Vormsel

Wanneer uw zoon of dochter op een leeftijd zijn gekomen dat ze zelf beslissingen kunnen meemaken, dan kunnen ze gevormd worden. Hiermee geven ze aan lid van de geloofsgemeenschap te willen blijven. De inschrijving gebeurt via een invulformulier in de Tweeterp van januari of rechtstreeks bij het parochiesecretariaat (073-6311216).
Tijdens de vijf bijeenkomsten wordt aandacht geschonken aan Jezus en zijn bedoelingen, over God, over bidden, over de Heilige Geest. Voor het toedienen van het vormsel wordt meestal de abt van de Abdij van Berne uitgenodigd.
Afhankelijk van de schoolvakanties wordt de vormselviering gepland in de late lente.