Bestuur en PPO

Kerkbestuur
Het kerkbestuur behartigt het algemeen beleid en bestuur van de parochie in pastoraal en materieel opzicht. De taken van het kerkbestuur zijn in grote lijnen: Het beheer en onderhoud van de gebouwen, het adviseren van de pastor en het ontwikkelen van het parochiebeleid. De functie van pastoor is op dit moment vacant. Abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne is onze administrator.

Het kerkbestuur wordt gevormd door:

Pastoor Denis Hendrickx, Abt Abdij van Berne

Vice-voorzitter    Dhr. D. Dartee
Secretaris            Mw. D. Fijnvandraat
Penningmeester  Mw. R. Hessing
Leden                  Dhr. P van der Hart

vacature

Pastoraal overleg
Het parochieel Pastoraal Overleg (kortweg PPO) waarborgt de continuïteit van het pastoraal werk in onze parochie. Zij adviseert het kerkbestuur. Zij zorgt voor de uitwerking en uitvoering in overleg met de diverse werkgroepen.

PPO is belast met de dagelijkse gang van zaken in de pastorie. PPO verdeelt de taken onderling, samen zijn ze verantwoordelijk voor het geheel.

Het pastoraal Parochieel Overleg (PPO) wordt gevormd door:

Dhr. Piet Tielen
Dhr. Hans van de Ven
Mw. Marianne Evers- Dielissen
Mw. Marie Louise Dartee Dubelaar

Meer informatie kunt U opvragen via bestuur