Stichting Herstel

Op 1 januari 2011 is de Stichting Herstel Lambertuskerk Engelen opgericht om het benodigde geld bijeen te brengen voor de renovatie van de kerk van de Parochie St. Lambertus.

Adres
Stichting Herstel Lambertuskerk is gehuisvest in de pastorie van de
Parochie St. Lambertus, ‘s-Hertogenbosch
Graaf van Solmsweg 75, 5221 BM ‘s-Hertogenbosch

Doelstelling
De stichting heeft tot doel om geld in te zamelen voor de herstel en restauratie van de Lambertus kerk te Engelen, te beginnen bij het vernieuwen van het dak van de kerk.

Aan deze doelstelling is gewerkt door een groep van parochianen die in 2011 en in 2012 diverse fondsenwervingsacties hebben uitgevoerd om geld bij elkaar te verzamelen voor de restauratie van het dak van de kerk. Echter in 2012 liet het Bisdom Den Bosch de parochie weten dat zij vooralsnog geen goedkeuring zouden geven aan de restauratiewerkzaamheden. Hierdoor zijn de wervingsacties stil gelegd.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter: de heer D. Dartee
Secretaris: de heer P. van Beek
Penningmeester: mevrouw R. Hessing
De bestuursleden worden niet bezoldigd voor hun werkzaamheden.

Activiteiten
In 2011 en in 2012 hebben diverse wervingsacties plaatsgevonden voor het verwerven van fondsen voor de stichting. Deze bestonden onder andere uit het te koop aanbieden van dakpannen a € 25,- aan de parochianen en het produceren en verkopen van de cd van het Crevekoor. In totaal hebben de diverse acties
€27.378,45 bijeen gebracht.

Financiële verantwoording
Hier vindt u de financiële verantwoording over de kalenderjaren:

ANBI-status
De stichting heeft een ANBI-status: RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 850095402.