Vrijwilliger van het jaar

Voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel van de parochie wordt elk jaar de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Deze keer was de eer voor Els Roest – de Bekker. Els was jarenlang actief lid van de werkgroep Wereldkerk, is nu lid van de werkgroep Liturgie voor het maken van themavieringen en is kartrekker van de werkgroep Nieuwe kijk op kerk zijn. Via deze werkgroep geeft zij mede vorm aan een aantal nieuwe activiteiten in en rond de kerk.  Met haar gave om te kunnen communiceren, te binden en uit te voeren levert zij een grote bijdrage aan de parochie. De huldiging met de paaskaars van het afgelopen jaar en bloemen was dan ook zeker op z’n plaats.