Informatie

Onze visie

Als geloofsgemeenschap in Engelen proberen we de pastorale steun te geven die nodig is. Dat gebeurt met een wekelijkse viering, door het toedienen van de sacramenten (doop, communie, vormsel) en de voorbereiding daarop, maar dat gebeurt ook bij ziekte en overlijden, begeleiding van stervenden en nabestaanden.

Ook als u geen regelmatige bezoeker van de kerk bent, kan het gebouw een plek van betekenis voor u zijn. Het is een sfeervolle plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen, bij een doop of huwelijk. Het is ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of andere ingrijpende gebeurtenis. Het moet een plek zijn waar de geloofsgemeenschap zich thuis kan voelen.

Adres: Graaf van Solmsweg 75, 5221BM Engelen

Telefoon 0736311216

secretariaat aanwezig maandagmorgen 9 tot 12 uur.

NL04 RABO 0121907643 van de Parochie St. Lambertus te ’s-Hertogenbosch.