Goede week en Pasen

We kijken tevreden terug op de vieringen rond Pasen. Met Palmzondag een drukke familieviering met de palmpasenstokken van de jeugd. Op Witte Donderdag in de middag weer een mooie eigentijdse viering met ongeveer 30 senioren aan tafels in de kerk en ontvangst met een kop koffie en cake. Op Goede Vrijdag een sfeervolle herdenkingsdienst door onze eigen werkgroep. Zowel donderdag als vrijdag werd muzikaal mooi begeleid door organist Charles ter Ellen. Op eerste paasdag was er een drukke, stemmige viering met mooi orgelspel door Natalia Kinzerskaya. Samen met de inspirerende woorden van de voorgangers Wim van Herwijnen en Jan Joosten werden het mooie vieringen. Veel vrijwilligers hebben er weer uren aan gewerkt!

Sam’s kledingactie

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood die werd gehouden op zaterdag 9 april, heeft 65 zakken kleding opgebracht. Veel dorpsgenoten hadden hun kledingkast eens extra goed opgeruimd. De gebrachte kleding wordt gesorteerd en gaat daarna naar de afnemers. Zomerkleding gaat vooral naar Afrika, winterkleding vooral naar Oost-Europa. In deze regio’s hebben mensen grote behoefte aan goede draagbare kleding. De werkgroep Wereldkerk bedankt iedereen voor de fantastische bijdrage en hoopt dat u oude kleding wilt blijven bewaren.

Presentatieviering

Op zondag 20 maart presenteerde zich de 10 eerste communicanten en 4 vormelingen van dit jaar aan de parochiegemeenschap. Een mooi namenverhaal, eigentijdse liedjes en een toespraak met ballonnen door diaken Anton van Diessen, maakte er een gezellige informele viering van.

Succesvol benefietconcert

Op zaterdag 2 april jl. was er in de St. Lambertuskerk een benefietconcert voor Oekraïne. Centraal stond pianiste Natalia Kinzerskaya. Zij werd geboren en groeide op in Oekraïne en is nu organiste in onze kerk. Tijdens dit concert speelde zij op een vleugel verschillende mooie stukken van Bach, Mozart en Liszt. Tussen de muziekstukken door vertelde Sylvia IJpelaar de levensloop van Natalia. Hoe ze als 6 jarig meisje zeker wist dat ze ooit pianiste wilde worden. Hoe de liefde haar 23 jaar geleden naar Nederland heeft gebracht. Hoe haar 89-jarige moeder en zus nu leven in het westen van een land in oorlog, maar niet willen vluchten.

Tevens speelde Natalia enkele stukken met aankomend talenten Saar Sijksma en Lina Mol. Ook begeleide ze sopraan Annet Dellegro onder andere tijdens het Ave Maria en speelde samen met cellist Alain Passchaert. De regie was in handen van Cokky van Dongen. Ruim 200 bezoekers genoten van een bijzonder mooie muzikale avond met verschillende kippenvelmomenten. De opbrengst voor Oekraïne is ruim 2000 euro. De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement.  

Vrijwilliger van het jaar

Traditioneel wordt voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel van de parochie elk jaar door de vice-voorzitter van het kerkbestuur, Denis Dartee, de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Dit jaar kon dat niet gebeuren omdat door het coronavirus de kerk rond de jaarwisseling gesloten was. Daarom werd dit alsnog gedaan op de eerste zondag dat de kerk weer open was en de eer is deze keer voor Herman Voss. Hij staat altijd klaar als er een beroep wordt gedaan en dat kunnen uiteenlopende activiteiten zijn. Bijvoorbeeld zijn tomeloze inzet voor de woord- en communievieringen, waarnemer als lector met zijn heldere stem, acoliet bij uitvaarten en steevast de technicus voor licht en geluid op de begraafplaats tijdens Allerzielen. De huldiging met de paaskaars van het afgelopen jaar en bloemen was dan ook zeker op z’n plaats.

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek, gesubsidieerd door de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en de Provincie Noord-Brabant en uitgevoerd door architectenbureau Moons uit Waalwijk, is al aardig op weg. In dit onderzoek wordt gekeken hoe we als parochie en dorpsgemeenschap ook in de toekomst het beste met kerk en pastorie kunnen omgaan, ondanks de vermindering van het aantal kerkbezoekers en de financiële middelen. Er worden vier verschillende scenario’s uitgewerkt, van sociaal-cultureel met wonen tot geheel commercieel. Van elke scenario wordt de financiële haalbaarheid doorgerekend. Het kerkbestuur heeft de intentie om een gedeelte van het kerkgebouw te blijven behouden voor de eredienst, ruimte te scheppen voor ontmoeting en de organisatie van de parochie.

Hulpcirkel

Het is belangrijk om u op een of andere manier wat ondersteuning te bieden in deze onzekere tijden. Bijvoorbeeld als u boodschappen nodig hebt en niet de deur uit kunt. Of als u behoefte hebt aan een praatje. Samen met de kerken is de seniorenvereniging bezig om na te gaan hoe ze dat kunnen regelen. We houden u daarvan op de hoogte. Mocht u nu al een vraag hebben of ook een aanbod willen doen om anderen te ondersteunen, dan kunt u daarvoor nu al terecht bij: Hans van Dartel, voorzitter seniorenvereniging: hansvandartel@ziggo.nl, telefoon Hans: 06-15124866, dominee Marloes Meijer: hulpinEngelen@gmail.com, telefoon Marloes: 06-36501973, Antoinette Jacobs, bezoekgroep van de kerken: amc.jacobs@ziggo.nl, telefoon Antoinette: 073-6311470, Yolie Mulkens, lid bestuursraad: yoliemulkens@hetnet.nl,  telefoon Yolie: 06-53965482

900 jaar Norbertijnen

SONY DSC

De kloosterorde waartoe de Abdij van Berne behoort werd in 1121 door de heilige Norbertus van Xanten gesticht in Prémontré. De orde, die het beschouwende leven en de liturgische dienst verenigt met het actieve leven, zoals zielzorg en onderricht, kwam spoedig tot grote bloei. De Abdij van Berne werd in 1134 door ridder Fulco van Berne gesticht in Berne aan de Maas, het tegenwoordige Bern (Gelderland). Hiermee is Berne de oudste nog bestaande kloostergemeenschap van Nederland. Priesters werden naar parochies gestuurd en de parochies werden veelal met alle bijkomende rechten geschonken aan de abdij. Zo kwam Berlicum reeds in 1240 in bezit van de abdij. Heeswijk volgde in 1284. Later werden in 1285 Oudheusden, Elshout, Hedikhuizen, Vlijmen, Engelen toegevoegd en in 1369 ten slotte Bokhoven. In 1613 volgde Lithoijen, Haarsteeg in 1846 en in 1948 werd Middelrode aan de zorgen van de abt van Berne toevertrouwd. U kunt meer over de geschiedeis lezen in het boek “Als de Bliksem” en op de website van de Abdij van Berne. Ook kunt u op onderstaand adres een film van oud pastoor Jan Nabuurs zien, over een bijzondere kerstexpositie ingericht in de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther, ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de Norbertijnen. Kerststal en geschiedenis van verleden, heden en toekomst zijn door middel van talloze beelden, kerstattributen, foto’s, gedichten en korte teksten tot een geheel gesmeed en vormen zo een reis door de tijd. www.abdijvanberne.nl/nieuws/video-een-reis-door-de-tijd-900-jaar-norbertijnen/