Videoboodschap

Ondanks het feit dat de kerk gesloten is, wil de parochie toch met u in contact blijven. Daarom spreken de vice-voorzitter van het kerkbestuur, Denis Dartee en ...

Eerste Communie en Vormsel

Voor de Eerste Communie op zondag 30 mei kunnen kinderen uit groep 4 zich aanmelden tot uiterlijk 25 januari door een e-mail te sturen aan communiewerkgroepenge...

Kerk dicht tijdens lockdown

Het bestuur van onze kerk heeft besloten geen enkel risico te nemen. Daarom zal onze kerk gedurende de lockdown, tot en met 31 januari, gesloten zijn. Het bisdo...

Sfeervolle vormselviering

Op zondag 22 november werden 3 jongeren gevormd door Abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne. In een sfeervolle viering liet de abt de vormelingen hun dromen...

Themaviering Barmhartigheid

Op zondag 25 oktober was er in de St. Lambertuskerk een stemmige themaviering, in de vorm van een woord- en communiedienst, waarin barmhartigheid centraal stond...

Geslaagde Allerzielenviering

Op maandag 2 november jl. was de jaarlijkse Allerzielenviering in de Sint Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdienst, voorgegaan door Ds. Marloes Meijer en...

Interessante lezing ‘ethiek’

Op zondagmiddag 27 september was er een interessante lezing als introductie van het komende oecumenische Leerhuis over ‘ethiek’. Hans van Dartel hield een duide...

Eerste Communie

Op zondag 27 september kregen in een feestelijke eucharistieviering 10 kinderen voor de eerste keer het brood van Jezus. Door corona was de kerk veel minder vol...