Allerzielen zonder kerkhof

Op donderdag 2 november jl. waren ongeveer 70 belangstellenden bijeen voor de jaarlijkse Allerzielenviering in de St. Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdienst, voorgegaan door diaken Jan Joosten en Harmke Scholing, namens de Protestantse gemeente, stond het thema ‘De hoop die ons doet leven’ centraal. Er werden, deels door nabestaanden, 18 kaarsen ontstoken bij het noemen van de namen van de parochianen of gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Door de regen en de storm ging men dit jaar niet als lichttocht naar het kerkhof, maar werd de ceremonie in de kerk gedaan. De diaken sprak een bemoedigend woordje, Diewertje Fijnvandraat speelde bijzonder mooi op de dwarsfluit, er werd een gedicht en een gedachte voorgedragen en de namen van aangemelde overledenen werden genoemd. Na afloop ging de chocolademelk er goed in.