Huwelijk

Wanneer mensen willen trouwen in de St.-Lambertuskerk, omdat ze tot de geloofsgemeenschap behoren, dan kunnen ze contact opnemen met het parochiesecretariaat. Daar worden de eerste afspraken gemaakt. Later nemen ze contact op met de pastor voor een eerste gesprek.
In dat eerste gesprek maakt het bruidspaar kennis met de pastor en andersom. Ook worden dan de formulieren ingevuld en gekeken of er niets in de weg staat om te trouwen. Daarvoor is in ieder geval een doopbewijs nodig.