Doopsel

Als je je kindje wilt laten dopen in de Sint Lambertus kerk in Engelen of je wilt jezelf laten dopen, dan bel je daarvoor iemand van de werkgroep doopvoorbereiding (06-53145462). Zij zal de gegevens van jullie opschrijven en doorgeven aan de pastor van de doop. Deze zal daarna met jullie contact opnemen om een afspraak te maken om een aantal zaken met jullie door te nemen.
Tijdens het doopgesprek zal de pastor met jullie de viering doornemen en een uitleg geven over de doop en de verschillende rituelen. Ook zal hij met jullie een aantal praktische zaken doornemen, zoals het aantal mensen dat er komt, speciale teksten, etc.
Onze doopvieringen zijn op zondagmiddag. Verondersteld wordt dat je (indien jullie getrouwd zijn) je trouwboekje meebrengt, opdat de doopaantekening erin opgenomen kan worden. Van de kerk uit wordt gezorgd voor een doop-oorkonde.