrage komt ten goede aan de parochie, van het Bisdom ontvangen we geen (financiële) middelen. We zijn in z’n geheel afhankelijk van de gezinsbijdragen van de parochianen en van de overige inkomsten, zoals: misintenties en speciale vieringen.
Hieronder vindt u een suggestie voor de hoogte van uw gezinsbijdrage. Echter u bepaalt natuurlijk zelf de hoogte.

Netto Gezinsinkomen per maand 

Suggestie voor maandbedrag, kan als periodieke overschrijving

Inkomen                           voorstel jaarbedrag               voorstel maandbedrag
€ 500,- tot € 1.000,-        € 60,-                                          € 5,–
€ 1.000,- tot € 1.500,-      € 80,-                                          € 6,65
€ 1.500,- tot € 2.000,-      € 110,-                                         € 9,20
€ 2.000,- tot € 2.500,-     € 130,-                                         € 10,85
€ 2.500,- tot € 3.000,-     € 175,-                                         € 14,60
€ 3.000,- tot …..                € 225,-                                         € 18,75
U kunt uw gezinsbijdrage in eens of in maandelijkse termijnen overmaken op rekeningnummer:
NL04 RABO 0121907643 van de Parochie St. Lambertus te ’s-Hertogenbosch.

Uw giften (gezinsbijdrage) aan de parochie zijn aftrekbaar voor de belasting
Onze parochie is een ANBI instelling
________________________________________
Belastingdienst en ANBI regeling
Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie te Utrecht alsmede hun zelfstandige onderdelen, en lichamen, (waaronder alle R.K. Parochies en (Inter) Parochiële Caritasinstellingen) door middel van een groepsbeschikking aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De groepsbeschikking staat ingeschreven bij de ANBI ten name van:
GROEPSBESCHIKKING DE BISSCHOPPENCONFERENTE VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERKPROVINCIE. Kamer van Koophandel 30269644 te Utrecht t.n.v. Rooms Katholiek Kerkgenootschap. d.d. 01-01-2008.
Fiscaal of RSIN nummer: 002609411