Live stream

We zijn aan het proberen om de vieringen vanuit de kerk live uit te zenden via Youtube. De viering van zondag 29 november is thuis te volgen. Via deze link kunt...

Adventura live

De Adventura-camper van de beide Engelense kerken staat op de vier zondagen van Advent op vier verschillende plaatsen in Engelen, telkens van 11.00 tot 13.00 uu...

Sfeervolle vormselviering

Op zondag 22 november werden 3 jongeren gevormd door Abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne. In een sfeervolle viering liet de abt de vormelingen hun dromen...

Themaviering Barmhartigheid

Op zondag 25 oktober was er in de St. Lambertuskerk een stemmige themaviering, in de vorm van een woord- en communiedienst, waarin barmhartigheid centraal stond...

Geslaagde Allerzielenviering

Op maandag 2 november jl. was de jaarlijkse Allerzielenviering in de Sint Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdienst, voorgegaan door Ds. Marloes Meijer en...

Interessante lezing ‘ethiek’

Op zondagmiddag 27 september was er een interessante lezing als introductie van het komende oecumenische Leerhuis over ‘ethiek’. Hans van Dartel hield een duide...

Eerste Communie

Op zondag 27 september kregen in een feestelijke eucharistieviering 10 kinderen voor de eerste keer het brood van Jezus. Door corona was de kerk veel minder vol...

Ziekendag

Op zondag 13 september vierden we samen met de Protestantse gemeente op oecumenische wijze de jaarlijkse ziekendag. De sfeervolle viering, voorgegaan door domin...

Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding...

Kledingactie

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood die werd gehouden op zaterdag 3 oktober, heeft zeker het dubbele van eerdere jaren opgebracht. Veel dorpsgenoten ...