Goede week en Pasen

Met Palmzondag maakten kinderen van de beide Engelense kerken tijdens de viering palmpasenstokken in de pastorie. Aan het einde van de viering werden ze gezegend en liep de jeugd met de mooi versierde stokken door de kerk. Op Witte Donderdag was er een stemmige viering met 20 senioren aan tafels in de pastorie en ontvangst met koffie en cake. Op Goede Vrijdag was er een goedverzorgde herdenkingsdienst. Helaas was het aantal bezoekers op één hand te tellen. Op Stille zaterdag stond de Night of Light weer op het programma. Ruim 80 bezoekers genoten van de muziek, de zang en de teksten in beide kerken. Tegen tien uur werden bij het oorlogsmonument de paaskaarsen van beide geloofsgemeenschappen ontstoken. Op eerste paasdag was er een sfeervolle viering in de Sint Lambertuskerk met enthousiaste zang van popkoor Pippijn uit Berkel-Enschot. Met de inspirerende woorden van voorganger diaken Jan Joosten werd het een mooie viering. Viering nog terug te kijken via: https://youtube.com/live/OgNSxnP7gLc?