Carnavalszondag

Op zondag 19 februari verzorgde diaken Jan Joosten de viering, die als gewone viering gepland, toch carnavalesk werd. Jan was gekleed in de carnavalskleuren van Berkel-Enschot en Terpersdurp en zong de preek op de melodie van Glory Halleluja. Daarop reageerde organist Charles ter Ellen met het refrein van het Terperdurps volkslied op de melodie van Nie kniezen, nie zeuren. Alle bezoekers waren blij verrast met dit een onverwacht carnavalstintje op carnavalszondag.

Dorpshuis in kerk komt in zicht

Denis Dartee

Het kerkbestuur van de Sint Lambertusparochie is al enige tijd bezig met een andere invulling van het kerkgebouw. De kerk is in 1933 gebouwd, mede gefinancieerd door Engelenaren, door onze ouders of voorouders. Een kerk gebouwd door de Engelenaren voor de Engelenaren. De huidige bezetting, staat van onderhoud en de huidige tijdsgeest maakt het noodzakelijk een koerswijziging door te voeren. We hebben naar verschillende scenario’s gekeken en verschillende opties de revue laten passeren. Ook is gekeken naar de mogelijkheden met intergratie met de omgeving. Bijna gelijktijdig heeft het bestuur van De Engelenburcht contact gezocht over de mogelijkheden binnen de kerk om gedeeltelijk de activiteiten van De Engelenburcht in de kerk te laten plaatsvinden.

Daarover zijn we gesprekken begonnen. Er was ruggenspraak met de Abdij van Berne en het bisdom. Ook zij zien dat we op zoek moet naar andere mogelijkheden en ook zij stemmen in met het verder exploreren van de mogelijkheden om de sociaal culturele activiteiten van Engelen in de kerk te concentreren. Recent zijn er berekeningen gemaakt waarbij de exploitatie van De Engelenburcht in de kerk is doorgerekend. Dat lijkt een haalbaar geheel. In het huidige voorlopige plan blijft de kerk grotendeels intact, de pastorie wordt omgebouwd voor de horecafaciliteiten. In de kerk komt een dynamische scheidingswand, zodat er twee ruimtes ontstaan, die bij gelegenheid ook één grote zaal kunnen vormen.

Wij, als parochie, blijven kerken in de kerk of de directe omgeving. In een kleinere zaal, net als onze zaal in de pastorie, waar we sinds kort op zondag samen komen. Op hoogtijdagen en bij een uitvaart kunnen we dan alsnog gebruik maken van de oorspronkelijke ruimtes van de kerk.

Parallel aan deze metamorfose zal er ook wat op het terrein van De Engelenburcht gaan veranderen. Samen met de gemeente wordt er een omgevingsplan gemaakt waarbij speciale aandacht zal zijn voor speciale woningbouw. Huisvesting voor ouderen en jongeren met ondersteunende voorzieningen. Onze ouderen hoeven dan niet gedwongen Engelen uit en jongeren kunnen ook langer in ons dorp verblijven.

Een mogelijk scenario is dat de parochie, de kerk aan een te vormen stichting verkoopt en dat wij, de parochie, dan een ruimte voor de zondagse samenkomsten terug huren. Met de opbrengsten uit de verkoop hopen we, in de vorm van een lening, een financiële boost te kunnen geven aan de nieuwe woningen en voorzieningen in de directe omgeving. De opbrengsten daarvan komen weer ten goede aan de exploitatie van de parochie.

Al met al een enthousiast plan met vele uitdagingen. We zijn samen met een enthousiaste groep mensen aan deze uitdaging begonnen. Het begint meer vorm te krijgen. We hopen alle betrokkenen daarin te kunnen blijven betrekken. We hebben als stip op de horizon een goed draaiend sociaal cultureel centrum in ons dorp met theaterfaciliteiten en een hedendaags kerkgebouw en daarom heen een levendig dorpshart met woningen met ondersteuning waar nodig voor mensen uit het dorp.

