Vrijwilliger van het jaar

Traditioneel wordt voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel van de parochie elk jaar door de vice-voorzitter van het kerkbestuur, Denis Dartee, de vrijwilliger van ...

Als geloofsgemeenschap in Engelen proberen we de pastorale steun te geven die nodig is. Dat gebeurt o.a. door het toedienen van sacramenten (doop, communie, vor...

Eerste communie / Vormsel

Wil je dit jaar meedoen met de Eerste communie of het Vormsel. Vergeet je niet aan te melden uiterlijk 30 januari a.s. via secretariaat@parochie-engelen.nl.

We gaan weer van start

We gaan weer van start op zondag 23 januari met een viering met diaken om 10.00 uur in onze kerk.

Geslaagde Allerzielenviering

Op dinsdag 2 november jl. waren ongeveer 80 belangstellenden bijeen voor de jaarlijkse Allerzielenviering in de Sint Lambertuskerk. In een oecumenische gebedsdi...

Zieken- en ouderendag

Op zondag 12 september vierden we samen met de Protestantse gemeente op oecumenische wijze de jaarlijkse zieken- en ouderendag. De sfeervolle viering, voorgegaa...

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek, gesubsidieerd door de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en de Provincie Noord-Brabant en uitgevoerd door architectenbureau Moons uit Waalwij...

Sam’s Kledingactie

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood die werd gehouden op zaterdag 17 april, heeft zeker 75 zakken kleding opgebracht. Veel dorpsgenoten hadden hun kl...