Geslaagde Allerzielenviering

Op maandag 2 november jl. was de jaarlijkse Allerzielenviering in de Sint Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdienst, voorgegaan door Ds. Marloes Meijer en Tineke kaal, met als thema ‘De dood voorbij’ stonden liefde en de troost centraal. Er werden, deels door nabestaanden, 6 kaarsen ontstoken, voor de parochianen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Op het kerkplein plaatsten belangstellenden gedurende de dag kaarsen in de vorm van een lichtend hart, als teken van de liefde waarin we met elkaar verbonden blijven, over de grenzen van de dood heen.