Terugblik

Op zondag 7 januari sprak Denis Dartee, vice-voorzitter van het kerkbestuur, traditioneel de aanwezigen in de kerk toe. Naast de goede wensen memoreerde hij enkele bijzonderheden in 2023. Allereerst het overlijden van Philip van Beek, een markante en bevlogen persoonlijkheid die veel voor onze kerk en Engelen heeft gedaan. Vervolgens dat diaken Jan Joosten voor ’n paar uren per week in Engelen en Bokhoven is aangesteld als pastoraal medewerker en dat er hiermee weer een vast aanspreekpunt voor geloofszaken is. Onder leiding van de Stichting ODE wordt met enthousiaste dorpsgenoten serieus gekeken naar de mogelijkheden om het dorpshuis in de kerk te huisvesten en dat de parochie dan als huurder daar kan blijven kerken. Eind maart moet duidelijk zijn of dit financieel reëel is. Ook kwam naar voren dat het verwarmen van de kerk € 100,00 per viering kost en dat met kerst werd geëxperimenteerd om mee te doen aan de collecte met de telefoon via een QR-code. Tot slot werd als waardering van de grote inzet van alle vrijwilligers van de parochie weer een Vrijwilliger van het jaar benoemd.