Vastenactie voor Oekraïne

We doen dit jaar onze vastenactie via een nicht van Natalia Kinzerskaya, onze organiste uit Oekraïne. De dochter van haar zus woont in de grensplaats Ivano-fran...

Vrijwilliger van het jaar

Voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel van de parochie wordt elk jaar de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Deze keer was de eer voor Kanita Tielen – Uslee...

Terugblik

Op zondag 7 januari sprak Denis Dartee, vice-voorzitter van het kerkbestuur, traditioneel de aanwezigen in de kerk toe. Naast de goede wensen memoreerde hij enk...

Sfeervolle kerstvieringen

We kunnen terugzien op drie mooie vieringen tijdens Kerstmis in een warme en mooi versierde kerk. In alle vieringen waren veel bekende kerstliederen opgenomen d...

Allerzielen zonder kerkhof

Op donderdag 2 november jl. waren ongeveer 70 belangstellenden bijeen voor de jaarlijkse Allerzielenviering in de St. Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsd...

Concert bijzonder geslaagd

Op zaterdag 16 september jl. was er in de St.Lambertuskerk een concert rond het thema ‘Candlelight’. Centraal stond pianiste Natalia Kinzerskaya. Zij speelde op...

Zieken- en ouderendag

Op zondag 10 september vierden we samen met de Protestantse gemeente op oecumenische wijze de jaarlijkse zieken- en ouderendag. De sfeervolle viering, voorgegaa...

Philip van Beek

Zaterdag, 5 augustus, is Philip van Beek overleden. Het bericht van zijn overlijden heeft ons zeer geraakt. Philip was van 2002 tot 2015 lid van de werkgroep Wo...

Eerste Communie

Op zondag 21 mei kregen in een feestelijke eucharistieviering twee kinderen voor de eerste keer het brood van Jezus. De kleuren van de regenboog en de ark van N...