Goede week en Pasen

We kijken tevreden terug op de vieringen rond Pasen. Met Palmzondag een drukke familieviering met de palmpasenstokken van de jeugd. Op Witte Donderdag in de middag weer een mooie eigentijdse viering met ongeveer 30 senioren aan tafels in de kerk en ontvangst met een kop koffie en cake. Op Goede Vrijdag een sfeervolle herdenkingsdienst door onze eigen werkgroep. Zowel donderdag als vrijdag werd muzikaal mooi begeleid door organist Charles ter Ellen. Op eerste paasdag was er een drukke, stemmige viering met mooi orgelspel door Natalia Kinzerskaya. Samen met de inspirerende woorden van de voorgangers Wim van Herwijnen en Jan Joosten werden het mooie vieringen. Veel vrijwilligers hebben er weer uren aan gewerkt!