Zieken- en ouderendag

Op zondag 12 september vierden we samen met de Protestantse gemeente op oecumenische wijze de jaarlijkse zieken- en ouderendag. De sfeervolle viering, voorgegaan door dominee Marloes Meijer en Tineke Kaal en muzikaal mede verzorgd door Charles ter Ellen, werd goed bezocht. Het thema van de viering was ‘vriendschap’. De bezoekgroep van beide kerken had weer gezorgd voor een leuke attentie voor alle zieken en 85-plussers. Na de viering werd er koffie en thee gedronken en gezellig gebuurt op het kerkplein.

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek, gesubsidieerd door de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en de Provincie Noord-Brabant en uitgevoerd door architectenbureau Moons uit Waalwijk, is al aardig op weg. In dit onderzoek wordt gekeken hoe we als parochie en dorpsgemeenschap ook in de toekomst het beste met kerk en pastorie kunnen omgaan, ondanks de vermindering van het aantal kerkbezoekers en de financiële middelen. Er worden vier verschillende scenario’s uitgewerkt, van sociaal-cultureel met wonen tot geheel commercieel. Van elke scenario wordt de financiële haalbaarheid doorgerekend. Het kerkbestuur heeft de intentie om een gedeelte van het kerkgebouw te blijven behouden voor de eredienst, ruimte te scheppen voor ontmoeting en de organisatie van de parochie.

Hulpcirkel

Het is belangrijk om u op een of andere manier wat ondersteuning te bieden in deze onzekere tijden. Bijvoorbeeld als u boodschappen nodig hebt en niet de deur uit kunt. Of als u behoefte hebt aan een praatje. Samen met de kerken is de seniorenvereniging bezig om na te gaan hoe ze dat kunnen regelen. We houden u daarvan op de hoogte. Mocht u nu al een vraag hebben of ook een aanbod willen doen om anderen te ondersteunen, dan kunt u daarvoor nu al terecht bij: Hans van Dartel, voorzitter seniorenvereniging: hansvandartel@ziggo.nl, telefoon Hans: 06-15124866, dominee Marloes Meijer: hulpinEngelen@gmail.com, telefoon Marloes: 06-36501973, Antoinette Jacobs, bezoekgroep van de kerken: amc.jacobs@ziggo.nl, telefoon Antoinette: 073-6311470, Yolie Mulkens, lid bestuursraad: yoliemulkens@hetnet.nl,  telefoon Yolie: 06-53965482

900 jaar Norbertijnen

SONY DSC

De kloosterorde waartoe de Abdij van Berne behoort werd in 1121 door de heilige Norbertus van Xanten gesticht in Prémontré. De orde, die het beschouwende leven en de liturgische dienst verenigt met het actieve leven, zoals zielzorg en onderricht, kwam spoedig tot grote bloei. De Abdij van Berne werd in 1134 door ridder Fulco van Berne gesticht in Berne aan de Maas, het tegenwoordige Bern (Gelderland). Hiermee is Berne de oudste nog bestaande kloostergemeenschap van Nederland. Priesters werden naar parochies gestuurd en de parochies werden veelal met alle bijkomende rechten geschonken aan de abdij. Zo kwam Berlicum reeds in 1240 in bezit van de abdij. Heeswijk volgde in 1284. Later werden in 1285 Oudheusden, Elshout, Hedikhuizen, Vlijmen, Engelen toegevoegd en in 1369 ten slotte Bokhoven. In 1613 volgde Lithoijen, Haarsteeg in 1846 en in 1948 werd Middelrode aan de zorgen van de abt van Berne toevertrouwd. U kunt meer over de geschiedeis lezen in het boek “Als de Bliksem” en op de website van de Abdij van Berne. Ook kunt u op onderstaand adres een film van oud pastoor Jan Nabuurs zien, over een bijzondere kerstexpositie ingericht in de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther, ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de Norbertijnen. Kerststal en geschiedenis van verleden, heden en toekomst zijn door middel van talloze beelden, kerstattributen, foto’s, gedichten en korte teksten tot een geheel gesmeed en vormen zo een reis door de tijd. www.abdijvanberne.nl/nieuws/video-een-reis-door-de-tijd-900-jaar-norbertijnen/