Preek van de week

Overweging themaviering 4 november 2018: ‘verbinden’.

Tijdens een kadercursus voor managers kregen we als groep ooit de opdracht om ons met elkaar te verbinden. De eerste persoon kreeg een bol wol, het uiteinde moest hij vasthouden en de bol naar een ander toespelen. Die tweede hield de draad vast en gooide de bol weer naar een ander. Zo werden we met z’n allen aan elkaar verbonden. Aan het eind was het een wirwar van draden die iedereen met iedereen verbonden.

De binding die tot stand kwam was dat we allen aan dezelfde draad vast zaten. De draad was het gemeenschappelijke tussen ons allen. Bij verbinding gaat het om het gemeenschappelijke. Wat bindt mij aan jou? Waaruit bestaat onze verbondenheid? Je kijkt naar iets dat voor iedereen geldt. Eerst moet je dan kijken of het voor jou ook geldt. Vanuit die beleving kun je je richten en verbinden met een ander, een eenling of een groep. Je dient te weten waar de draad die jij vasthebt vandaan komt. En je moet weten waar je de bol naar toe gooit.

De leerlingen in het evangelieverhaal, herkennen zich in de manier van leven van Jezus. Dat is het startpunt. En de 72 leerlingen worden er op uitgestuurd om verbinding te leggen tussen Jezus en de mensen. Hun draad komt van Jezus vandaan, en ze gooien de bol wol naar de omstanders. Het gemeenschappelijke bij deze verbinding is uiteindelijk dat de mensen in de voetsporen van Jezus gaan staan, dat zij hem zullen volgen.

In de eerste lezing zoekt Elia verbinding met God. Maar God laat zich niet zien, niet in een storm, niet in een aardbeving. Alleen in een zachte bries laat God zich kennen. Dat is de bol wol van Elia. Hij krijgt de bol van God en hij speelt hem terug. Uiteindelijk gaat het er om in deze verbinding dat Elia God leert kennen. God is alleen te kennen in het kleine, het onaanzienlijke. Pas achteraf, als de wind is gaan liggen zal hij God kennen.

Verbinding tussen mensen komt tot stand in het kleine, het onaanzienlijke. God laat zich zo kennen, onverwacht, daar waar je het niet verwacht. Die binding is moeilijk weer te geven omdat we niet kunnen bevatten waar de bol wol vandaan komt, als het gaat om God.

In het gedicht voetstappen, wellicht heel bekend, wordt dat mooi onder woorden gebracht. God is daar waar wij hem niet zien, daar waar wij hem niet verwachten. Luister en kijkt u maar.

 pastor Fons Boom o.praem.