Zieken- en ouderendag

Op zondag 11 september vierden we samen met de Protestantse gemeente op oecumenische wijze de jaarlijkse zieken- en ouderendag. De sfeervolle viering, voorgegaan door dominee Marloes Meijer en Tineke Kaal werd goed bezocht. De bezoekgroep van beide kerken had weer gezorgd voor een leuke attentie voor alle zieken en 85-plussers. Na de viering dronken de bezoekers koffie of thee in de tuin van de pastorie.