Sam’s kledingactie

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood die werd gehouden op zaterdag 13 april, heeft 65 zakken kleding opgebracht. Veel dorpsgenoten hadden hun kledingk...

Goede week en Pasen

Met Palmzondag maakten kinderen van de beide Engelense kerken tijdens de viering palmpasenstokken in de pastorie. Aan het einde van de viering werden ze gezegen...

Vrijwilliger van het jaar

Voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel van de parochie wordt elk jaar de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Deze keer was de eer voor Kanita Tielen – Uslee...

Terugblik

Op zondag 7 januari sprak Denis Dartee, vice-voorzitter van het kerkbestuur, traditioneel de aanwezigen in de kerk toe. Naast de goede wensen memoreerde hij enk...

Sfeervolle kerstvieringen

We kunnen terugzien op drie mooie vieringen tijdens Kerstmis in een warme en mooi versierde kerk. In alle vieringen waren veel bekende kerstliederen opgenomen d...

Viering van zondag 9 juni

De viering van zondag 9 juni kunt u thuis volgen via onderstaande link https://youtube.com/live/Hr9MHWJJ89U?

Allerzielen zonder kerkhof

Op donderdag 2 november jl. waren ongeveer 70 belangstellenden bijeen voor de jaarlijkse Allerzielenviering in de St. Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsd...

Concert bijzonder geslaagd

Op zaterdag 16 september jl. was er in de St.Lambertuskerk een concert rond het thema ‘Candlelight’. Centraal stond pianiste Natalia Kinzerskaya. Zij speelde op...

Zieken- en ouderendag

Op zondag 10 september vierden we samen met de Protestantse gemeente op oecumenische wijze de jaarlijkse zieken- en ouderendag. De sfeervolle viering, voorgegaa...

Philip van Beek

Zaterdag, 5 augustus, is Philip van Beek overleden. Het bericht van zijn overlijden heeft ons zeer geraakt. Philip was van 2002 tot 2015 lid van de werkgroep Wo...