Engelenproject

Hieronder een link naar een bericht op DTV over het engelenproject in Engelen

Meer dan 50 engelen vliegen over Engelen en Bokhoven Sinds 1e advent (27 november) vliegen er wekelijks meer dan vijftig engelen door onze dorpen. Zij hangen cadeautjes aan deuren of bezorgen pakjes door brievenbussen van mensen die om welke reden dan ook een engel verdienen.

Als organisatie zijn we blij dat zoveel mensen de tijd willen nemen om iets voor een ander te doen. Zij verspreiden zo een beetje licht in deze donkere tijd.

We weten zeker dat de ontvangers ook blij zijn met dit initiatief.

Twee engelen en een dominee werden geïnterviewd over het project. Je ziet het korte filmpje hier:

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/kerst-engelen-verrassen-buurtgenoten-in-engelen-en-bokhoven

Ook volgend jaar organiseren we dit project weer. Zet alvast in je agenda dat je je de eerste week van november aanmeldt via engelenprojectEngelen@gmail.com.

De organisatie-engelen

Viering in vergaderzaal

Op zondag 13 november jl. werd voor het eerst de viering niet in de kerk, maar in de vergaderzaal van de pastorie gehouden. In verband met de hoge gasprijs zal dit deze winter bij gewone zondagsvieringen vaker gebeuren. Uiteraard zijn de vieringen met kerst en als er meer bezoekers worden verwacht, gewoon in een verwarmde kerk.

Stemmige muziek van Laatbloeiers

Op 20 november jl. luisterden seniorenorkest De Laatbloeiers in de Sint Lambertuskerk de zondagviering op met sfeervolle muziek. Na een aantal repetities fanatiek oefenen onder leiding van dirigent Antoine van Venrooij brachten zij een zeer stemmig en bijzonder goed uitgevoerd programma waarvan de aanwezige kerkbezoekers zeker hebben genoten. Tijdens de koffie na afloop gaven zowel de muzikanten als de organisatie aan deze jaarlijkse traditie van spelen in de kerk, indien mogelijk, graag in stand te willen houden.

Geslaagde Allerzielenviering

Op woensdag 2 november jl. waren ongeveer 70 belangstellenden bijeen voor de jaarlijkse Allerzielenviering in de Sint Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdienst, voorgegaan door diaken Jan Joosten en Harmke Scholing stond het thema ‘Ruimte voor gemis’ centraal. Er werden, deels door nabestaanden, 11 kaarsen ontstoken bij het noemen van de namen van de parochianen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Zanggroep Unlimited zorgde voor een mooie muzikale omlijsting. Na een half uur vertrokken de aanwezigen in een soort processie naar de begraafplaats. Hier sloten zich nog een aantal niet-kerkbezoekers aan.

Op het kerkhof zorgden de vele kaarsjes en beperkte verlichting voor een speciale sfeer. Gelukkig bleef het droog. De diaken sprak een woord van welkom, Patrick Bendermacher speelde op de trompet en er werd een gedicht voorgedragen. Ruim 30 namen van aangemelde overledenen werden genoemd. Na afloop ging de chocolademelk er goed in. De organisatie kan terugzien op een geslaagde eigentijdse manier van Allerzielen vieren.

Viering is terug te kijken via link: https://youtu.be/YwoPDlod4aM

Zieken- en ouderendag

Op zondag 11 september vierden we samen met de Protestantse gemeente op oecumenische wijze de jaarlijkse zieken- en ouderendag. De sfeervolle viering, voorgegaan door dominee Marloes Meijer en Tineke Kaal werd goed bezocht. De bezoekgroep van beide kerken had weer gezorgd voor een leuke attentie voor alle zieken en 85-plussers. Na de viering dronken de bezoekers koffie of thee in de tuin van de pastorie.

Genieten in de tuin

Op zaterdag 10 september jl. organiseerde de parochie een bijeenkomst voor de vrijwilligers onder de titel ‘Genieten in de tuin’. Rond 17.00 uur kwamen ruim 45 bezoekers naar de tuin van de pastorie voor een gezellig informeel samenzijn. Er was een drankje en uitgebreid aantal hapjes in Italiaanse sfeer. Als afsluiter was er ijs en koffie met bonbons, dit laatste zelf gemaakt door vice-voorzitter Denis Dartee. Als blijk van waardering was ook abt Denis Hendricks aanwezig en de diakens Anton van Diessen en Jan Joosten, beide met partner. De organisatie kan terugzien op een zeer geslaagde avond met een bijzondere leuke sfeer. Dankjewel aan alle vrijwilligers die ook hiervoor weer de handen uit de mouwen hebben gestoken.

Vormsel

Op zondag 17 juli werden vijf jongeren gevormd door Abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne. In een sfeervolle viering liet de abt de vormelingen nadenken over omgaan met hun talenten en hun wensen voor de toekomst. De muzikale opluistering was in handen van Natalia Kinzerskaya

Eerste Communie

Op zondag 29 mei kregen in een feestelijke eucharistieviering 10 kinderen voor de eerste keer het brood van Jezus. Het thema van de viering was ‘Bij-zonder’ waarbij het leren vliegen en omgaan van bijen met elkaar centraal stond. De viering werd voorgegaan door abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne. Door de mooie aankleding en de enthousiaste medewerking van de jeugd, enkele ouders en de werkgroep, werd het een stemmige viering.