Vrijwilliger van het jaar

Voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel van de parochie wordt elk jaar de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Deze keer was de eer voor Marianne Evers – Dielissen. Marianne heeft het vrijwilligerswerk met de paplepel binnengekregen. Haar vader was op elke mogelijke manier door de jaren heen bij de vrijwilligers van de kerk betrokken. Ze was vele jaren lid van de werkgroep Eerste Communie, is lid van de siergroep, verzorgd mede het bloemetje van de week, is wijkcontactpersoon, al vele jaren lector, is lid van het Parochieel Pastoraal Overleg,  is acoliet bij uitvaarten en verzorgt iedere maandagochtend mede het secretariaat. Ze kent iedereen, heeft een enorme belangstelling in de ander en staat altijd klaar als een beroep op haar wordt gedaan. De huldiging met de paaskaars van het afgelopen jaar en bloemen was dan ook zeker op z’n plaats.

Meezingen met Kerstmis

We kunnen terugzien op drie mooie vieringen tijdens Kerstmis. Op kerstavond was er een goedbezochte familieviering voorgegaan door Hans van Dartel en Tineke Kaal van onze werkgroep en muzikaal zeer goed begeleid door Diewertje Fijnvandraad op de dwarsfluit. Tijdens de voorbede werd de jeugd uitgebreid betrokken bij het lezen van de teksten en het aanmaken van de kaarsen. De  drukke ‘nachtmis’ werd voorgegaan door diaken Jan Joosten en muzikaal begeleid door een bijzonder goed klinkend gelegenheidskoor. In deze viering stond het kleine vlammetje van hoop centraal. Op eerste kerstdag was er een rustige viering, ook voorgegaan door diaken Jan Joosten en muzikaal zeer stemmig begeleid door Charles ter Ellen op het orgel. Opvallend was dat in alle drie de vieringen veel bekende kerstliederen waren opgenomen die door de aanwezigen enthousiast werden meegezongen.

Stemmige muziek van Laatbloeiers

Op 20 november jl. luisterden seniorenorkest De Laatbloeiers in de Sint Lambertuskerk de zondagviering op met sfeervolle muziek. Na een aantal repetities fanatiek oefenen onder leiding van dirigent Antoine van Venrooij brachten zij een zeer stemmig en bijzonder goed uitgevoerd programma waarvan de aanwezige kerkbezoekers zeker hebben genoten. Tijdens de koffie na afloop gaven zowel de muzikanten als de organisatie aan deze jaarlijkse traditie van spelen in de kerk, indien mogelijk, graag in stand te willen houden.

Geslaagde Allerzielenviering

Op woensdag 2 november jl. waren ongeveer 70 belangstellenden bijeen voor de jaarlijkse Allerzielenviering in de Sint Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdienst, voorgegaan door diaken Jan Joosten en Harmke Scholing stond het thema ‘Ruimte voor gemis’ centraal. Er werden, deels door nabestaanden, 11 kaarsen ontstoken bij het noemen van de namen van de parochianen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Zanggroep Unlimited zorgde voor een mooie muzikale omlijsting. Na een half uur vertrokken de aanwezigen in een soort processie naar de begraafplaats. Hier sloten zich nog een aantal niet-kerkbezoekers aan.

Op het kerkhof zorgden de vele kaarsjes en beperkte verlichting voor een speciale sfeer. Gelukkig bleef het droog. De diaken sprak een woord van welkom, Patrick Bendermacher speelde op de trompet en er werd een gedicht voorgedragen. Ruim 30 namen van aangemelde overledenen werden genoemd. Na afloop ging de chocolademelk er goed in. De organisatie kan terugzien op een geslaagde eigentijdse manier van Allerzielen vieren.

Viering is terug te kijken via link: https://youtu.be/YwoPDlod4aM

Genieten in de tuin

Op zaterdag 10 september jl. organiseerde de parochie een bijeenkomst voor de vrijwilligers onder de titel ‘Genieten in de tuin’. Rond 17.00 uur kwamen ruim 45 bezoekers naar de tuin van de pastorie voor een gezellig informeel samenzijn. Er was een drankje en uitgebreid aantal hapjes in Italiaanse sfeer. Als afsluiter was er ijs en koffie met bonbons, dit laatste zelf gemaakt door vice-voorzitter Denis Dartee. Als blijk van waardering was ook abt Denis Hendricks aanwezig en de diakens Anton van Diessen en Jan Joosten, beide met partner. De organisatie kan terugzien op een zeer geslaagde avond met een bijzondere leuke sfeer. Dankjewel aan alle vrijwilligers die ook hiervoor weer de handen uit de mouwen hebben gestoken.