Voorgangers

We hebben voor onze zondags vieringen een vaste groep voorgangers

Ben van Bronkhorst

Ben van Bronkhorst
Ben van Bronkhorst, Fransiscaan. Oud pastoor en deken van de Bommelerwaard.

Jan Joosten

De abt van de Abdij van Berne  vroeg  mij, of ik als  emeritus-diaken  mij  beschikbaar wilde stellen voor de Abdij. Dat betrof  vrijwilligerswerk in de Berne-Boekhandel te Heeswijk  en  assisteren in  de parochie’s  Engelen en Bokhoven. Mede gezien de verbondenheid met de Norbertijnen gedurende vele jaren, heb ik  daar volmondig ‘ja’ tegen gezegd. Het mogen voorgaan in de vieringen zie  ik als een voorrecht  en  hoop dat ik een  klein steentje mag bijdragen  aan het in stand houden  en inspireren  van een vitale  gemeenschap. Daarnaast houdt het mij zelf ook bij de les, omdat  ik me moet blijven verdiepen  in   de Bijbel  en de verkondiging. Voorzover mogelijk probeer  ik  het wel en wee  van parochianen te volgen en ben graag te gast bij de parochiegemeenschap. De coronapandemie heeft de nodige gevolgen gehad  en   ik  hoop,  dat er ruimte komt  om  weer ‘gewoon’  bijeen te komen  en elkaar  te ontmoeten.  

Jan Renders

Diaken Jan Renders, sinds 1974 werkzaam in het bisdom Den Bosch.
In 1987 diaken gewijd en vanaf 1990 tot 2015 werkzaam in de parochies van Rosmalen.
Vanaf 2015 met emeritaat en nog dienstbaar in eigen en omliggende parochies.

Wim van Herwijnen

Geboortedatum 29 mei 1949. Wijdingsdatum 25 september 1993. Voorheen benoemd geweest in de parochies: Geffen, Vinkel, Lithoijen, Teefelen en Oijen. Sinds emeritaat in 2014, inzetbaar op afroep. Gehuwd.

Anton van Diessen

Geboren in Tilburg op 3 april 1954 van beroep Verpleegkundige maar sinds 2006 gewijd tot permanent diaken.

Ik mocht locatiemanager zijn in Vlijmen waar ik Piet van Zutphen heb leren kennen, uw voormalig pastoor.

Als permanent diaken mag ik functioneren in Waalwijk Waspik.

Toen het verzoek kwam zo nu en dan te assisteren in Engelen en Bokhoven heb ik daar positief op willen reageren. Mooi om zo in de voetsporen van Piet nog iets te betekenen voor deze geloofsgemeenschap.

In gebed verenigd

Werkgroep Woord en Communievieringen

Hans van Dartel, Tineke Kaal, Yvonne Schram, Herman Voss